Drone XPro : (Pełna!) Lista rachunków wprowadzona w 219. sesji legislacyjnej

:

Oto (pełna) lista rachunków wprowadzonych podczas 219. sesji legislacyjnej:

Senat

S1 Sweeney, S / Gopal, V + 2 Udostępnianie usług – zachęca; dokonuje środków REF SCU

S51 Singer, R / Diegnan, P + 2 Zmiana stawki refundacji Medicaid w domach opieki-estab comm w celu zbadania wpływu REF SHH

S52 Singer, R / Greenstein, L + 2 Zespół ds. Przeglądu śmiertelności z powodu przedawkowania narkotyków – ustanowienie zespołu w każdym powiecie w stanie REF SHH

S53 Singer, R / Vitale, J + 1 Youths, program podwyższonego ryzyka mający pomóc szkołom w określeniu REF SLP

S54 Singer, R + 1 Uczennica z poważnymi alergiami – wymaga opracowania. zindywidualizowanego planu opieki REF SED

S55 Singer, R / Rice, R + 1 Opieka macierzyńska – stwórz podręcznik najlepszych praktyk; 950 000 $ REF SHH

S56 Singer, R / Kean, T + 2 Kod Niebieski alert-req, gdy Natl Weather Svc przewiduje 32 stopnie Fahrenheita lub niższe REF SLP

S57 Singer, R / Kean, T Code Blue alert-auth zapewnienie certyfikatu zdrowia i opieki społecznej dla osób z grupy ryzyka REH SHH

S58 Singer, R / Singleton, T Usługi domowe i komunalne-Div. Med Asst & Health Svcs spełniają wymagania odnośnie REF SHH

S59 Singer, R / Singleton, T + 4 członkowie Gwardii Narodowej – zapewnia pewne zabezpieczenia zatrudnienia REF SMV

S60 Singer, R / Singleton, T Military Pro Bono Program – zapewniają reprezentację prawną, czynną obsługę memb REF SMV

S61 Singer, R / Singleton, T Prof lic / opłaty za wniosek – dotyczy małżonka / członka rodziny czynnego członka REF SMV

S62 Singer, R Crief-psich ulepszeń, szkodzi pracy autobusu szkolnego w obecności dziecka REF SJU

S63 Singer, R / Kean, T Pub. sch nauczycieli w / studentów autystycznych – Zarejestrowany sposób zachowania Technician poświadczenie REF SED

S64 Singer, R / Scutari, N + 1 Leki na receptę i leki Charliego na receptę – wyposażenie i informacje o usuwaniu REF SHH

S65 Singer, R / Oroho, S Cannabis, nie podlega opodatkowaniu podatkiem obrotowym REF SHH

S66 Singer, R Karta potwierdzająca zaburzenia spektrum autyzmu dla zdiagnozowanych osób REF SHH

S67 Singer, R Program NJWELL-wymaga Comm State Health Benefits Comm. reklama i coroczny przegląd REF SHH

S68 Singer, R Federalny student-studenci-studenci wypełniają bezpłatną aplikację w ramach dyplomu REF SED

S69 Singer, R / Cunningham, S Textbook zakup-eliminuje wymóg złożenia zwolnienia z podatku od sprzedaży REF SED

S70 Bateman, C + 1 Urządzenia do angioplastyki – dodatkowa licencja DOH z co najmniej 1 w każdym okręgu REF SHH

S71 Bateman, okres zawieszenia wyjaśnienia prawa jazdy obowiązuje do czasu przywrócenia REF SLP

S72 Bateman, C Browar rolniczy i napój-browar-browar licencjonowane do produkcji twardego cydru REF SLP

S73 Bateman, C / Sarlo, P + 5 Domowe wypieki określają wymagania dotyczące sprzedaży REF SHH

S74 Bateman, C / Smith, B Honey lub rodzime ule-req. powiadomić aplikatora pestycydów, stosując w / w 3 mile REF SEN

S75 Bateman, C / Smith, B Aplikatory pestycydów i operatorzy dotyczące pszczół wymagają szkolenia REF SEN

S76 Bateman, C + 1 Opioidowa pielęgniarka-antidotum w szkole przedawkuje ofiary na terenie szkoły REF SHH

S77 Bateman, C Plan przyjęcia narażenia na ołów zmniejsza narażenie na skażoną glebę / wodę pitną REF SEN

S78 Bateman, C Lineal krewni-zwalnia wszystkie przelewy z podatku od spadków od transferów REF SBA

S79 Bateman, C / Turner, S Ciągła opieka społeczna emerytura ogranicza czas na zwrot opłaty za wstęp REF SHH

S80 Bateman, C / Smith, B + 1 Pollinator siedlisko w gospodarstwach – zapewnia rolnikom CBT i ulgi podatkowe REF SEN

S81 Bateman, C / Greenstein, siedlisko zapylaczy L, rodzime, o nierozwiniętej nieruchomościowej pożyczce CBT dla podatników REF SEN

S82 Bateman, C / Greenstein, siedlisko zapylaczy L + 1, kwalifikowany kredyt natywny CBT dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które rozwijają REF SEN

S83 Bateman, C / Codey, R + 2 Jersey Rośliny rodzime ustanowić program REF SEN

S84 Bateman, C / Greenstein, L + 1 Timothy J. Piazza's Law-hazing; wyjaśnić postępowanie, w tym. zmuszanie alco. zużycie REF SJU

S85 Bateman, C + 1 Przedawkowanie Poprzedni. Ustawa wyjaśniająca farmaceutów / praktykujących zdrowie wydaje antidotum na opioidy REF SHH

S86 Bateman, C + 1 Bezpieczeństwo i ochrona w szkole wymagają funkcjonariusza organów ścigania we wszystkich szkołach publicznych REF SLP

S87 Bateman, C / Kean, T + 1 Niedrogie procedury reform mieszkaniowych; uchylenie Nieobecności w całym stanie. Devel Fee Act REF SCU

S88 Bateman, C / Beach, J Weterani Odliczenie od podatku od nieruchomości i zwolnienie – rozszerzenie uprawnienia REF SMV

S89 Bateman, C / Gopal, V Horse-upoważnia do stworzenia specjalnej tablicy rejestracyjnej i pamiątkowej. jako zwierzę państwowe REF STR

S90 Bateman, C / Scutari, N Rada ds. Inwestycji – dodaje członka z Sądowego Systemu Emerytalnego REF SSG

S91 Bateman, C / Codey, R + 1 Recycling Stream Improvement Task Force-ustanowienie; program recyklingu kwestionuje REF SEN

S92 Bateman, C / Greenstein, L Protect Pollinators tablice rejestracyjne-upoważnia do wydania REF SEN

S93 Bateman, C / Corrado, K Projekty infrastruktury środowiskowej – upoważnia NJ Infra. Bank udziela pożyczek REF SEN

S94 Gill, N / Rice, R + 16 Ustawa o demokracji; modyfikować różne procedury rejestracji i głosowania REF SSG

S95 Gill, N / Ruiz, M Program wykupu pożyczek dla nauczycieli-Estab na rzecz programu pożyczkowego dla studentów państwowych Assist REF SED

S96 Gill, N / Weinberg, L Karta szkoły wniosek-zapewnia lokalną radę edukacji w / organ zatwierdzający REF SED

S97 Sprzedaż amunicji skrzelowej, karabinowej i strzelbowej – ustanawia program regulacyjny REF SLP

S98 Gill, zakaz broni szturmowej N, państwo wzmacnia REF SLP

S99 Gill, N + 2 Wybory – wymaga wcześniejszego głosowania REF SSG

S100 Gill, N Intern Protection Act-prov. ochrona prawna / środki prawne dla osób zaangażowanych w / emp REF SLA

S101 Gill, N Aparat na ciało noszony przez funkcjonariuszy organów ścigania-reguluje stosowanie REF SLP

S102 Gill, N / Stack, B + 4 Maszyna do głosowania, nowa – wymagana do przedstawienia dokumentacji papierowej REF SSG

S103 Gill, N / Codey, R + 2 Niszczycielska definicja urządzenia obejmuje broń o kalibrze 50 lub większym REF SLP

S104 Gill, N / Codey, R State Bank of New Jersey Act REF SCM

S105 Gill, N / Turner, S + 1 Optyczne systemy do głosowania – wymaga wymiany wszystkich urządzeń do głosowania do 2018 roku REF SSG

S106 Gill, N + 1 Odsetki od kredytu studenckiego, w niektórych przypadkach umożliwia odliczenie podatku dochodowego REF SHI

S107 Gill, N Homestead prop. zwrot podatku. – zmienia kwalifik. wymaganie, wnioskodawcy przenoszący w / w tym samym mun REF SCU

S108 Gill, N / Turner, S + 2 Swoboda wypowiedzi uczniów – okręg szkolny przyjmuje pisemną politykę REF SED

S109 Gill, N / Ruiz, M + 1 Ubezpieczenie samochodu za korzystanie z edukacji / zawodu jako czynników oceny REF SCM

S110 Gill, N Zatrzymani imigranci ustanawiają procedury egzekwowania prawa w odpowiedzi na REF SLP

S111 Gill, N / Ruiz, M + 1 Ubezpieczenie ubezpieczeniowe ubezpieczeniowe-proh. wykorzystanie wykształcenia, zawodu i oceny kredytowej REF SCM

S112 Gill, N Personel przejściowy stosuje prawo EEO i akcję potwierdzającą REF SSG

S113 Gill, N / Gopal, V Orientacja seksualna dorosłych-zabrania prób zdrowia psychicznego prof. zmienić REF SHH

S114 Gill, N Właściciele-zakazuje domagania się czynszu płaconego za pomocą określonych środków płatniczych lub poza SCF SCU

S115 Gill, N Ustawa o ochronie najemców imigrantów REF SCU

S116 Gill, N Technologia rozpoznawania twarzy ogranicza użycie przez podmioty rządowe REF SJU

S117 Gill, N Policja przesłuchuje – ustanawia program pilotażowy wymagający nagrań elektronicznych REF SLP

S118 Gill, N Informacja o kontrahentach autobusu szkolnego, wynik kryminalnej kontroli przeszłości napędu REF SED

S119 Holzapfel, J + 1 Animal Abuser Registry-ustanawia REF SEN

S120 Holzapfel, J + 2 Broń palna, obciążony karami kryminalnymi z dostępem dla nieletnich skutkujących śmiercią REF SLP

S121 Holzapfel, J + 1 Ret – podwójna kwota dochodu, którą można wyłączyć z dochodu brutto w ramach podatku dochodowego REF SBA

S122 Holzapfel, J E-ZPass-zapewnia odliczenie podatku dochodowego za niektóre uiszczone opłaty drogowe REF STR

S123 Holzapfel, J Homestead zwrot podatku od nieruchomości – zwiększenie limitu kwalifikowalności dochodów REF SBA

S124 Holzapfel, J Ubezpieczenie powodziowe – wymaga od ubezpieczycieli przekazania ubezpieczającym określonych informacji REF SCM

S125 Holzapfel, J Homestead zwrot podatku od nieruchomości-zwiększenie rocznego dochodu kwalifikowalności REF SCU

S126 Holzapfel, J Telefon komórkowy, użycie niezgodne z prawem podczas jazdy przez 90 dni przedawnienie REF SLP

S127 Holzapfel, J Fundusz Alkoholu, Edukacji, Rehabilitacji i Egzekwowania – zmienia dystrybucję. pieniędzy REF SLP

S128 Holzapfel, J Produkty naftowe Wpływy brutto dochody z podatków – nie obejmuje niektórych projektów kolejowych REF STR

S129 Holzapfel, J Drivers, nigdy nie wydano kar umownych zwiększających licencję REF SLP

S130 Holzapfel, J Agresywne seksualnie drapieżniki – komp. stawka, taki sam poziom jak więźniowie, inst. praca REF SLP

S131 Holzapfel, J 9-1-1 System odwrotny – wymaga, aby każda gmina ustanowiła REF SLP

S132 Holzapfel, prawo jazdy J + 1, zawieszone – wymaga powiadomienia policyjnego REF SLP

S133 Holzapfel, J DUI-kryminalizuje czwarte lub kolejne przestępstwa REF SLP

S134 Holzapfel, J Akcja ratunkowa podmiotu publicznego – upoważnia sąd do nałożenia kosztów REF SJU

S135 Holzapfel, J Rozproszony Fundusz Egzekwowania Kierowców i Edukacji ustanawia REF SLP

S136 Holzapfel, J Koszty nawierzchni ulicznej, wykwalifikowana prywatna społeczność – Mun. wymagane do zwrotu SCU SCR

S137 Holzapfel, J Urzędnik / pracownik, formalnie oskarżony z zawieszeniem przestępstwa bez wynagrodzenia i świadczeń REF SSG

S138 Holzapfel, J + 1 Pojazdy silnikowe programów żywieniowych zwolnione z opłat rejestracyjnych REF STR

S139 Holzapfel, J Zmniejszenie pomocy państwa – poprzedni, który doświadczył spadku wartości o wyrównanej wartości REF SED

S140 Holzapfel, J St sch pomoc – w tym wartość rekwizytu zwolnionego z opodatkowania w wycenie zastosowanej do obliczenia SED REF

S141 Holzapfel, J Zwolnienie z pracy w sądzie, uprzedzenie, powództwo cywilne złożone pod pewnymi warunkami REF SJU

S142 Holzapfel, J Program pilotażu transportu uczniów w hrabstwie Ocean – ustanawia 3-letni REF SED

S143 Holzapfel, J Internetowy Rejestr Informacji Kryminalnych ustanawia REF SLP

S144 Cardinale, G / Weinberg, L Przemoc wobec dzieci, fałszywe przestępstwa polegające na zgłaszaniu; pozwala na ocenę kary REF SBA

S145 Cardinale, G Pracownicy publiczni, pewne ograniczenia wynagrodzenia z mocą wsteczną zwiększają REF SSG

S146 Cardinale, G / Kean, T + 1 Homestead podwyżki podatku od nieruchomości maksymalne odliczenie podatku dochodowego brutto REF SBA

S147 Cardinale, G / Scutari, N + 2 Oddawanie krwi – zapewnia ulgi podatkowe brutto dla niektórych podatników REF SHH

S148 Cardinale, G / Pou, N + 15 Ustawa o wolności konsumenta od niepożądanych wydatków w ubezpieczeniu zdrowotnym REF SCM

S149 Cardinale, G Studium obowiązkowe w zakresie niedrogich mieszkań – ustanawia REF SCU

S150 Cardinale, G / Singer, R Projekty mieszkaniowe – upoważnia gminne wyzwanie do nieodbudowy zamówione przez COAH REF SCU

S151 Cardinale, G / Codey, R + 2 Informacje dla pacjentów dotyczące behawioralnej opieki zdrowotnej prov. może ujawnić ubezpieczającemu. przewoźnik REF SCM

S152 Cardinale, G Labor org. reprezentowanie pracowników publicznych-proh. wkład kampanii, korupcja prot REF SSG

S153 Cardinale, G / Smith, B + 4 gatunki skorupiaków, komercyjne – uprawa w przybrzeżnych i wewnętrznych portach wodnych REF SEN

S154 Cardinale, Wina G, zatwierdzone do sprzedaży poza St.-zwolnienia z wymogów rejestracji marki REF SLP

S155 Cardinale, G / Singer, R Uczciwy udział przystępne zobowiązania mieszkaniowe – dodatkowe czynniki wykorzystane w obliczeniach REF SCU

S156 Cardinale, G / Singleton, T Wine, nieotwarty pojemnik – upoważnia sprzedawcę do przyjęcia wymiany REF SLP

S157 Cardinale, G / Brown, C Parki, lasy, plaże należące do St-pozostają otwarte brak uchwalenia ogólnego właściwego aktu REF SSG

S158 Cardinale, G Paliwa silnikowe – zabraniają rafineriom przekazywanie kosztów w / kart płatniczych cert dystrybutorom REF SCM

S159 Cardinale, G + 2 Wybuch choroby zakaźnej wymaga urządzeń do powiadamiania pacjentów w ciągu 24 godzin REF SHH

S160 Cardinale, G + 1 Wybuch choroby zakaźnej – wymaga pewnych udogodnień w celu opracowania planu kohortowego REF SHH

S161 Cardinale, G / Weinberg, L Ustawa o zapobieganiu alienacji drapieżnej i porozumieniu w sprawie zgody REF SHH

S162 Cardinale, G / Singer, R Niedrogie mieszkania-DCA zbierają informacje o rezydentach państwowych, przekazują do COAH REF SCU

S163 Cardinale, G / Singer, R Obowiązkowe zobowiązania mieszkaniowe – COAH obliczane na podstawie całego stanu REF SCU

S164 Cardinale, G Ustalenie okoliczności napaści na tle seksualnym, sąd może zarządzić badanie lekarskie / psychiczne REF SLP

S165 Corrado, K Wkłady kampanii – zabrania kandydatom obciążającym przestępstwem wykorzystywania do opłat prawnych REF SSG

S166 Corrado, K Madison Holleran Właściwa sprawozdawczość Act-Institut samobójstwa studenckie na stronie internetowej REF SHI

S167 Corrado, K Władze dwupaństwowe, z pewnością ustanawiają różne wymogi dobrego zarządzania REF SSG

S168 Corrado, państwo K i władze lokalne – ustanawia różne wymogi dobrego zarządzania REF SSG

S169 Corrado, K + 2 Zależne od weteranów, zapewniające czesne w wyższych uczelniach REF SHI

S170 Corrado, K + 1 Dotacja dla weteranów Pomoc dla organizacji non-profit Prog-estab, zapewnia certyfikat. svcs REF SMV

S171 Corrado, K Veteran, schroniska dla bezdomnych – ustanowienie programu dotacji REF SMV

S172 Corrado, K Hotele, z pewnością zabrania palenia w pokojach gościnnych REF SHH

S173 Corrado, K Cmentarze, dla zysku eliminuje zwolnienie z podatku od nieruchomości REF SCU

S174 Corrado, K Kara za niewłaściwe użycie znaczka żywności; obowiązkowe pozbawienie wolności za niewłaściwe wykorzystanie ze środków publicznych REF SJU

S175 Corrado, K Ugody, poufne bary podmiotów publicznych i pracowników przed wejściem do REF SJU

S176 Corrado, K Dyskryminacja w miejscu pracy otrzymująca publiczne fds przyjmuje politykę zakazującą REF SSG

S177 Corrado, K Okręgi, gminy zwolnione z minimalnego wynagrodzenia & sch. odejść od wymogu zapłaty REF SLA

S178 Corrado, K Surtax nałożone na niektóre firmy uchyla REF SBA

S179 Corrado, K Test chemioterapeutyczny na niedobór dehydrogenazy dihydropirymidynowej REF SHH

S180 Corrado, K Komisja Open Public Records Act Study-ustanawia REF SSG

S181 Corrado, K / Weinberg, L Technologia wspomagająca dla osób z niepełnosprawnością rozwojową Grupa zadaniowa REF SHH

S182 Corrado, K / Kean, T + 3 Edukacja specjalna Pomoc państwa – wymaga 100% obliczenia jako pomocy kategorycznej REF SED

S183 Corrado, K Dni wyborów, ogólne i podstawowe wymaga okręgów szkolnych, aby zamknąć szkoły REF SED

S184 Corrado, K Nagroda za usługi pogotowia ratunkowego Program zezwala jednostce rządowej na przyznanie REF SCU

S185 Corrado, K / Bateman, C Wybory, głosowanie korespondencyjne-usuwa 48 godzinowe przyjęcie odbioru REF SSG

S186 Corrado, K / Greenstein, L Przemoc domowa i napastowanie seksualne – minimalny poziom szkolenia sędziów REF SJU

S187 Corrado, K Fizyczne ograniczenia stosowane w szkołach DOE zatwierdzają podmioty, które szkolą personel REF SED

S188 Corrado, K Program pilotażowy w zakresie zapobiegania, przygotowywania i ochrony odpowiedzialnej przemocy w szkole REF SLP

S189 Corrado, K / Kean, T Absences, okręg dla zwolnionych szkół, w tym choroba oparta na zdrowiu psychicznym / behawioralnym REF SED

S190 Connors, C + 4 Combat to College Act-mil service memb / vets-grant priorytetowy rejestracja kursu REF SHI

S191 Connors, C + 1 Turnpike Authority – zapewniają reprezentację niektórych regionów REF STR

S192 Connors, C Potępienie – zapobiega użyciu, nabywa pozostałości i inne prywatne rekwizyty zgodnie z prawem redevel REF SCU

S193 Connors, C / Kean, przestępcy seksualni T + 1, re-prokurator wymagający ustalenia ryzyka przed wydaniem REF SLP

S194 Connors, C Nielegalni cudzoziemcy-wyklucza z odszkodowań pracowniczych i czasowego inwalidztwa. korzyści REF SLA

S195 Connors, C / Oroho, S + 1 Nielegalne kary nakładane przez cudzoziemców na firmy zatrudniające na podstawie umów z pubem REF SLA

S196 Connors, C + 1 Autoryzowany serwis wojskowy. bezpłatna licencja na polowanie / połów ryb oraz bezpłatny wstęp do St. parks REF SEN

S197 Connors, C / Beach, J Nakaz powstrzymywania przemocy domowej – rozważ wyniki oceny przemocy domowej REF SJU

S198 Connors, C + 13 Korzyści dla weteranów poszerzają kwalifikację. eliminując konieczność serwowania podczas wojen Cert REF SMV

S199 Connors, C + 1 Dodatkowa pomoc na rzecz stabilizacji dla seniorów przywraca REF SED

S200 Connors, C Zgłoszenie do rejestru sprawców przestępstw seksualnych, wymagane przez osoby mieszkające w pobliżu sch REF SLP

S201 Connors, C Aliens, autoryzowana certyfikacja wymaga osób otrzymujących państwowe pieniądze lub przywileje REF SLA

S202 Connors, C Napaść na tle seksualnym, wymuszenie brutalnego, obowiązkowego dożywotniego pozbawienia wolności bez warunkowego zwolnienia REF SJU

S203 Connors, C / Beach, J + 2 Niepełnosprawni weterani – całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości – żądanie Państwo zwróci pieniądze na koszty REF SCU

S204 Connors, C Wykorzystanie finansowe osób starszych powoduje przestępstwo REF SJU

S205 Connors, C / Beach, J Prawo Megan wymaga korzystania z poczty elektronicznej w celu powiadamiania społeczności REF SLP

S206 Connors, C Starszy obywatel lub weteran kary za kradzież tożsamości REF SLP

S207 Connors, C Urzędnicy publiczni lub emp. skazany za orzeczenie przestępstwa podlegające zajęciu emerytalnemu REF SSG

S208 Connors, C Publiczne fds, skradzione-pobrane przeciwko skazanym pracownikom emerytalnym przyczyniają się do REF SSG

S209 Connors, C Projekty związane z autostradami poza AC Tourism District – umożliwia CRDA finansowanie REF SSG

S210 Connors, C + 3 Lek przeciw przestępstwom – według jednostek, a nie masy CDS REF SJU

S211 Connors, C / Beach, J + 2 Service Relemembers 'Civil Relief Act-tworzy REF SMV

S212 Connors, C Heroina przestępstwa – zwiększa kary poprzez zmianę kwot progowych REF SJU

S213 Connors, C Łamanie przepisów dotyczących ryb i zwierząt, kary pieniężne – zapewnia zapłatę dla małego mun REF SEN

S214 Connors, C Borelioza-wymaga ubezpieczenia zdrowotnego na pokrycie SCM REF

S215 Diegnan, P Student zapisany na badanie fizykalne 8 klasy, w tym na komponent serca wymagany REF SED

S216 Diegnan, P / Turner, S-Board-School Review Board-ustanowienie; modyfikować aspekty, monitorowanie i ocenę REF SED

S217 Diegnan, P Polisy ubezpieczeniowe dla właścicieli domów – zabraniają stosowania sprzecznych z prawem klauzul przyczynowych REF SCM

S218 Diegnan, P Rekompensata dla bezrobotnych ustanawia standardy dotyczące dyskwalifikacji za niewłaściwe postępowanie REF SLA

S219 Diegnan, P + 1 Usługa Jury – wymaga pracodawców z wymaganymi umowami państwowymi. zapłacić zwykłą rekompensatę REF SJU

S220 Diegnan, P Weteran 100% niepełnosprawny-całkowite zwolnienie z podatku dochodowego z mocą wsteczną z datą niepełnosprawności REF SCU

S221 Diegnan, P Zakup, sadzenie i usuwanie drzew dotyczy wydatków na gminy REF SCU

S222 Diegnan, P Odliczenie podatku od nieruchomości Homestead-rozwiń odliczenie w ramach podatku dochodowego REF SCU

S223 Diegnan, P / Beach, J + 1 Kierowca autobusu szkolnego może podawać adrenalinę uczniowi w nagłych wypadkach REF SED

S224 Diegnan, P / Greenstein, L Środki bezpieczeństwa w szkole – obejmują nową budowę szkoły i istniejący sch bldg REF SED

S225 Diegnan, P + 1 Wstrząs mózgu, powrót ucznia do normalnej aktywności przed powrotem do zawodów REF SED

S226 Diegnan, P / Greenstein, spółki osobowe L + 1, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zmienia prawo REF SCM

S227 Diegnan, P / Greenstein, L Autobusy elektryczne – 3 mln USD; 3 mln USD na ulepszenia kapitału prywatnego przewoźnika i inne fundusze REF STR

S228 Diegnan, P / Ruiz, M + 1 Autobus szkolny z napędem elektrycznym EDA ustanawia program pożyczek na niektóre koszty REF SED

S229 Diegnan, P / Vitale, J Zaburzenia używania opioidów ustanawiają program pilotażowy dla zintegrowanego systemu leczenia REF SHH

S230 Diegnan, P / Rice, R Instytucja szkolnictwa wyższego, 4 lata uprawnione do nadawania stopni naukowych REF SHI

S231 Diegnan, P / Greenstein, L Komisja ds. Finansowania transportu paliw alternatywnych ustanawia REF STR

S232 Singleton, T / Weinberg, L Zezwolenia środowiskowe w obciążonych społecznościach dotyczą REF SEN

S233 Singleton, T Finansowanie małych firm – wymaga pewnych ujawnień dla odbiorców REF SCM

S234 Singleton, T / Gopal, V + 1 Wymóg ujawnienia cen leków na receptę, środki i ograniczenie kosztów REF SHH

S235 Singleton, T Formularies zezwala organizacji zarządzanej opieki na rozważenie opłacalności REF SHH

S236 Singleton, T / Vitale, J + 1 Strony internetowe cert i online svcs-ujawnij dane osobowe, rezygnacja klienta REF SCM

S237 Singleton, T / Greenstein, L Nauczanie obywatelskie w średnich i wysokich szkołach rejonowych wytyczne programowe DOE REF SED

S238 Singleton, T / Sarlo, P + 2 Jr Strażak Członkowie pomocniczy-promulgate reg dotyczące szkolenia / obowiązków REF SLP

S239 Singleton, T Umowy o finansowaniu działalności gospodarczej, które zawierają spowiedź zgodnie z postanowieniami wyroku REF SCM

S240 Singleton, T Wydatki podatkowe państwa – poprawiają określone zgłaszanie i ujawnianie REF SBA

S241 Singleton, T / Cunningham, S Sąd lekarski wprowadza pewne zmiany REF SJU

S242 Singleton, T American Dream Zaliczka na poczet niskich i średnich dochodów po raz pierwszy kupujących home REF SCU

S243 Singleton, T / Corrado, K Oświadczenia o ujawnieniu – obniża próg rocznego zgłoszenia REF SSG

S244 Singleton, T + 1 Wydajność i skalowanie w świadczeniu lokalnych usług rządowych – wymaga badania Bloustein REF SCU

S245 Singleton, T / Bateman, C + 1 Umowy o świadczenie usług wspólnych między samorządami lokalnymi – zawierają niektóre postanowienia REF SCU

S246 Singleton, T / Diegnan, P Podstawowe i niezbędne plany świadczeń zdrowotnych – uchyla statut upoważniający do oferowania REF SCM

S247 Singleton, T / Lagana, J Indywidualne i małe świadczenia zdrowotne – przegląd dopuszczalnych czynników oceny REF SCM

S248 Singleton, T + 1 Ulgi podatkowe dla osób o niskich dochodach, nakarmione. Część przeznaczać na obszary o wysokich możliwościach REF SCU

S249 Singleton, T / Turner, S Menedżer świadczeń apteki prov. usługi w / w Medicaid prog-ujawniają informacje DHS REF SHH

S250 Singleton, T Fair Chance in Housing Act-estab cert prawo mieszkaniowe, osoby z rejestrami karnymi REF SCU

S251 Singleton, T Tworzenie miejsc pracy i utrzymanie etatów. ograniczenia przyznawania niektórych ulg podatkowych EDA REF SEG

S252 Singleton, T Dostawca infrastruktury wyborczej ujawnia powiązania finansowe do zatwierdzenia przez dostawcę REF SSG

S253 Singleton, Inwentaryzacja linii głównych ołowiu i zastępczy publiczny system wodny opracowują REF SEN

S254 Singleton, T Program FamilyCare – rozszerzyć na dzieci uprawnionych pracowników państwowych REF SHH

S255 Singleton, T Wymogi sprawozdawcze niezależnych komisji wydatków, wprowadza różne zmiany REF SSG

S256 Kean, T The 10-20 Life Law – dotyczy więzienia za przestępstwa popełnione z użyciem broni palnej REF SLP

S257 Kean, T + 1 System służby cywilnej – usuń wszystkie stanowiska w Państwowym Kolegium REF SHI

S258 Kean, T / Stack, B Rządowe badanie funkcji i usług ustanawia REF SCU

S259 Kean, T + 2 Okazja Stypendium Ulga podatkowa za wkład w stypendia REF SED

S260 Kean, T Ogólne Księgowość Przeglądy wydajności biur i analizy progów operacji REF SSG

S261 Kean, T + 4 Urzędnicy publiczni i pracownicy z ograniczonymi historycznymi wyjątkami – wymóg dotyczący rezydencji państwowej REF SSG

S262 Kean, T Błąd w sztuce lekarskiej Ustalenie REF SJU

S263 Kean, T / Corrado, K Włamanie do przestępstwa polegającego na ulepszeniu rezydencji do drugiego stopnia; obowiązkowe zwolnienie warunkowe REF SLP

S264 Kean, T / Singleton, T + 6 Organizacja charytatywna, zezwalać na odliczenie podatku dochodowego w oparciu o NJ dla wkładu charytatywnego REF SBA

S265 Kean, T + 1 Urządzenia medyczne – elektryczne urządzenia użyteczności publicznej zapewniają priorytetowe przywrócenie zasilania REF SEG

S266 Kean, T / Beach, J Sch szkolenie roczne dla studentów / pracowników ról i obowiązków podczas REF SED

S267 Kean, T Obowiązkowy, obowiązkowy stan mieszkalny Komisja ustanawia REF SCU

S268 Kean, T Ulga podatkowa na napoje alkoholowe dla browarów – zapewnia kwalifikowany koszt kapitału REF SLP

S269 Kean, T Możliwe do zidentyfikowania dane osobowe niektóre firmy powiadamiają podmioty danych o zbiorze REF SCM

S270 Kean, T + 1 Rejestracja przestępcy seksualnego – rozwiń rejestr. wymóg, obejmują przestępstwa handlu ludźmi REF SJU

S271 Kean, licencja na browar T + 1, ograniczona autoryzacja posiadacza na wykonywanie określonych czynności REF SLP

S272 Kean, T Structures, wersja wolnostojąca zgodność z procesem zatwierdzania zawiadomień na podstawie MLUL REF SCU

S273 Kean, T / Lagana, J Zgony związane z opioidami dotyczą zgłaszania REF SHH

S274 Kean, małe przedsiębiorstwa należące do T Veteran, EDA zapewniają pożyczki o niższym oprocentowaniu REF SEG

S275 Kean, T Personel wojskowy dzieci pozostające na utrzymaniu nierezydenta – zapewniają czesne dla rezydentów REF SHI

S276 Kean, T Sch okręgowa opłata wyrównawcza – zapewnia korektę, wydatki związane z / nowym fac REF SED

S277 Kean, T / Weinberg, L-Emma Law-sch bus transportujący studentów z wyposażeniem specjalnym / wyposażeniem specjalnym / funkcje bezpieczeństwa REF STR

S278 Kean, T / Cunningham, S + 1 Veterans, późna rejestracja – instytucja szkolnictwa wyższego refundacja czesnego za kurs / opłaty REF SHI

S279 Kean, T / Pou, N Wojskowi nierezydenci małżonkowie – dotyczy licencji i certyfikatów REF SCM

S280 Kean, T + 1 Handel ludźmi – rozwijanie ofiar i wysyłanie zawiadomień zawierających informacje REF SJU

S281 Pennacchio, J / Madden, F Pracownik bezpieczeństwa publicznego, przeżywa zależne od pracownika komp. dodatkowe korzyści REF SLA

S282 Pennacchio, J / Turner, S + 7 Badanie niewinności i przegląd Badanie Komisji i przegląd bezprawnych przekonań REF SJU

S283 Pennacchio, J + 1 Wyroby piekarnicze sprzedawane na rynkach rolnych – dotyczy opakowanych i zakrytych pojemników REF SEG

S284 Pennacchio, J Raporty kredytowe – agencje raportów konsumenckich zapewniają bezpłatny raport 3 razy w roku REF SCM

S285 Pennacchio, J Użyj opłat urzędowych, limitu dochodu co lub mun-incr dla redukcji lub ulgi REF SCU

S286 Pennacchio, J Highland Water Prot / Planning Act-exemp constr / remont sch / police academies REF SEN

S287 Pennacchio, J Żywe obrzędy płacowe – kontrahenci publiczni wypłacają świadczenia na zgodność z REF SLA

S288 Pennacchio, J + 1, funkcjonariusz organów ścigania, emeryt – eliminuje ograniczenia wiekowe do noszenia pistoletów REF SLP

S289 Pennacchio, J PANYNJ Cargo Facility Charge Act REF STR

S290 Pennacchio, J / Brown, C Wyłączenie dochodu z emerytury i renty – usuwa dochód z dochodów. górna granica stosowana do podatku REF SBA

S291 Pennacchio, J / Singleton, T Place zabaw, całkowicie włącznie – przydziel 10% finansowania zielonych akrów REF SEN

S292 Pennacchio, J Wypłaty, odejście pracownik wyższego instytutu proh, jeśli nie jest to zobowiązane umową REF SHI

S293 Pennacchio, J / Diegnan, przepis o zmianie prawa P Mallory'ego, sch dist polityka przeciwdziałania zastraszaniu; rodzic cywilny REF SED

S294 Pennacchio, J + 1 Megan, osoba prawna skazana za przestępstwa seksualne w rejestrze zagranicznym REF SLP

S295 Pennacchio, J Fusion – dodaje do rodzajów energii odnawialnej klasy I REF SEN

S296 Pennacchio, J / Cunningham, S Fusion science – ustanowienie programu stypendialnego REF SHI

S297 Pennacchio, J Energia syntezy jądrowej, technologia kwalifikująca się do programu zachęt gospodarczych, odnosi się do REF SEG

S298 Pennacchio, J Program Fusion Technology Industry Promotion Program promujący technologię syntezy jądrowej REF SEG

S299 Pennacchio, J Komisja Przemysłu Technologii Fusion-ustanawia REF SEG

S300 Pennacchio, J / Kean, T Biznes będący własnością kobiet i mniejszości Kupno i propozycja Dział wydaje raport roczny REF SSG

S301 Rice, R Infrastruktura związana z transportem proj. i działalność-pub na stronie internetowej REF STR

S302 Rice, R / Gill, N + 2 Centrum Technologii Czystej Energii i Alternatywny Fundusz Inwestycyjny Czystej Energii REF SEN

S303 Rice, R Działania związane z planem przebudowy, fund-mun nakładają podatek na przechowywanie kontenerów transportowych REF SCU

S304 Rice, R Jednostki rządowe kontraktu z pubem zgłaszają oferty przedsiębiorstw należących do mniejszości i kobiet REF SSG

S305 Rice, R Dzielenie się informacjami na temat rynku pracy w / okręgach szkolnych i wyższych wyd. instytucje REF SLA

S306 Rice, R / O’Scanlon, D + 1 Wynajmujący procedury rejestracyjne – wyjaśnia i rozszerza; tworzyć prawa dla najemców REF SCU

S307 Rice, R / Greenstein, L Potencjalne centra opieki nad dziećmi i obecni pracownicy przechodzą testy narkotykowe REF SHH

S308 Rice, R Opuszczone nieruchomości – wymaga rozliczenia gminnego przed otrzymaniem pomocy państwa REF SCU

S309 Rice, R + 2 Energy and Manufacturing Work Development Programme-ustanowienie w DOLWD REF SLA

S310 Rice, R Mieszkania-gminy dostosowują termin składania wniosków o krótkoterminowe zwolnienie / ulgę REF SCU

S311 Rice, R Szkolny strój lub jednolita polisa zabraniają szkole dystansować się od odmowy przyjęcia REF SED

S312 Rice, R Marihuana – dekryminalizuje posiadanie niewielkich ilości; usunąć niektóre przestępstwa REF SJU

S313 Rice, R Różnice w traktowaniu osób w / Disab w niedoreprezentowanych społecznościach Comm. REF SHH

S314 Rice, R / Kean, T Pozaszkolny komitet doradczy – przegląd niektórych programów REF SED

S315 Rice, R / Cunningham, S + 1 Młodzieżowa transformacja wymiaru sprawiedliwości odpowiednia rocznie; 100 mln USD REF SLP

S316 Rice, R Grupa zadaniowa ds. Zapobiegania porzucaniu uczniów ustanawia REF SED

S317 Rice, R Financial Institute., Przejęte nieruchomości – usuń linie wody svc, które zawierają ołów REF SCM

S318 Rice, R / Singleton, T Zamówienia publiczne – wymagane okresowe badania różnic rasowych i etnicznych REF SSG

S319 Rice, R Oceny wpływu na zdrowie nierozstrzygniętego aktu prawnego. spełnianie wymagań REF SHH

S320 Rice, R Prowadzenie linii serwisowych – wymaga umów dotyczących nieruchomości mieszkalnych w celu rozwiązania problemu REF SCU

S321 Rice, R Prowadzenie linii serwisowych – wymaga pewnych deweloperów mieszkaniowych, aby zastąpić REF SCU

S322 Rice, R / Cunningham, S + 1 Repartations Task Force-ustanawia REF SSG

S323 Diegnan, P Pol. przynależność do partii – zmniejsza się z 55 do 21 dni, aby zmienić, przed pierwotną REF SSG

S324 Diegnan, P Pojazdy silnikowe – upoważnia operatorów do wyświetlania elektronicznego dowodu rejestracyjnego REF STR

S325 Diegnan, P + 1 Naruszenie okrucieństwa wobec zwierząt – ustanawia proces odzyskiwania kosztów opieki REF SEN

S326 Diegnan, P Powiatowe akademie zawodowe przemianowane na okręgowy okręg zawodowy REF SED

S327 Diegnan, P / Ruiz, M + 1 Dwujęzyczny program immersyjny, program grantów devel.-estab dla okręgów szkolnych REF SED

S328 Diegnan, P / Weinberg, L + 6 Handel ludźmi-pub. trans kompletny kurs szkoleniowy, obsługa i reagowanie REF STR

S329 Smith, B Gwarancja na instalację dachu słonecznego Ustanowić program, przekazać 2 mln USD na fundusz REF SEN

S330 Smith, B / Greenstein, L + 1 St. Inwestycje emerytalno-rentowe, wymagane zbycie w spółkach paliw kopalnych notowanych na giełdzie REF SSG

S331 Smith, B / Codey, R + 2 State House Complex – wymaga planu zrównoważonego rozwoju środowiska REF SEN

S332 Smith, B Doradztwo w zakresie ulepszania witryn Bd.-oferta rekomendacji, zachęca do zrównoważonego rozwoju REF SCU

S333 Smith, B Wymagania budowlane dotyczące oszczędzania energii – zezwalają gminom nałożyć REF SEN

S334 Smith, B / Greenstein, L technologia LED – gminy, obiekty użyteczności publicznej i państwo do zastosowania w lampach ulicznych REF SEN

S335 Smith, B / Oroho, S Zezwolenie na działalność związaną z kontrolą jeleni; licencja myśliwska wymeldowanie, program dawstwa dziczyzny REF SEN

S336 Smith, B / Greenstein, L Etykietowanie dat żywności – ustanowienie standardów, program edukacji publicznej REF SCM

S337 Smith, B / Greenstein, L Sch dist bldgs-NJ infrastruktura Bank emituje obligacje w celu uzyskania opłacalnych usprawnień finansowych REF SEN

S338 Smith, B / Greenstein, L System energii odnawialnej, ustanowienie komercyjnej jednolitej alternatywnej oceny REF SEN

S339 Smith, B Ustawa o funduszu powierniczym ochrony zasobów wodnych. opłata użytkownika za zużycie wody REF SEN

S340 Smith, B / Greenstein, L Odpady na wysypiskach, ustalone organiczne Cel w całym stanie, aby ograniczyć unieszkodliwianie REF SEN

S341 Smith, B / Bateman, C Energia odnawialna zabrania regulowania niektórych paneli słonecznych; ogranicza niektóre opłaty REF SEN

S342 Smith, B Env. regulacje prawne Autoryzacja DEP w celu zapobiegania odstępstwom, zmiany w prawie federalnym REF SEN

S343 Smith, B / Diegnan, P Advanced cyberinfrasture plan strategiczny – opracowanie REF SEG

S344 Smith, B / Bateman, C + 1 Źródło zerowego węgla – cała energia elektryczna wymagana do roku energetycznego 2050 REF SEN

S345 Smith, B Lokalni funkcjonariusze organów ścigania ds. Kontroli jeleni stosują pewne alternatywne metody REF SEN

S346 Smith, B / Oroho, S Okręgi szkolne okręgów administracyjnych ustanawiają program pilotażowy w DOE REF SED

S347 Smith, B / Vitale, J One Health Task Force-estab. komunikacja między lekarzami i weterynarzami REF SHH

S348 Smith, B Dystrykt gospodarki odpadami stałymi stałymi niezbędny do opracowania planu strategicznego REF SEN

S349 Smith, B Pojazd elektryczny. stacje ładowania-deweloperzy oferują opcję w nowej konstrukcji domu REF SEN

S350 Smith, B Preferencje zakupu kontraktów państwowych do lokalnych i środowiskowych. odpowiedzialne firmy REF SEN

S351 Cryan, J Powiernik, termin-ograniczenie; limity do 2 lat w szkołach wyższych REF SHI

S352 Cryan, J Usługi lekarskie – wymagają ciągłego ubezpieczenia przez 12 miesięcy, zakończenie leczenia REF SCM

S353 Cryan, J + 1 studia licencjackie i opłaty, mieszkaniec NJ-zabrania podwyższenia REF SHI

S354 Cryan, J Higher ed. instytut zarządzający bds przyjmuje harmonogramy czesnego / opłat po budżecie rządowym REF SHI

S355 Cryan,J Higher education public institution-annually prepare report on debt held REF SHI

S356 Cryan,J+1 Higher ed instit & mun mutually beneficial relationship-exam by study commission REF SHI

S357 Cryan,J/Vitale,J Nonprofit hospital w/for-profit medical on-site provider-restore prop tax exemp REF SHH

S358 Cryan,J/Ruiz,M+2 Mental health, suicide prevention-requires public school instruction REF SED

S359 Cryan,J/Ruiz,M+2 Violence prevention counseling services, professional-Medicaid cover REF SHH

S360 Cryan,J Statewide Rapid Response Emergency Group-establishes REF SLP

S361 Cryan,J/Ruiz,M Home visitation program services, certain-provides Medicaid coverage REF SHH

S362 Cryan,J Access Link paratransit service during state of emergency-NJT operate REF STR

S363 Cryan,J Health insurance carriers-prohibits denying preauthorized covered services REF SCM

S364 Cryan,J Motor vehicle accident-leaving scene, first degree crime if it results in dealth REF SLP

S365 Cryan,J/Vitale,J+12 Health care plans-offered by SEHBP and local boards of education REF SSG

S366 Cryan,J Police officers, campus-grants certain employment protections REF SLP

S367 Cryan,J Victims of firearm & stabbing crimes-bill VCCO for counseling services REF SLP

S368 Cryan,J/Weinberg,L Mass transit improvements-permits municipalities require developers make contrib REF SCU

S369 Cryan,J/Vitale,J Medicaid-DOC ensure inmates participate in pre-enrollment; card at release REF SHH

S370 Cryan,J/Vitale,J County Jail Rehabilitation and Re-Entry Program-evaluate inmates needs REF SHH

S371 Cryan,J/Vitale,J Medicaid enrollment course for inmates-requires DOC and DHS pre-enroll REF SHH

S372 Cryan,J Firearm owner become resident-obtain purchaser ID card; firearm out-of-State reg REF SLP

S373 Cryan,J Sales & use tax-increase from 6.625% to 7%; dedicates portion to NJT Corporation REF SBA

S374 Cryan,J/Vitale,J Inmate reentry services committee-each county required to establish REF SHH

S375 Cryan,J/Vitale,J Inmates, reentry services-authorizes use of county welfaire funds REF SHH

S376 Weinberg,L Ticket Consumer Choice Act REF SCM

S377 Weinberg,L Subcontracted transportation center workers-requires certain wage rates/benefits REF SLA

S379 Weinberg,L Pub body meetings-make various changes to law addressing, provide greater access REF SSG

S380 Weinberg,L Martin O’Shea Open Pub. Records Transparency Act; finan info, open data website REF SSG

S381 Weinberg,L Domestic abuse victims-establishes supervised community reintegration program REF SLP

S382 Weinberg,L/Singleton,T+2 Domestic crisis teams-uniform response procedures req, Statewide supervision REF SJU

S383 Weinberg,L/Singleton,T+1 Batterers’ Intervention Programs, domestic violence cases-establishes standards REF SJU

S384 Weinberg,L/Singleton,T+1 Judges/judicial personnel-establish certain req. for domestic violence training REF SJU

S385 Weinberg,L/Singleton,T+2 Domestic viol cases-training req, law enforcement officers to assist in handling REF SJU

S386 Weinberg,L/Singleton,T+3 Prosecutors, municipal-establishes mandatory domestic violence training REF SJU

S387 Weinberg,L+2 Peace: A Learned Solution Program-establish REF SJU

S388 Weinberg,L/Singleton,T+3 Monica’s Law-establish; concerns domestic violence risk assessment pilot program REF SJU

S389 Weinberg,L/Kean,T+3 PANYNJ-provides transparency and accountability reforms REF STR

S390 Weinberg,L Prescriptions-requires all prescriptions be electronically transmitted REF SHH

S391 Weinberg,L/O’Scanlon,D+2 Wrongful imprisonment statute-expands categories of individuals, may bring claim REF SJU

S392 Weinberg,L Sunshine in Litigation Act-establish, requires disclosure of judgements, pub haz REF SJU

S393 Weinberg,L/Singleton,T Investment Council, State-adjusts membership process and reports REF SSG

S394 Weinberg,L/Corrado,K+1 Caregiver’s Assistance Act-income tax credit incurred for care of sr family memb REF SHH

S395 Weinberg,L Medicare health care coverage-expands to all residents REF SHH

S396 Weinberg,L Construction defect in common interest community-adjust statute of limitations REF SCU

S397 Weinberg,L/Turner,S+3 Age discrimination-expands scope of law prohibiting REF SLA

S398 Weinberg,L Vaccinations-recognizes right of minors aged 14 and older to consent REF SHH

S399 Weinberg,L/Turner,S Steam radiators-residential landlords required to equip with protective covers REF SCU

S400 Turner,S Motor vehicle surcharges-establishes payment plan is mandatory upon request REF SLP

S401 Turner,S/Cunningham,S+1 Law enforcement agencies-establish minority recruitment and selection programs REF SLP

S402 Turner,S Inmates, certain-concerns random drug testing REF SLP

S403 Turner,S Housing codes-enhances penalties upon corporate violators REF SCU

S404 Turner,S/Vitale,J Contraceptives, self-administered hormonal-pharmacist prescribe REF SHH

S405 Turner,S Pol. contributions-State Investment Council report priv money manager’s fee info REF SSG

S406 Turner,S/Ruiz,M+1 School bus aide-minimum required for every 15 special needs students REF SED

S407 Turner,S Naturally Occurring Retirement Community-establish pilot program REF SHH

S408 Turner,S Police Off, Firefighter, Pub School Teacher, Corrections Off Home-buyer Asst Act REF SCU

S409 Turner,S Students residing in tax-exempt housing-concerns educational costs REF SED

S410 Turner,S Safe Playing Fields Act-restricts lawn care pesticides use at child care centers REF SEN

S411 Turner,S/Vitale,J Marijuana, medical-exempts from sales and use tax for sales REF SHH

) S412 Turner,S/Cryan,J+1 History Property Reinvestment Act-prov. credits against taxes, rehab hist. prop. REF SSG

S413 Turner,S/Ruiz,M+1 Contraceptives-expand req. for health insurers/Medicaid prog. cover prescription REF SCM

S414 Turner,S Drug court, central municipal-permits counties to establish REF SJU

S415 Turner,S Parole services-offered to certain defendants who served their maximum sentence REF SLP

S416 Turner,S Person w/mental illness-concerns diversion from criminal prosecution REF SJU

S417 Turner,S Cursive handwriting-public schools required to include instruction REF SED

S418 Turner,S State-administered federal rental assistance-req. application option enhancement REF SCU

S419 Turner,S Law enforcement officer-provides cultural training & devel diversity action plan REF SLP

S420 Turner,S Daylight saving time-establish permanent REF SSG

S421 Turner,S+4 Business personal property, local exchange telephone companies-local taxation REF SCU

S422 Turner,S Affordability controls, rental housing-establish standards for expiration REF SCU

S423 Oroho,S+1 Zero-Based Budget Act-State Treasurer develop/integrate cert practices/procedure REF SBA

S424 Oroho,S+5 Jobs Protection Act-verification of employment required REF SLA

S425 Oroho,S+2 Highland Water Protection & Planning Act-suspends until cert. conditions are met REF SEN

S426 Oroho,S/Cunningham,S+3 Rooming and boarding house-revises definition of landlord to include REF SCU

S427 Oroho,S/Doherty,M Commercial corridors, Highlands Region-prov. municipal planning auth to develop REF SEN

S428 Oroho,S/Sarlo,P+1 Litter-generating products-excludes corrugated containers sold by manufacturers REF SEN

S429 Oroho,S/Pennacchio,J+2 Pain-Capable Unborn Child Protection Act-bans abortion 20 weeks or more REF SHH

S430 Oroho,S/Cruz-Perez,N+21 Human Trafficking/Child Exploitation Prev. Act-blocking cert. Internet devices REF SCM

S431 Oroho,S+1 Sanctuary city-prohibits municipal ordinance to create REF SCU

S432 Oroho,S/Cryan,J Workers comp coverage-revises for injuries to volunteer and prof pub safety memb REF SLA

S433 Oroho,S/Pennacchio,J Renewable energy projects, financed by bonds-loc. govt req to purch excess insur REF SCU

S434 Oroho,S/Sarlo,P Vegetation Management Response Act-vegetation mgmt., electric public util. infra REF SEG

S435 Oroho,S/Gopal,V+1 Strict liability crime-charge for drug-induced death, direct contributing factor REF SJU

S436 Oroho,S/O’Scanlon,D+1 Petroleum products-rate reduction if Legislative action incr other tax rates REF SBA

S437 Oroho,S/Greenstein,L Children’s psychiatric facilities-on-site staff members supervise patients 24/7 REF SHH

S438 Oroho,S/Madden,F First responders-medical tesing required, when exposed to bloodborne pathogens REF SHH

S439 Oroho,S/Sweeney,S Remuneration paid to employee-require public employers provide annual statement REF SSG

S440 Oroho,S/Singleton,T+2 Labor Law Enforcement-establishes office REF SLA

S441 Oroho,S/Sarlo,P+1 Government Efficiency and Regulatory Review Commission-establish REF SSG

S442 Oroho,S CBT revenues-allocates $10M to DEP for certain lake management activities REF SEN

S443 Doherty,M/Oroho,S+1 Proof of lawful presence in the US-requires to obtain certain benefits REF SSG

S444 Doherty,M/Oroho,S+1 Local Bond Law-amend current statutory provisions REF SCU

S445 Doherty,M+4 State aid to school districts-establishes a formula for distribution REF SED

S446 Doherty,M/Sweeney,S+2 Counties-permitted to share county tax administrators REF SCU

S447 Doherty,M Property taxes, delinquent-income tax refund to be credited against tax due REF SCU

S448 Doherty,M SPCA and county society for prev. of cruelty to animals-accountability required REF SEN

S449 Doherty,M+1 Wind/solar energy fac on agric land/open space-modify inherently beneficial use REF SEN

S450 Doherty,M/Bateman,C Transportation Cost Analysis Task Force-establish REF STR

S451 Doherty,M Electronic Publication Legal Notices Act-legal notices permitted on websites REF SSG

S452 Doherty,M Tax assessors, newly appointed-designate as professional service contractors REF SCU

S453 Doherty,M/Singleton,T+1 Disabled veterans-exempts from certain fees at State parks and forests REF SEN

S454 Doherty,M Medication-sch dist inform parent, student recommended use/possible side effects REF SED

S455 Doherty,M Parental rights-fundamental, not subject to infringement by State REF SJU

S456 Doherty,M Massage, bodywork and somatic services-remove imposition of sales tax REF SBA

S457 Doherty,M County vocational sch dist-limit trans costs located outside of county residence REF SED

S458 Doherty,M+1 State Police-one-third of fine moneys go to municipality where ticket was issued REF STR

S459 Doherty,M Firearm ID cards-allows county sheriffs to issue & permits to purchase handguns REF SLP

S460 Doherty,M Veterans, active service during Cold War-extend property tax benefit REF SCU

S461 Doherty,M Courtroom fac-grant county governing body final authority determine expenditures REF SJU

S462 Doherty,M+2 Born-Alive Abortion Survivors Protection Act-establishes REF SHH

S463 Doherty,M Prevailing Wage Law Study Commission-establishes REF SLA

S464 Sacco,N Drew’s Law-establish 15 mph speed limit near parks; incr penal viol speed limit REF STR

S465 Sacco,N+2 Hair pieces for cancer patients-health insurance required coverage REF SCM

S466 Sacco,N/Rice,R Tenants, residential-requires notice of development application be given REF SCU

S467 Sacco,N Corrections officers, adult-requires complete in-service training prog in St fac REF SLP

S468 Sacco,N Vehicle-provides for forfeiture where weapon was unlawfully possessed REF SLP

S469 Sacco,N+1 Youth mentoring programs-establish grant program in DCA to provide funding REF SLP

S470 Sacco,N/Sarlo,P Cemetery property tax-exempt, loss of revenue-State pymt in lieu of taxes to mun REF SCU

S471 Sacco,N Data recording devices in motor vehicles-req disclosure; limits access to data REF SLP

S472 Sacco,N/Greenstein,L+1 Animal Cruelty Offender Registry-establishes REF SEN

S473 Sacco,N/Weinberg,L Uninsured patients-hospital employees assist w/applying for insurance coverage REF SHH

S474 Sacco,N School peer groupings-requires DOE to provide certain information regarding REF SED

S475 Sacco,N/O’Scanlon,D Drone use-sets certain standards, followed by law enforcement agencies REF SLP

S476 Sacco,N/Scutari,N Public safety employees-prohibits home address release by governmental entities REF SJU

S477 Sacco,N/Ruiz,M+6 UEZ sales tax revenues-dedicates percentage to General Fund REF SBA

S478 Sacco,N/Stack,B Helicopter-reduces operations at certain aviation facilities licensed by State REF STR

S479 Sacco,N/Cunningham,S Tourist helicopter operations in NJ-prohibits REF STR

S480 Sacco,N Hospital, non-profit and their nursing homes-maintains property tax exemption REF SCU

S481 Sacco,N/Diegnan,P Vehicular homicide-increase statute of limitations REF SLP

S482 Sacco,N NJTA & DOT projects-establishes design-build delivery system REF STR

S483 Sacco,N/Diegnan,P Snow removal by NJT-requires removal from certain stops, stations and stands REF STR

S484 Sacco,N/Pou,N Graduation rates of 4 year higher education institution-concerns REF SHH

S485 Sacco,N/Lagana,J Sch bus driver’s driving record-share w/bd of education, bus contractor & police REF STR

S486 Sacco,N/O’Scanlon,D License holder’s personal information-prohibit State disclosure REF SLP

S487 Sacco,N/Stack,B PFRS-enhances accidental death pension for surviving spouses, min. $50K annually REF SSG

S488 Brown,C/Beach,J County Tourism Incentive Grant Fund-establishes REF SSG

S489 Brown,C/Kean,T Artists, A-list performing-provides gross income tax credit, live performances REF SSG

S490 Brown,C/Scutari,N+3 Drug intoxication offense-estab. proc. to transport to substance abuse treatment REF SJU

S491 Brown,C/Scutari,N+4 Drug court elig.-estab special probation persons w/previous criminal convictions REF SJU

S492 Brown,C+2 Steven Schmincke’s Law-facilitates sober living home construction financing REF SCU

S493 Brown,C/Vitale,J+2 Recovery residence certification program-DCA approve credentialing entity devel. REF SHH

S494 Brown,C/Singer,R Fire hydrant inspect, maintain and repair-required in planned real estate devel. REF SLP

S495 Brown,C+2 Boards of chosen freeholders-permits annual meeting at certain public buildings REF SCU

S496 Brown,C/Cruz-Perez,N Federal opportunity zone businesses-provide certain State assistance REF SEG

S497 Brown,C/Singleton,T Transportation projects between AC Airport & Tourism Dist.-auth. CRDA to finance REF SSG

S498 Brown,C+1 Solar energy redevelopment, landfill facilities-permit DEP enter into agreements REF SEN

S499 Brown,C+2 Emergency Green Alert System-establish; missing members & vets. of Armed Forces REF SLP

S500 Brown,C/Gopal,V+1 Atlantic City International Airport Spaceport Feasibility Study Commission-estab REF STR

S501 Brown,C+1 Queen of Hearts raffle games-permits conduct REF SSG

S502 Brown,C+2 Veterans, active duty service members-eliminates shellfish license fee REF SEN

S503 Brown,C/Cryan,J Pharmacy benefits managers-restricts certain practices related to meds and drugs REF SCM

S504 Brown,C Cigar bars, new-authorizes establishment in Atlantic City Tourism District REF SHH

S505 Vitale,J/Sweeney,S+2 Emergency medical services delivery-revises requirements REF SHH

S506 Vitale,J/Madden,F Hepatitis C testing-hosp and health care professionals offer; labs perform rapid REF SHH

S507 Vitale,J/Rice,R Public utilities bill due date-req. no earlier than 28 days past postmark date REF SEG

S508 Vitale,J/Ruiz,M+1 Substance use-secondary schools annually conduct written/verbal screening prog. REF SED

S509 Vitale,J/Singer,R Homes, newly constructed-locking medicine cabinets required REF SCU

S510 Vitale,J Organ donation, how to register-health insurers develop informational materials REF SCM

S511 Vitale,J Hepatitis C-health insurers, SHBP and SEHBP-provide coverage for meds/treatment REF SCM

S512 Vitale,J/Pou,N AIDS or HIV-health insurers, SHBP and SEHBP provide coverage drug regimens REF SCM

S513 Vitale,J/Kean,T Quinn Wilson’s law-provides a gross income tax credit for stillbirth REF SHH

S514 Vitale,J/Singer,R+1 Menthol cigarettes-prohibits sale REF SHH

S515 Vitale,J/Gopal,V+2 Cardiac, full service adult diagnostic-DOH license qualifying hospitals to prov. REF SHH

S516 Vitale,J/Ruiz,M Gestational Carrier Agreement Act-revises certain definitions REF SHH

S517 Vitale,J/Codey,R Sterile syringe access programs-inherently beneficial uses REF SHH

S518 Vitale,J/Greenstein,L Intrauterine insemination-health benefits coverage required REF SCM

S519 Vitale,J/Ruiz,M State forms & documents-requires replacement for certain terms REF SSG

S520 Vitale,J/Cryan,J+3 Comprehensive Geriatric Fall Prevention Pilot Program-establish in DHS;$11.7M REF SHH

S521 Vitale,J/Ruiz,M Children’s meals-restaurants provide healthy beverages REF SHH

S522 Vitale,J/Stack,B Child support arrears-collection by any St. or loc. welfare/social svc bd/agency REF SJU

S523 Vitale,J/Cryan,J Interstate Medical Licensure Compact-NJ enters into REF SHH

S524 Vitale,J/Singleton,T Pregnant women-amends law to extend length of postpartum Medicaid coverage REF SHH

S525 Vitale,J Hospital staff-revises identification badge requirements REF SHH

S526 Vitale,J/Pou,N+3 Insulin-health insurers required to limit copayments REF SCM

S527 Vitale,J/Stack,B Inmates at State & County facilities-offer hepatitis B and hepatitis C testing REF SHH

S528 Vitale,J/Cryan,J Inmates-DOC & county correctional fac to provide w/medication-assisted treatment REF SHH

S529 Vitale,J Children’s meals served in restaurants-required to meet nutritional standards REF SHH

S530 Sweeney,S Pinelands Commission-clarify law concerning circumstances in which memb can vote REF SEN

S531 Sweeney,S Farm employers-CBT & gross income tax credit, provide lodging & trans. benefits REF SBA

S532 Sweeney,S Small business & farm employers-provide tax credits, State min. wage increase REF SBA

S533 Sweeney,S Small business & farm employer-CBT & income tax cred, mandatory employer contrib REF SBA

S534 Sweeney,S Small business & farm employers-EDA w/Dept. of Agric establish temp loan program REF SEG

S535 Sweeney,S Assets, depreciable-allows taxpayers deduct cost under CBT and gross income tax REF SBA

S536 Sweeney,S Small and farm employers-requires reduced worker’s compensation premiums REF SLA

S537 Codey,R+1 Emergency shelters-establishes certain minimum and maximum temperatures REF SHH

S538 Codey,R/Rice,R Evictions-enhances use of breach of implied warranty of habitability defense REF SCU

S539 Codey,R/Rice,R+1 Landlord-tenant court records-establishes confidentiality REF SCU

S540 Codey,R Victim, witness or informant-proh. posting or publishing identifying information REF SJU

S541 Codey,R/Bateman,C+2 Horse racetrack-permits wagers on previously-recorded live races REF SSG

S542 Codey,R/Corrado,K September 11th, each yr.-requires each public school observe a period of silence REF SED

S543 Codey,R/Oroho,S Home invasion-creates first degree crime and subject to No Early Release Act REF SJU

S544 Codey,R Charter sch.-annually submit to Ed Commissioner salary/benefit info for cert emp REF SED

S545 Codey,R Child luring-requires mandatory imprisonment; Megan’s Law provide annually REF SLP

S546 Codey,R/Weinberg,L+1 Perinatal anxiety-estab. awareness campaign, devel policies, promote recognition REF SHH

S547 Codey,R South Orange Village-renamed; replace treasurer w/chief financial officer REF SCU

S548 Codey,R Personal identifying information-exempts disclosure as public record REF SSG

S549 Codey,R/Gopal,V Firearm education program-successful completion to obtain a purchaser ID card REF SLP

S550 Codey,R Student ID cards-required to contain phone number for suicide prevention hotline REF SHI

S551 Codey,R Municipal emergency management coordinators, non-resident-permits appointment REF SLP

S552 Codey,R/Sweeney,S+2 School psychologist-estab. competitive grant program, sch dist assist in hiring REF SED

S553 Codey,R/Vitale,J+1 Smoking in the automobile when children are present-prohibits REF SHH

S554 Codey,R/Lagana,J Sports officials-upgrades certain types of assault to aggravated assault REF SJU

S555 Codey,R/Beach,J Student mental health-estab task force, examine pub sch prog/services to address REF SED

S556 Codey,R/Gopal,V Nursing home-permit use of electronic monitoring devices at resident’s request REF SHH

S557 Codey,R Firearms & ammunition-imposes gross receipts tax REF SLP

S558 Codey,R Firearms permit fees-increases REF SLP

S559 Codey,R/Cryan,J Child absent-parent call; unexcused absence-notify parent or guardian REF SHH

S560 Madden,F/Gopal,V+1 Public safety worker, killed on duty-elim. time limit on tuition benf for spouse REF SHI

S561 Madden,F/Greenstein,L+1 Drivers Distractions Task Force-creates; impact road and highway safety REF SLP

S562 Madden,F/Addiego,D+1 Wage and hour law-increases certain penalties for violations REF SLA

S563 Madden,F/Sweeney,S+2 Income tax agreements, reciprocal w/other states-restricts auth. to terminate REF SBA

S564 Madden,F Sex offenders, repeat-increases mandatory minimum term of imprisonment REF SLP

S565 Madden,F Uphold Democracy Operation-extends elig. for $250 property tax deduction to vets REF SCU

S566 Madden,F/O’Scanlon,D+1 Homestead property tax reimbursement-revises criteria to establish base year REF SCU

S567 Madden,F Student athlete physical examinations-requires insurance cover REF SCM

S568 Madden,F/Sweeney,S Mental health record, prospective firearm purchases-notify police of expungement REF SLP

S569 Madden,F Septic system inspectors-requires DEP establish certification program REF SEN

S570 Madden,F/Ruiz,M+1 Teacher misconduct-DOE collect information and report to the Legislature REF SED

S571 Madden,F/Greenstein,L+2 School breakfast/lunch bill in arrears-provide anti-stigmatization protections REF SED

S572 Madden,F/Greenstein,L Senior citizen housing proj-landlord prov written explanation for rent increase REF SCU

S573 Madden,F/Greenstein,L Mold hazards in school buildings-requires evaluation for and abatement REF SED

S574 Madden,F/Singer,R+1 Mold hazard-DCA required to establish procedures for inspection and abatement REF SCU

S575 Madden,F Nursing homes-DOH estab process, independent informal dispute resolution hearing REF SHH

S576 Madden,F/Corrado,K Parole revocation-requires for assaulting or threatening law enforcement officer REF SLP

S577 Madden,F/Singleton,T Labor harmony agreements-concerns in retail & distribution center projects REF SLA

S578 Madden,F/Greenstein,L Disabled veterans & purple heart recipients-municipalities desig. parking spaces REF SCU

S579 Madden,F Disability law and etiquette-requires training for State employees REF SHH

S580 Beach,J/Cruz-Perez,N Stalking-creates a civil cause of action REF SJU

S581 Beach,J/Greenstein,L Child porn on computers-information tech professionals report to law enforcement REF SJU

S582 Beach,J/Greenstein,L School Bus Safety & Child Protection Act-periodic criminal background checks req REF SED

S583 Beach,J/Cruz-Perez,N Child passenger restraint system-increases penalties for not securing REF STR

S584 Beach,J/Weinberg,L Sch. breakfast prog-expands to all sch w/5% or more students elig for free meals REF SED

S585 Beach,J/Ruiz,M+12 Student w/concussion-evaluate by lic. health care prof prior to returning to sch REF SED

S586 Beach,J/Diegnan,P Domestic violence in presence of a child-establishes new crime REF SJU

S587 Beach,J/Cruz-Perez,N+5 New Voter Empowerment Act-permits cert 17 year olds to vote in primary elections REF SSG

S588 Beach,J/Greenstein,L Career & Technical Education Commission-establish; creates initiatives promoting REF SED

S589 Beach,J/Ruiz,M Business accelerator incubator network-creates program REF SEG

S590 Beach,J/Oroho,S Sex offenders-bars jobs which primarily consist of contact with children REF SJU

S591 Beach,J/Corrado,K Gold Star Family Scholarship Program-establishes;$100K REF SHI

S592 Beach,J PFRS-allows cert. members to serve until age 70 upon mun governing body approval REF SSG

S593 Beach,J/Corrado,K Sexual assault-bars fund use & nondisclosure agreements settle St officer claims REF SSG

S594 Beach,J/Greenstein,L Life Sciences Internship Challenge-creates program, tax credit to cert companies REF SEG

S595 Beach,J/Greenstein,L Jersey Fresh sales pilot program-direct Department of Agriculture estab.;$500K REF SBA

S596 Beach,J/Greenstein,L Wind energy facilities-expands eligibility for tax credits for development REF SEN

S597 Beach,J Law enforce. officers-requires certain special officers be under 65 yrs of age REF SLP

S598 Beach,J/Cryan,J Election workers-raise pay to $300 a day REF SSG

S599 Beach,J/Kean,T School meals, bill in arrears-clarifies school dist cannot restrict meal access REF SED

S600 O’Scanlon,D+2 Health plans-restrict State & mun govt emp to direct savings to prop tax relief REF SSG

S601 O’Scanlon,D Senior citizens or disabled persons-creates crime of fiscal victimization REF SLP

S602 O’Scanlon,D/Oroho,S Health care benefits-set level; req employee contrib; proh Medicare Part B reimb REF SSG

S603 O’Scanlon,D/Oroho,S Public Employee Pension and Health Care Benefits Reform Task Force-creates REF SSG

S604 O’Scanlon,D Police & firefighter interest arbitration procedures-makes certain changes REF SLP

S605 O’Scanlon,D Property assessment-revises law governing REF SCU

S606 O’Scanlon,D/Singleton,T Suicide Prevention Advisory Council-establishes in DOH REF SHH

S607 O’Scanlon,D Courts, counties-municipal-establish with limited countywide jurisdiction REF SJU

S608 O’Scanlon,D Speed Limit Sanity Act-require posted limit based on 85% speed of vehicles REF STR

S609 O’Scanlon,D Judge, municipal court-increases term to five years REF SJU

S610 O’Scanlon,D/Vitale,J+1 VCCO-requires signs be posted in emergency rooms regarding REF SLP

S611 O’Scanlon,D Municipal Penalty Database-provides for development of searchable REF SCU

S612 O’Scanlon,D+3 Fiscal note, estimate-prohibits release of bill from committee without REF SSG

S613 O’Scanlon,D/Kean,T Massage and bodywork therapy establishments-regulates employers operating REF SCM

S614 O’Scanlon,D+1 River’s Law-animal abuse, value of animal’s life, second degree crime REF SEN

S615 O’Scanlon,D Alcoholic beverages-allows certain qualifying projects to sell REF SLP

S616 O’Scanlon,D+1 Civil settlement agreements with State entity-make full restitution REF SSG

S617 O’Scanlon,D Mobile intensive care programs & paramedic licensure-revises requirements REF SHH

S618 O’Scanlon,D Dog or cat shelter/pound-criminalizes impounding w/out consent of other party REF SEN

S619 O’Scanlon,D Medical marijuana-permits authorization thru telemedicine & telehealth REF SHH

S620 O’Scanlon,D Desecrating any public monument, insignia, symbol or structure-incr. penalties REF SJU

S621 O’Scanlon,D/Gopal,V Defibrillators-NJT required to equip trains REF STR

S622 Sarlo,P/Weinberg,L Minors-provides for jurisdiction for prosecution of certain crimes against REF SJU

S623 Sarlo,P/Oroho,S Burglary of residence-upgrades to crime of second degree REF SJU

S624 Sarlo,P Nonprofit hospital w/for-profit medical on-site providers-restore prop tax exemp REF SBA

S625 Sarlo,P Tree Experts Board-transfers from DEP to Department of Agriculture REF SEN

S626 Sarlo,P/Gopal,V+1 Street gang recruitment, criminal and criminality-upgrades certain penalties REF SLP

S627 Sarlo,P Reference-based pricing-directs State Health Benefits Commission to study REF SSG

S628 Sarlo,P/Madden,F Law enforcement officers, Class 3-provide security in place of religious worship REF SLP

S629 Sarlo,P/Oroho,S Pawnbrokers-retain goods for 7 days, record & report certain information REF SCM

S630 Sarlo,P/Gopal,V Advanced imaging svcs. & elective surgical proc.-req. pilot prog in SHBP & SEHBP REF SSG

S631 Sarlo,P/Thompson,S+1 Co/mun annual finan statements-estab pilot program, use of accounting principles REF SCU

S632 Sarlo,P Sexual Harassment & Abuse Survivor Fund-establish; authorize special financing REF SCU

S633 Greenstein,L Healthy Workplace Act-unlawful practice to subject emp. to abusive workplace env REF SLA

S634 Greenstein,L/Cruz-Perez,N+3 Reliability, Preparedness & Storm Response Act-pub. util file emerg preparedness REF SEG

S635 Greenstein,L/Stack,B+1 Water loss audits-requires water purveyors to conduct REF SEN

S636 Greenstein,L/Turner,S Animal shelters-establishes additional requirements for operation and oversight REF SEG

S637 Greenstein,L+1 Water purveyors-required to implement leak detection programs REF SEN

S638 Greenstein,L/Oroho,S Honorably discharged veterans-establishes special license plate REF STR

S639 Greenstein,L/Turner,S Water testing and filters-water supplier reimburse residential customers REF SEN

S640 Greenstein,L/Turner,S Drinking water quality standards-supplier notify affected mun & school districts REF SEN

S641 Greenstein,L/Singleton,T Green infrastructure financing program-establish; make accessible and affordable REF SEN

S642 Greenstein,L/Codey,R Water loss audits-require water purveyors to conduct and report to DEP REF SEN

S643 Greenstein,L/Diegnan,P Green stormwater infra.-DOT prioritize design, construction & repair of pub hwys REF SEN

S644 Greenstein,L Wastewater system improvement charge-adopt regulations allowing utilities impose REF SEG

S645 Greenstein,L+1 Statewide Water Supply Plan-specifies min 20 year planning duration, add new req REF SEN

S646 Greenstein,L/Gopal,V+2 Lead service line inventories-public water systems compile and submit to DEP REF SEN

S647 Greenstein,L Water Quality Accountability Act-revise asset management & related reporting req REF SEN

S648 Greenstein,L Water and wastewater operation systems-public officials complete course of study REF SCU

S649 Greenstein,L Public water systems-publish financial and employee information on the Internet REF SEG

S650 Greenstein,L Boil water-public water systems required to provide notice & qual. standard viol REF SEN

S651 Greenstein,L/Codey,R Lead test results-establish online reporting systems for sch and child care ctrs REF SED

S652 Greenstein,L Mercer Regional Water Svc. Comm.; oversight over Trenton Water Works operations REF SEN

S653 Greenstein,L/Gopal,V Municipal water systems-municipalities provide certain info. to property owners REF SCU

S654 Greenstein,L Bot, used for commercial or election purposes to deceive-prohibits use REF SCM

S655 Greenstein,L/Cruz-Perez,N Lead Education Accountability & Disclosure Act-pub. water systems prov cert info REF SEN

S656 Greenstein,L/Cruz-Perez,N Lead service lines-public water systems develop schedules for replacement REF SEN

S657 Thompson,S Acts of God-prov. immunity from liab for recreational activities & from injuries REF SJU

S658 Thompson,S Income tax payment sys., credit or debit card-req Div of Taxation Director estab REF SBA

S659 Thompson,S Red heart-shaped identifying symbol-authorizes on personalized license plates REF STR

S660 Thompson,S Passenger veh.-useful life of 5 yrs. & allows local units to bond for such veh. REF SCU

S661 Thompson,S Carrier Appeals Prog-health insurers cover treatment ordered by health care prov REF SCM

S662 Thompson,S County political party committee-limits $5K per election amount contributed REF SSG

S663 Thompson,S Elected officials, former-proh. receiving for 5 years comp. from charitable org REF SSG

S664 Thompson,S Solid waste collectors-proh billing resid svcs more than 30 days in advance REF SEN

S665 Thompson,S National Guard members-clarifies eligibility for tuition assistance REF SHI

S666 Thompson,S Vehicles, county & municipal-prohibits use by part-time elected loc govt officer REF SCU

S667 Thompson,S State Forestry Services & related entities-transfer to Department of Agriculture REF SEG

S668 Thompson,S Mental Health Treatment Reform and Violence Prevention Act-establishes REF SHH

S669 Thompson,S Economic Research Office-establish in the Department of State REF SSG

S670 Thompson,S Police equipment and salary enhancements-municipalities accept fund donations REF SCU

S671 Thompson,S Olympic Games prizes-excludes from income tax the value of prizes or awards REF SBA

S672 Thompson,S/Stack,B+1 Deed recording-limited liability company disclose ownership information REF SCU

S673 Thompson,S Arthur Brisbane Child Treatment Center-transfer property to Dept. of Env. Prot. REF SSG

S674 Thompson,S Student Learning Standard, Social Studies-sch dist prov law enforcememt instruct REF SED

S675 Thompson,S State aid to cert school districts-prov addl, supplemental appropriation to DOE REF SED

S676 Thompson,S/Brown,C Voting violations-incr penalty, third to second degree crime, aggravating factor REF SSG

S677 Thompson,S Crowdfunding theft-upgrades; imposes mandatory restitution and fines REF SJU

S678 Thompson,S Civics courses-11th grade students complete, graduation requirements REF SED

S679 Thompson,S Voter registration, automatic-process at agency/office providing hunting license REF SSG

S680 Thompson,S/Greenstein,L School districts-provide lunch period not less than 20 seated minutes REF SED

S681 Thompson,S/Cruz-Perez,N+1 School districts located in historic communities-provide emergency St school aid REF SED

S682 Ruiz,M/Turner,S Landlord code violations enforce as tax liens-municipalities adopt ordinance REF SCU

S683 Ruiz,M Multiple dwelling owners w/at least 9 units-provide maintenance svc 24 hrs a day REF SCU

S684 Ruiz,M Educational institutions, post-secondary-concerns for-profit REF SHI

S685 Ruiz,M/Cunningham,S+1 Police and firefighters-establish a 5 year residency requirement REF SCU

S686 Ruiz,M Mental Illness Diversion Program-divert elig. person to mental health services REF SJU

S687 Ruiz,M/Beach,J+2 Hunger-Free Students’ Bill of Rights Act-school meal info be provided to parents REF SED

S688 Ruiz,M/Singleton,T+1 Pre-apprenticeship programs-enhances and allocates funds REF SLA

S689 Ruiz,M/Singleton,T NJ PLACE program-concerns & allocates $300K REF SLA

S690 Ruiz,M/Vitale,J Postpartum home visit, cost-free-provides NJ residents have access to 1 REF SHH

S691 Ruiz,M Diaper changing station-requires installation in certain public restrooms;$500K REF SCU

S692 Ruiz,M/Singleton,T+2 Feminine hygiene products-school districts provide, cert schools; State pay cost REF SED

S693 Ruiz,M/Cunningham,S Educational Opportunity Fund-Higher Education Secretary create/maintain database REF SHI

S694 Ruiz,M/Weinberg,L Law Against Discrim-reaffirms & clarify; AG may initiate Superior court actions REF SJU

S695 Ruiz,M/Cryan,J+1 Legionnaires’s disease-DEP, DOH, DCA & public water systems prevent/control REF SHH

S696 Ruiz,M Children, separated from parents, immigration matters-appoint standby guardians REF SHH

S697 Ruiz,M Lead paint-concerns public nuisance suits; exempts AG from certain aspects REF SEN

S698 Ruiz,M/Scutari,N+2 Campaign contrib-allow use for child care expense related to campaign activities REF SSG

S699 Ruiz,M/Singleton,T DOE arbitrators-training include issues related to cultural diversity and bias REF SED

S700 Ruiz,M Sexual assault training for law enforcement-expand scope REF SLP

S701 Ruiz,M Strangling victim, domestic violence-concerns pretrial detention REF SLP

S702 Ruiz,M Lead service lines and lead water supply plumbing-landlord disclose existence REF SCU

S703 Ruiz,M/Cunningham,S Health care professionals-undergo implicit bias training REF SHH

S704 Ruiz,M School Meal Fund-sch district establish to assist student w/meal bill in arrears REF SED

S705 Ruiz,M/Cunningham,S Postpartum depression screening-DOH develop and implement plan, improve access REF SHH

S706 Addiego,D Amber Alert false report-establishing crime of initiating REF SLP

S707 Addiego,D False report to law enforcement authorities-provides enhanced penalties REF SJU

S708 Addiego,D Solar photovoltaic sys.-priority status, customer-generator who are pub entities REF SEN

S709 Addiego,D Realty transfer fee-exempts surviving spouses, civil union partners & disab vets REF SMV

S710 Addiego,D/Cruz-Perez,N+3 Safety in School Transportation Task Force-establishes REF SED

S711 Addiego,D School Transportation Safety Commission-establishes REF SED

S712 Addiego,D Public utility-priority service required to pub/priv sch. & pub safety agencies REF SEG

S713 Addiego,D/Diegnan,P+2 Eileen’s Law-fail to maintain a lane constitutes reckelssness under veh homicide REF SLP

S714 Addiego,D/Oroho,S Agriculture products, county-authorizes counties to issue promotional labeling REF SEG

S715 Addiego,D/Singleton,T Good Samaritan Law-prov immunity, who assists animals at accident scene or emerg REF SLP

S716 Addiego,D/Sweeney,S+1 Marine Academy of Sci. & Technology-sch. dist of resid prov aid in-lieu of trans REF SED

S717 Addiego,D/Singleton,T+1 Veteran, surviving spouse-provides income tax deduction REF SMV

S718 Addiego,D/Singleton,T Employers, employing person less than 18 years old-provide tax credit REF SLA

S719 Addiego,D Farm building-prohibits mun. from imposing stricter local fire safety standards REF SBA

S720 Addiego,D Fire code enforcement activities-requires DCA to establish training course REF SBA

S721 Addiego,D Farm buildings, certain-requires promulgation of separate code criteria REF SBA

S722 Addiego,D Animal death or injury, certain-establishes civil action for damages REF SJU

S723 Bucco,A/Oroho,S Burglary, residence-upgrade to second degree crime; if armed, first degree crime REF SJU

S724 Bucco,A+1 Property tax bills, permits, receipts-auth. municipality to deliver via e-mail REF SCU

S725 Bucco,A Cancer Research from Workforce Development Partnership Fd-prov dedicated funding REF SHH

S726 Bucco,A Lake Hopatcong Commission-changes memb & req DEP develop water level mgmt plan REF SEN

S727 Bucco,A Emergency responder-killing, life imprisonment without parole REF SLP

S728 Bucco,A/Oroho,S Inflation taxable income brackets under NJ gross income tax-indexes REF SBA

S729 Bucco,A Class 3 special law enforcement officer-revises appointment qualifications REF SLP

S730 Bucco,A Property taxes, delinquent-allows income tax refunds be credited against REF SBA

S731 Bucco,A Parental Rights and Property Tax Reduction Act REF SED

S732 Bucco,A/Gopal,V+3 Pharmacists-dispense certain drugs in emergency without prescription REF SHH

S733 Bucco,A State Auditor-authorizes cost-benefit analyses of certain programs & initiatives REF SBA

S734 Bucco,A Marriage Penalty Elimination Act-revises rates for joint and similar filers REF SBA

S735 Bucco,A Home repair and functional improvements-allows income tax deduction REF SCU

S736 Bucco,A Seeing Eye dog-designates as State Dog REF SHH

S737 Bucco,A CDS misuse-create a registry of individuals who req medical assistance as result REF SHH

S738 Bucco,A+1 SNAP participation-certain students exempt from 20 hour weekly work requirement REF SHH

S739 Bucco,A Election ballots-clarify Spanish/English accessibility req applicable printing REF SSG

S740 Bucco,A Police trained in animal cruelty-exempts certain additional training courses REF SEN

S741 Bucco,A/O’Scanlon,D+1 Autistic person-voluntarily make notation on driver’s lic, ID card & MV registry REF STR

S742 Bucco,A Responsible School Violence Prevention, Preparation & Protection Pilot Program REF SLP

S743 Bucco,A Motor vehicles-authorizes operators to display electronic registration proof REF STR

S744 Gopal,V Developmental disabled individual-protection thru accountability/transparency REF SHH

S745 Gopal,V/Turner,S+1 Pensions & annuity funds-proh. State from investing in firearm/ammunition manuf. REF SSG

S746 Gopal,V Firearms-prohibits possession by person convicted of animal cruelty REF SLP

S747 Gopal,V Assault firearm-expands definition REF SLP

S748 Gopal,V/Ruiz,M H1 visa held by parent-student qualify for in-State tuition prov criteria is met REF SHI

S749 Gopal,V Ovarian cancer-prov. voluntary contributions by taxpayers on income tax returns REF SHH

S750 Gopal,V+1 Group insurance benefits for their employees-mun. and bds of ed jointly contract REF SCU

S751 Gopal,V/Weinberg,L+1 Black bear-requires annual update of comprehensive policy for managing REF SEN

S752 Gopal,V/Weinberg,L+1 Black bear-moratorium on hunting until new comprehensive policy on management REF SEN

S753 Gopal,V+3 Superstorm Sandy-impacted homeowners, subjected to contractor fraud-reimb. REF SCU

S754 Gopal,V Post-traumatic stress disorder-estab. prog allowing NJ lic driv to self-identify REF STR

S755 Gopal,V Senior freeze reimbursement-converts program into credit program REF SBA

S756 Gopal,V/Pennacchio,J Pensions and retirement income-increase exclusion for certain taxpayers REF SBA

S757 Gopal,V Workers’ Comp. Judges from DCRP & Judges part of PERS transfers to JRS REF SSG

S758 Gopal,V Workers’ comp judges-enrollment in PERS required; requires JRS rights/benf apply REF SSG

S759 Gopal,V Workers’ Compensation Judges-changes eligibility from DCRP to PERS REF SSG

S760 Gopal,V+1 Community Food Bank of NJ-establish criteria for distribution of FY2020 funding REF SBA

S761 Gopal,V Disabled person-DEP required to develop beach accessibility guidelines REF SEN

S762 Gopal,V/Lagana,J Fuel Cell Task Force-establishes and increases use of fuel cells in State REF SEN

S763 Gopal,V Horses, retired-directs sales tax revenue in claiming race to special fund REF SSG

S764 Gopal,V Earned income tax credit program-enhance benefit treating qual relative as child REF SBA

S765 Gopal,V Earned income tax cred prog-increase benefit amount, who cannot claim qual child REF SBA

S766 Gopal,V Chloe’s Pet Access Law-permits dogs in outdoor seating areas of restaurants REF SEN

S767 Gopal,V Infrastructure Bank transportation projects-eliminates 5% down payment required REF STR

S768 Scutari,N/Cardinale,G+2 Motor vehicle accident reports-restricts access under certain circumstances REF SJU

S769 Scutari,N/Cardinale,G DOBI employee-provides 2 year post-employment restriction REF SCM

S770 Scutari,N Internet ticket sales-prohibits certain violations of terms of service REF SCM

S771 Scutari,N Worker’s compensation coverage-expands to parking areas provided by employer REF SLA

S772 Scutari,N False Claims Act-makes provisions retroactive under certain circumstances REF SJU

S773 Scutari,N Vendor/contractor, contract viol.-St contracts include provisions imposing penal REF SSG

S774 Scutari,N+1 Attorneys, private practice-requires legal malpractice liability insurance REF SJU

S775 Scutari,N Rental unit owners and business owners-maintain liability insurance policy REF SCM

S776 Scutari,N+1 Alarm systems-regulates installation, maintenance and repair of low-voltage REF SCU

S777 Scutari,N Motor vehicle sale, used-notify MVC; limit liability of cert. sellers after sale REF STR

S778 Scutari,N/Sacco,N NJT trains-requires door to operator’s cabin be locked REF STR

S779 Scutari,N/Cardinale,G Legislator, official capacity-permits travel to and paid for by foreign country REF SSG

S780 Scutari,N/Gill,N Wrongful death act-expands to allow recovery for mental anguish & emotional pain REF SJU

S781 Scutari,N/Pou,N Motor vehicle insurance policy-include underinsured/uninsured motorist coverage REF SCM

S782 Scutari,N No-fault automobile insurance law-repeals; require mandatory liability insur law REF SCM

S783 Scutari,N/Pou,N Limitation on lawsuit option-does not apply in drunk/reckless drivers accidents REF SCM

S784 Scutari,N/Cryan,J Health care services, accessing-deletes prior authorization requirements REF SHH

S785 Scutari,N/Beach,J STEM Scholars Grant Pilot Program-establish in DOE REF SED

S786 Scutari,N Medical tests & procedures-prohibits pre-approval or precertifications REF SCM

S787 Scutari,N/Cryan,J+1 Rocky’s Law-registry of animal rescue org; notify of animals behavioral/med hist REF SEN

S788 Scutari,N Motor vehicle & automobile insurance coverages-increase certain minimum limits REF SCM

S789 Scutari,N Personal injury protections-elim options; requires $250K of medical expense benf REF SCM

S790 Cunningham,S/Ruiz,M Higher ed. instit president-report on-campus crim/fire events to governing board REF SHI

S791 Cunningham,S/Pou,N+1 Students, undergrad-file degree plan; higher ed instit devel pathway sys to grad REF SHI

S792 Cunningham,S/Sweeney,S+5 Tuition assistance programs and student loan debt-graduation requirements REF SED

S793 Cunningham,S Workforce & Economic Development-funds for NJ Community College Consortium REF SLA

S794 Cunningham,S/Cryan,J Baccalaureate degree prog.-co. college offer in critical-need applied sci fields REF SHI

S795 Cunningham,S/Kean,T State college contracts-revises standards to mirror public research universities REF SHI

S796 Cunningham,S/Kean,T Income tax exemption, higher ed expenses-increase age of dependent REF SHI

S797 Cunningham,S Temporary businesses-prohibits municipal licensure of children operating REF SCU

S798 Cunningham,S/Ruiz,M Women-requires certain corporations appoint to board of directors REF SCM

S799 Cunningham,S+1 Higher ed instit-temp suspend tuition pymt student impacted by fed govt shutdown REF SHI

S800 Cunningham,S Expungement application-bars the denial of expungement in certain instances REF SJU

S801 Cunningham,S Educational institutions employees-eligible for unemployment benefits REF SLA

S802 Cunningham,S Detective Melvin Vincent Santiago’s Law-disarming an armed security officer REF SJU

S803 Cunningham,S/Ruiz,M Servicemembers-clarify prohibition on discrimination REF SLA

S804 Cunningham,S Academic degree-granting inst.-proh. entering into revenue sharing arrangements REF SHI

S805 Cunningham,S Drug offenders, convicted-revises eligibility to receive assistance benefits REF SHH

S806 Cunningham,S+2 Higher ed. instit.-NJBEST, award in any semester of attendance or enrollment REF SHI

S807 Cunningham,S Dependent care expenses-higher ed instit distribute info, allowance availability REF SHI

S808 Cunningham,S Outstanding Scholars Recruitment Program-establishes REF SHI

S809 Testa,M Corrections officers-investigate immigration status of inmates REF SJU

S810 Testa,M Illegal immigrants-prohibits release from correctional facilities REF SLP

S811 Testa,M Seasonal employees-concerns eligibility for unemployment compensation benefits REF SLA

S812 Testa,M State Debt Capacity Advisory Commission-establish REF SBA

S813 Testa,M Firearms purch. ID card, non-resid.-law enforcement notify fed. immigration auth REF SLP

S814 Testa,M School Funding Commission-study school funding formula & prepare report REF SED

S815 Lagana,J Strategic Lawsuit Against Pub Participation-auth application for dismissal REF SJU

S816 Lagana,J Firearm possession-prohibits by persons convicted of certain offenses REF SLP

S817 Lagana,J/Scutari,N Worker’s compensation medical charges-prohibits reporting to reporting agencies REF SHH

S818 Lagana,J County ordinances-permits transmittal of certain proposed by electronic mail REF SCU

S819 Lagana,J/Greenstein,L+2 Firearm, loaded-prohibits leaving w/in easy access to minor under age 18 REF SLP

S820 Lagana,J/Gopal,V Out-of-network Consumer Prot., Transparency, Cost Containment & Acct Act-revises REF SCM

S821 Lagana,J/Gopal,V+3 Breast cancer patients-hospital provide info concerning reconstructive surgery REF SHH

S822 Lagana,J/Gopal,V Education loan payments-income tax deduction made by certain taxpayers REF SBA

S823 Lagana,J/Gopal,V+2 Retirement plans, qualified-income tax exemption for contributions REF SBA

S824 Lagana,J/Gopal,V+1 First time home buyers & seniors-provides temporary income tax credit REF SBA

S825 Lagana,J/Scutari,N Health club svcs contracts-proh limiting liability, injury caused by negligence REF SCM

S826 Lagana,J+2 Most responsible bidder-req. local contracting unit award local public contract REF SCU

S827 Lagana,J/Ruiz,M+1 Drinking water test every 3 years-req resid owners, schools & child care centers REF SEN

S828 Lagana,J/Greenstein,L Public utilities infrastructure projects-provide notice prior to initiating REF SEG

S829 Lagana,J/Singleton,T+2 Lead plumbing-requires property condition disclosure statement indicate presence REF SCU

S830 Lagana,J/Greenstein,L Drinking water tests-public water systems required to offer tests to customers REF SEN

S831 Lagana,J+2 Water, public system-prov customers & loc officials w/elevated lead level notice REF SEN

S832 Lagana,J/Ruiz,M Drinking water-landlord provide notice to tenants concerning lead REF SEN

S833 Lagana,J/Singleton,T+1 Lead service lines, replacement-allow municipalities to establish loan programs REF SEN

S834 Lagana,J/Gopal,V Health care service firm-provides income tax credit certain taxpayers REF SBA

S835 Lagana,J/Ruiz,M Earned income tax credit program-expands eligibility, taxpayers age 18 qualify REF SBA

S836 Lagana,J/Ruiz,M Earned income tax credit program-increases benefit amount from 40% to 50% REF SBA

S837 Lagana,J Children 16 or younger-health insurance companies to cover lead screenings REF SHH

S838 Pou,N Vital records, public employees handling-req. criminal history background check REF SHH

S839 Pou,N Prescription blank forms-prescriber or health care facility number consecutively REF SHH

S840 Pou,N/Gopal,V Pharmacies-regulates audits REF SCM

S841 Pou,N Homestead credit-payment req. to claimant following sale of qualifying homestead REF SCU

S842 Pou,N/Singleton,T NJBEST prog-income tax deduction for contrib; distrib to qual St tuition program REF SHI

S843 Pou,N/Ruiz,M Immigrants obtaining professional & occupational licenses-permits undocumented REF SCM

S844 Pou,N Charitable organizations-revises financial reporting requirements REF SCM

S845 Pou,N National Practitioner Data Bank-req. health care prof. licensing boards utilize REF SCM

S846 Pou,N License Verification System-verify health care professional’s license REF SCM

S847 Pou,N Consumer reports-req. reporting agencies report number of free reports annually REF SCM

S848 Pou,N/Gopal,V Health care service firms-revise requirements for financial information reports REF SCM

S849 Pou,N/Corrado,K Blue envelope-issue, hold documents requiring a person w/autism to operate a veh REF STR

S850 Pou,N Tax preparation software-prohibits charging fees for filing State tax returns REF SCM

S851 Pou,N/Oroho,S Federal home loan banks-revises effects of delinquency & insolvency proceedings REF SCM

S853 Sweeney,S Buy American Act-highway & bridge construction contract made w/US steel products REF SSG

S854 Turner,S Laura Wooten’s Law-requires civics instruction in middle school REF SED

S855 Sweeney,S/Pennacchio,J+1 Board of chosen freeholders-change title to board of county commissioners REF SCU

S856 Sweeney,S/Oroho,S County college employees/retirees-transfers membership in SEHBP to SHBP REF SBA

S857 Sweeney,S/Singleton,T+1 State administered pension and annuity funds-subjects to certain requirements REF SBA

S858 Sweeney,S Liquid nitrogen-prohibits sale of certain food & beverage products prepared with REF SHH

S859 Sweeney,S/Corrado,K School construction responsibilities-eliminate NJ Sch Devel Auth transfer to EDA REF SED

S860 Sweeney,S+1 Small Wireless Facilities Deployment Act-provides uniform regulation REF SEG

S861 Sweeney,S/Oroho,S Cash balance plans-estab in PERS & TPAF, public employees w/less than 5 yrs svc REF SSG

S862 Sweeney,S/Oroho,S SEHBP, SHBP Plan Design Committee-eliminates; transfer coverage to SHBP REF SSG

S863 Sweeney,S Wages and hour and unemployment status-concerns employment status of individuals REF SLA

S864 Smith,B/Greenstein,L Plastic carryout bags, polystyrene & single-use straws-prohibits use REF SEN

S865 Smith,B/Bateman,C+1 Food waste generators, large-required to separate and recycle waste REF SEN

S866 Pou,N Income access services-creates certain requirements REF SCM

S867 Pou,N Physical therapy-permits dry needling under certain circumstances REF SCM

S902 Sweeney,S Student, mandatory immunizations-clarifies exemptions for care center/attendance REF SHH

S903 Weinberg,L Student, mandatory immunizations-clarifies statutory exemptions REF SHH

SCR11 Cardinale,G School property taxes-grant certain senior citizens exemption from payment REF SCU

SCR12 Cardinale,G/Singer,R Affordable housing construction-prohibit exclusionary zoning; clarify obligation REF SCU

SCR13 Pennacchio,J Slot machine gambling at horse racetracks-establish; dedicates revenues REF SSG

SCR14 Pennacchio,J/Doherty,M+5 Article V Convention-limit certain powers of federal govt. & terms of office REF SSG

SCR15 Rice,R/Brown,C Joint Committee on Economic Justice & Equal Employment Opportunity-reconstitutes REF SLA

SCR16 Rice,R/Turner,S+2 Lead hazard remediation-dedicate revenue collected from sales tax on paint REF SCU

SCR17 Smith,B Water consumption/diversion user fees-dedicate revenue to water quality REF SEN

SCR18 Smith,B/Bateman,C Fossil fuel power plants-amends Constitution to prohibit construction REF SEN

SCR19 Oroho,S+1 St. budget-limit use of nonrecurring revenue except in crisis; limits growth REF SBA

SCR20 Oroho,S+3 Minor children medical procedures-regarding parental notification; pregnancy REF SHH

SCR21 Oroho,S+8 Free public school system-describe maintenance & support Legislature provides REF SED

SCR22 Oroho,S+1 State government spending-estab 2 percent cap on annual appropriations increases REF SBA

SCR23 Doherty,M/Pennacchio,J+3 Free public school support-allocate all income tax receipts to school districts REF SED

SCR24 Doherty,M/Pennacchio,J+2 State aid to school districts-allocate on equal per pupil basis REF SED

SCR25 Doherty,M Federal Reserve Transparency Act of 2017, H.R.24 and S.16-enact REF SCM

SCR26 Codey,R Organ donation-give registered organ donors priority in organ allocations REF SHH

SCR27 Codey,R/Vitale,J+1 Hagedorn Gero-Psychiatric Hospital-urges Governor to reopen REF SHH

SCR28 O’Scanlon,D Initiative and referendum-propose constitutional amendment to provide Statewide REF SJU

SCR29 O’Scanlon,D/Oroho,S Pension and health benefits of public employees-authorize changes REF SSG

SCR30 Greenstein,L/Bateman,C+9 Natural resources, public-make State trustee; guarantee environmental rights REF SEN

SCR31 Addiego,D+1 Energy Tax Receipts Property Tax Relief-requires programs be fully funded REF SCU

SCR32 Bucco,A+2 Veteran property tax deduction-constitutional amendment to increase to $500 REF SMV

SCR33 Bucco,A/Doherty,M Fire insurance policy-require tax imposed on premiums paid to St Firemen’s Assoc REF SLP

SCR34 Testa,M Route 55 extension-urges Congress & Presid. provide federal infrastructure funds REF STR

SCR35 Lagana,J/Vitale,J Preexisting conditions-prohibit denial of coverage by certain health insurers REF SCM

SCR36 Pou,N National Practitioner Data Bank-available to health care prof. boards w/out cost REF SCM

SCR37 Sweeney,S Health care plans-limit actuarial value for State, local govt., school employees REF SSG

SCR38 Sweeney,S Pensions-specify type for new public employees, less than 5 years of service REF SSG

SJR11 Singer,R/Oroho,S+8 Opioid Antidote Administration & Aftercare Commission-study & report procedures REF SHH

SJR12 Singer,R School Psychology Awareness Week-designates second full week in November REF SED

SJR13 Singer,R Deaf Awareness Month/Deaf Awareness Week-desig. Sept. & last full week of Sept. REF SHH

SJR14 Singer,R Autism and Mental Disorders Study Commission-establishes REF SHH

SJR15 Cardinale,G/Kean,T Beirut Barracks Bombing Remembrance Day-designates October 23rd of each year REF SSG

SJR16 Singleton,T/Corrado,K+1 Career and Technical Education Month-designates February in each year REF SED

SJR17 Madden,F Persons w/Disabilities & Senior Citizen Transportation Services Task Force-estab REF STR

SJR18 Madden,F Caregivers Awareness Month-designates November of each year REF SHH

SJR19 Ruiz,M/Pou,N Latino Clergy Day-designates first Saturday of October REF SSG

SJR20 Bucco,A Growing Stage Children’s Theatre of NJ-designates as NJ State children’s theatre REF SSG

SJR21 Gopal,V/Corrado,K+2 Law Enforcement Officer Appreciation Day-designates January 9 of each year REF SLP

SJR22 Lagana,J/Madden,F+3 Heroes Day-designates September 11 of each year REF SSG

SJR23 Pou,N Day of the Girl-designates October 11 of each year REF SHH

SR11 Singer,R/Vitale,J Cannabidiol consumption-urges President & Congress to estab. a safe daily level REF SHH

SR12 Cardinale,G/Weinberg,L+6 Religious organizations-condemns hatred & bigotry & threats to Jewish centers REF SLP

SR13 Pennacchio,J+9 Joanne Chesimard-urges Cuba to extradite REF SLP

SR14 Pennacchio,J Fusion energy research-urges Congress and President increase funding REF SEN

SR15 Pennacchio,J Natl Childhood Vaccine Injury Act, 1986-US Health/Human Svcs fulfill obligations REF SHH

SR16 Rice,R/Gill,N Slavery, indentured servitude-urges to prohibit use for those convicted of crime REF SJU

SR17 Weinberg,L Fossil fuel projects-urges Governor to impose moratorium REF SEN

SR18 Oroho,S/Sarlo,P+1 Senate Task Force on Government Efficiency and Regulatory-creates REF SSG

SR19 O’Scanlon,D/Sweeney,S Emergency veh lights sirens & speeding by law enforcement-AG study best practice REF SLP

SR20 Bucco,A+5 Organ harvesting from political prisoners-denounces People’s Republic of China REF SSG

SR21 Testa,M Immigration reform-memorializes President and Congress to pass and enforce REF SLP

Assembly

A101 DePhillips,C Loan redemption program-provides tax credits to companies contributing REF AHI

A102 DePhillips,C Business Court-creates; concerning disputes involving contracts REF AJU

A103 DePhillips,C State authorities-establish certain ethical standards and financial control req. REF ATR

A104 DePhillips,C Special Medical Malpractice Part in the Superior Court-establishes REF AJU

A105 DePhillips,C/Rooney,K+3 Health savings accounts, individual-extends federal income tax advantages REF AAP

A106 DePhillips,C Service of process-personnel at gated communities/multi-unit complexes allow REF AJU

A107 DePhillips,C/Rooney,K Madison Holleran Proper Reporting Act-in REF AHI

A108 DePhillips,C/Rooney,K+5 Public utility franchise process-revise/ REF ATU

A109 DePhillips,C Business accelerators and incubators and startup businesses-provides assistance REF AST

A110 DePhillips,C Fire companies, volunteer-exempts from paying annual charitable registration fee REF ALP

A111 DePhillips,C/Bramnick,J+1 Health care benefit plans-requires election by certain public employees REF ASL

A112 DePhillips,C/Schepisi,H County office vacancies-concerns timeframe for filling REF ASL

A113 DePhillips,C Business entities employed by Gov or Gov’s office-conduct certain investigations REF ASL

A114 DePhillips,C/DeCroce,B Settlements, confidential-bars public entities and employees from entering into REF AJU

A115 DePhillips,C/DiMaio,J+2 Surtax imposed on certain businesses-repeals REF ACE

A116 DePhillips,C/Rooney,K Chemotherapy-test for dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency REF AHE

A117 DePhillips,C/Sumter,S Highway guard rail along entirety Rt. 208 thru Franklin Lakes, approp up to $10M REF ATR

A118 DePhillips,C/McKeon,J Investment Council, State-adds member from Judicial Retirement System REF ASL

A119 DePhillips,C/Rooney,K+1 Elections, mail-in ballot-removes 48 hour provision of acceptance REF ASL

A121 Space,P/Wirths,H+1 Highlands preservation area-allows for exclusion of certain properties REF AEN

A122 Space,P/Wirths,H Local health agency, cert employees-repeals law, transfer to superseding agency REF ASL

A123 Space,P/Wirths,H School Funding Reform Act of 2008-eliminates expansion of preschool ed. program REF AED

A124 Space,P/Wirths,H Affordable housing need/fee-proh imposition upon local transfer or business move REF ACD

A125 Space,P/Wirths,H Pension and Health Benefits Review Commission-expands scope of review REF ASL

A126 Space,P/Wirths,H Absentee ballots-provides certain ballots be counted within ten days of election REF ASL

A127 Space,P/Holley,J Realty transfer fee, supplemental-eliminates transfers on commercial real estate REF ACD

A128 Space,P/Giblin,T+1 Street rods and custom motor vehicles-establish motor vehicle registration REF ATR

A129 Space,P/Webber,J Firearm permit application-requires access to law enforcement guidelines REF ALP

A130 Space,P/Wirths,H+1 PERS-requires eligibility checklist and audit for enrollment REF ASL

A131 Space,P/Wirths,H DEP lands for fishing, hunting and trapping purposes-provide for no net loss REF AAN

A132 Space,P/Wirths,H Firewood-obtained from seller’s property not considered a lumber yard REF AAN

A133 Space,P/Webber,J+2 Firearm ID cards and handgun purchase permits-auth chiefs to issue REF ALP

A134 Space,P/Wirths,H Voter identity proof-certain documentation required REF ASL

A135 Space,P/Taliaferro,A+1 Bow hunting on federal military installations/William J Hughes Tech Center-auth. REF AAN

A136 Space,P/Wirths,H Freshwater fishing/hunting/trapping-Fish/Game Council sole authority to regulate REF AAN

A137 Space,P/McKeon,J+1 Mun court position-prov. early termination when 2 or more mun. share mun. courts REF AJU

A138 Space,P/Munoz,N+4 Alcoholic Beverage Tax rate-decrease on certain liquors REF AOF

A139 Space,P/Mazzeo,V+1 Local board of health-governing body of mun, population of 30K or less serve REF ASL

A140 Space,P/Wirths,H+1 School district’s total general fund revenue-provides 4 year phase-in REF AED

A141 Space,P/Tucker,C+1 Natl Guard cert-retain elig, fire dept max age at closing date of civil svc exam REF AMV

A142 Space,P+1 Armed forces-exclude bonuses for reenlistment or vol extension from gross income REF AMV

A143 Space,P School district’s budget proposal-restricts Ed. Commissioner authority to reject REF AED

A144 Space,P/Pinkin,N Judge, municipal court-provides appointment at local or county level REF AJU

A145 Space,P/Wirths,H+1 Firearm or weapon, legally transported-clarify definition, necessary deviation REF AJU

A146 Space,P/DiMaio,J+1 Ammunition possession, cert. types-permits; incr. penalties for unlawful purpose REF AJU

A147 Space,P/Johnson,G+4 Junior Firefighter’s Auxiliaries-allows members to perform fire support duties REF ALP

A148 Space,P/Wirths,H Milk dealer license application-Agriculture Department prov electronic submittal REF AAN

A149 Space,P Fire & EMS Crisis Intervention Services-establishes telephone hotline REF ALP

A150 Space,P/Wirths,H+1 Safe Haven for Protection of Domestic Companion Animals Act REF AAN

A151 Space,P/Wirths,H Water quality management structures-exempts from real property taxation REF ATU

A152 Space,P/Wirths,H+12 Born-Alive Abortion Survivors Protection Act-establishes REF AWC

A153 Space,P/McKeon,J Soil & fill materials-DEP devel model ordinance for mun regulate deposit/storage REF AEN

A154 Space,P Veteran owned small business-EDA required to administer and provide loans REF ACE

A155 Wirths,H/Space,P Highlands planning area-prohibits State departments from considering compliance REF AEN

A156 Wirths,H/Space,P Highlands Water Protection & Planning Act-sunsets 5 years after enactment date REF AEN

A157 Wirths,H/Space,P+9 MVC-removes authority to increase fees; sets certain fees by statute REF ATR

A158 Wirths,H/Space,P+1 Highlands Property Tax Stabilization Fund-provides direct property tax relief REF AEN

A159 Wirths,H/Space,P Statewide Non-Residential Development Fee Act-repeals REF ASL

A160 Wirths,H/Space,P Voter registration forms-made available when applying for fishing license REF AAN

A161 Wirths,H/Space,P Agreement Among the States, Elect the President by National Popular Vote-repeal REF AOF

A162 Wirths,H/Space,P Property Assessment Appeal Transparency Act-revises content REF ASL

A163 Wirths,H/Space,P Handgun sales-eliminate prohibition against purchasing more than one in a month REF ALP

A164 Wirths,H/Space,P Illegal immigrants-prohibits release from correctional facilities REF ALP

A165 Wirths,H/Space,P+1 Preschool tuition rates-equal actual cost per pupil required REF AED

A166 Wirths,H/Space,P+2 Contractors, cert-verify work authorization of newly hired employees REF ALA

A167 Wirths,H Farm income averaging credit-permits under the NJ gross income tax REF AAN

A168 Wirths,H/Space,P Tuition rates charges by school districts-limits annual increase to 2% REF AED

A169 Wirths,H/Caputo,R+4 Student journalist at public schools-concerns speech rights REF AED

A170 Wirths,H+1 Farming operations-prohibits harassment of farmers engaged REF AAN

A171 Wirths,H+1 Driver’s licenses and non-driver ID card applicants-conduct wanted person check REF ATR

A172 Wirths,H/Vainieri Huttle,V+5 Low-income housing-allows long term exemption extension REF ACD

A173 Wirths,H/Murphy,C+3 Regulatory Flexibility Act-expands scope w/econ impact rules on small businesses REF AOF

A174 Wirths,H Public officers and employees w/limited historic exceptions-elim State resid req REF ASL

A175 Wirths,H/Space,P School districts in all counties-requires miminum geographic cost adjustment REF AED

A176 Wirths,H/Mazzeo,V+2 Federal contract barred-prohibits person from contracting for public work REF ASL

A177 Wirths,H+5 Security officer, registered-school district may not proh from carrying firearm REF AED

A178 Wirths,H/Freiman,R Motor Vehicle Insurance Verification Act-online mv insurance verification system REF AFI

A179 Wirths,H Mandated Health Benefits Advisory Commission-study finan impact of mandated benf REF AFI

A180 Wirths,H+6 Small businesses w/income tax or CBT deduction-paid to minimum wage employees REF ALA

A181 Wirths,H/Space,P Wildlife-increases min civil fine for harassing; subsequent offense crim penalty REF AAN

A182 Wirths,H Pub. util. & cable television companies-relocate facilities for trans infra proj REF ATU

A183 Wirths,H/Space,P Emissions-prohibits State’s participation in multi-state cap-and-trade prog. REF AEN

A184 Wirths,H/Egan,J+5 Labor Law Enforcement-establishes office REF ALA

A185 Wirths,H/Space,P Small business loan program-incl. broadband telecommunications service providers REF ACE

A186 Wirths,H+1 Broadband telecommunications service providers-use public utility or CATV poles REF ATU

A187 Wirths,H/Space,P Adopt a Stormwater Management Basin Act; provides CBT credit for adoption REF AEN

A188 Wirths,H Broadband telecommunications service-allows local units to offer REF ATU

A189 Carter,L/Timberlake,B Nail products containing dibutyl phthalates or toluene-proh sale & distribution REF ACO

A190 Carter,L/Downey,J Sexual assault, 18 yrs or older-elim. statute of limitations for civil actions REF AJU

A191 Carter,L/Reynolds-Jackson,V Court-imposed financial obligation-increase amount of credit for incarceration REF AJU

A192 Carter,L/Kennedy,J+2 STEM Scholars Grant Pilot Program-establish in DOE REF AST

A193 Carter,L/Calabrese,C+1 Security breach of geolocation data-requires disclosure REF AST

A194 Carter,L/Chiaravalloti,N+1 Rocky’s Law-registry of animal rescue org; notify of animals behavioral/med hist REF AAN

A195 Carter,L/Karabinchak,R Artificial intelligence on economic growth-conduct study/issue report on impact REF AST

A196 Carter,L/Kennedy,J+4 Raritan Valley Line-NJT, feasibility study on restoring one-seat ride, Manhattan REF ATR

A197 Carter,L/Mukherji,R Family Care Advantage program-expands availability REF AHU

A198 Carter,L Public Interest Technology Network-estab. a network of academics and researchers REF AST

A199 Carter,L/Moriarty,P Employer tax law-concerns joint liability for payment REF ALA

A200 Tucker,C/Caputo,R+1 Liquor licenses and transfers-applicant required to notify certain residents REF AOF

A201 Tucker,C/Caputo,R+2 Alcoholic beverages w/in 1,000 feet of sch/religious instit-prohibits cert sales REF AOF

A202 Tucker,C/Caputo,R+5 Family day care provider-mandatory registration required REF AWC

A203 Tucker,C/Chaparro,A Child care centers-establishes a 500 foot drug free zone REF AWC

A204 Tucker,C/Caputo,R+2 Arson investigator’s powers, municipal-broadens REF ALP

A205 Tucker,C Home-schooled children-inform school district and required to maintain records REF AED

A206 Tucker,C/Conaway,H+11 Veterans’ benefits-broadens elig. by eliminating req of serving during cert wars REF AMV

A207 Tucker,C Law enforcement officers, special-permits to carry firearms when in State REF ALP

A208 Tucker,C+4 Vietnam Veterans of America conventions-grants leave of absence REF AMV

A209 Tucker,C/Vainieri Huttle,V+4 Disparity in Treatment of Persons w/Disab in Underrepresented Communities Comm. REF AHU

A210 Tucker,C/Caputo,R Police staffing based on municipal population & violent crime rate-min level req REF AHS

A211 Tucker,C/Giblin,T+4 Selective Service part of driv. license application, males under age 26-register REF AMV

A212 Tucker,C Veterans-establish pilot program to recruit/train for school security positions REF AMV

A213 Tucker,C+2 Sons of The American Legion-adds to list of paid leaves of absence conventions REF AMV

A214 Tucker,C/Caputo,R+11 Personal needs allowance-incr. to at least $50 for low-income person in cert fac REF AHU

A215 Tucker,C/Caputo,R Senior citizen housing-minimum temperature be maintained at 70 degrees REF ASE

A216 Tucker,C/Jasey,M+1 Lead exposure, low level-requires various measures to address effects REF AWC

A217 Tucker,C/Gove,D+1 Public employee, served in military-modifies law regarding leave of absence comp REF AMV

A218 Tucker,C/Taliaferro,A Service or guide dogs-concerns employee training, access to public facilities REF ALP

A219 Tucker,C/Caputo,R+4 Domestic violence victim-creates self-defense justification REF AWC

A220 Tucker,C/Chiaravalloti,N Constables-training required REF AHS

A221 Tucker,C/Caputo,R+8 Class Two special law enforcement officers-establishes certain benefits REF ALP

A222 Tucker,C/Holley,J+5 Military veterans or homeless-hospitals and shelters prov info on svcs/resources REF AHU

A223 Tucker,C/Timberlake,B+1 Mortgage foreclosures, resid-prov forbearance; place additional req on attorneys REF AHO

A224 DeAngelo,W/Chaparro,A Natl. Guard, active duty-allows corp. bus. tax credit paying salary differential REF AMV

A225 DeAngelo,W/Quijano,A+1 Env. responsible bus. equip-prov. tax credit under corp. bus. tax for cert costs REF ACE

A226 DeAngelo,W+3 High academic district performance-establish reward program REF AED

A227 DeAngelo,W/Benson,D+1 Energy Tax Receipts Property Tax Relief Fund-increase State approp. by $387M REF ASL

A228 DeAngelo,W/Kean,S+1 School security expenditures-excludes cert increase from tax levy and approp cap REF AED

A229 DeAngelo,W/Wimberly,B+1 Telecommunications company-prov prorated refunds, svc outages longer than 24 hrs REF ATU

A230 DeAngelo,W/Benson,D Better Education Savings Trust Program-allows income tax deduction for contrib. REF AHI

A231 DeAngelo,W/Wimberly,B Water & sewer svcs.-estab uniform rates based exclusively on metered consumption REF ATU

A232 DeAngelo,W/Quijano,A Broadband infrastructure-provides CBT credit for certain investments REF ATU

A233 DeAngelo,W/Karabinchak,R Electric veh charging stations-prov corp bus tax credit, installation/purchase REF ACE

A234 DeAngelo,W+1 Telephone resid. svc.-req. telephone util. temp. suspend svc at customer request REF ATU

A235 DeAngelo,W/Taliaferro,A County college-establish income tax credit for attendance REF AHI

A236 DeAngelo,W/Pinkin,N State police veh.-offer surplus to cert. vol. fire and emerg. svc. Organizations REF AHS

A237 DeAngelo,W/Downey,J Elections, general, primary & sch.-prov. sample ballots sent by electronic mail REF ASL

A238 DeAngelo,W Deferred comp. plans-Division of Taxation produce instructional materials REF ABU

A239 DeAngelo,W+1 NJT fare increase-required Rate Counsel Div. evaluate whether fair and necessary REF ATR

A240 DeAngelo,W/Holley,J+1 9-1-1 public safety answering points and pub. safety dispatch points-estab. req. REF AHS

A241 DeAngelo,W/Chiaravalloti,N+3 Sex offenders-bars jobs which primarily consist of contact with children REF AJU

A242 DeAngelo,W/Downey,J Legal signature-clarifies person w/disab sign w/finger or other identifying mark REF AHU

A243 DeAngelo,W/Danielsen,J Higher ed. tuition bills-include student detailed fees & fee info on website REF AHI

A244 DeAngelo,W Manufacturing machine/metal trade apprenticeships tax credit program-establish REF ACE

A245 DeAngelo,W/Pintor Marin,E PFRS memb in federal/State military service-provide disability or death benefits REF AMV

A246 DeAngelo,W/Pintor Marin,E+1 Student dormitories-authorizes county colleges to establish and operate REF AHI

A247 DeAngelo,W Alcoholic beverage temporary permits-increases number REF AOF

A248 DeAngelo,W/Benson,D+3 Information literacy instruction-req. in curriculum of students grades K to 12 REF AED

A249 DeAngelo,W/Houghtaling,E Construction contracts-prompt payment required REF ALA

A250 DeAngelo,W/Quijano,A+5 Light frame residential construction-establish fire safety and protocols REF AHO

A251 DeAngelo,W Candidates’ legal defense fund-limits contributions; requires reports to ELEC REF ASL

A252 DeAngelo,W+1 State facilities routine maintenance-permits temporary employment on temp. basis REF ASL

A253 DeAngelo,W Outsource jobs overseas-prohibits businesses from receiving contracts or grants REF ASL

A254 DeAngelo,W School used as polling place and open to students-written security plan required REF ASL

A255 DeAngelo,W Veteran 100% disabled-total prop tax exemption retroactive to date of disability REF ASL

A256 DeAngelo,W Open public records law-exempt certain personal info.; bars attorney’s fee award REF ASL

A257 DeAngelo,W/Houghtaling,E+7 Energy assistance prog-requires DCA to provide certain information on low-income REF ATU

A258 DeAngelo,W/Thomson,E+1 State buildings-all new, required to have solar or geothermal energy systems REF ATU

A259 DeAngelo,W Military service members-provides civil service preference for expedition medal REF AMV

A260 DeAngelo,W/Wirths,H+3 Vegetation Management Response Act-vegetation mgmt., electric public util. infra REF ATU

A261 DeAngelo,W Child luring-requires mandatory imprisonment; Megan’s Law provide annually REF ALP

A262 Armato,J/Mazzeo,V Steven Schmincke’s Law-facilitates sober living home construction financing REF AHE

A263 Armato,J/Mazzeo,V CDS, Schedule II-present ID required REF AHE

A264 Armato,J/Mazzeo,V Opiates and other CDS-patients indicate they should not be prescribed REF AHE

A265 Armato,J/Benson,D Veterans, disabled-provides credits under CBT and income tax for qualified wages REF AMV

A266 Armato,J/Mazzeo,V+2 National Guard memb active duty status-elim vet income tax deduction requirement REF AMV

A267 Armato,J/Mazzeo,V+2 National Guard svc and NGB 22 form-eligible for certain veterans benefits REF AMV

A268 Armato,J/Mazzeo,V+2 Sexual assault-bars fund use & nondisclosure agreements settle St officer claims REF ASL

A269 Armato,J/Mazzeo,V Military service member serve, Humanitarian Operations-civil service preference REF AMV

A270 Armato,J/Mazzeo,V F-35 Joint Strike Fighter Jets-air quality studies, support campaign;$50K REF AMV

A271 Armato,J/Mazzeo,V Special probation recovery court program-designates in statutes REF AJU

A272 Armato,J+1 Voter Regis System-election board use voter’s certificate mail-in, create record REF ASL

A273 Armato,J/Vainieri Huttle,V+2 Sexual harrassment-concerns REF AWC

A274 Armato,J+2 Veterans, qualified-estab. prog. to prov travel assistance to medical counseling REF AMV

A275 Armato,J/Vainieri Huttle,V+1 Drug-dependent person, admitted into court-ordered treatment prog-reduce fines REF AJU

A276 Armato,J/Mazzeo,V+1 Drug rehabilitation facility lic.-proh. pharmaceutical manufacturer from owning REF AHU

A277 Armato,J/Karabinchak,R Pharmaceutical manufacture-disclose financial & investment interest and benefits REF AHE

A278 Armato,J/Mazzeo,V+2 Veterans serving in fed. mil campaign who received a medal-extends cert benefits REF AMV

A279 Armato,J/Mazzeo,V AC International Airport-require preserv of employee benefits/contractual rights REF ATR

A280 Armato,J/Mazzeo,V+1 School student-excused absence, participation in military funeral playing “Taps” REF AED

A281 Armato,J/DeAngelo,W+4 Veteran, indigent & veteran status-defines for interment purposes REF ASL

A282 Mazzeo,V School district consolidation plan-submit to Commissioner of Education w/in 1 yr REF AED

A283 Mazzeo,V AC Growth Tax Credit Prog-grant tax credits, promote develop, non-rental housing REF ACD

A284 Mazzeo,V Running bamboo-establish requirements for sale and planting REF AAN

A285 Mazzeo,V/Dancer,R Casinos/racetrack-remove 7 day limit for continued operation, state of emergency REF ATG

A286 Mazzeo,V/Caputo,R Lottery drawings-limits 2 per day per game REF ATG

A287 Mazzeo,V/Johnson,G Clamming-expands authorization on Sundays REF AEN

A288 Mazzeo,V/Armato,J Electronic pain monitoring system-used in assoc. w/Prescription Monitoring Prog. REF AHE

A289 Mazzeo,V/Armato,J Tipped Wage Worker Protection Act REF ALA

A290 Mazzeo,V/Caputo,R Lottery-State Lottery Commission notify Legislature of new game REF ATG

A291 Mazzeo,V/Vainieri Huttle,V+3 Elections Security Act-establishes REF ASL

A292 Mazzeo,V+3 Agritourism activity-provide limited civil liability immunity to farmer hosting REF AAN

A293 Mazzeo,V Performance guarantees-release if governing body/engineer fail to meet deadline REF ASL

A294 Mazzeo,V/Armato,J+4 Local Public Contracts Law-requires release of bid list prior to bid date REF ASL

A295 Mazzeo,V/Armato,J+3 Respiratory disease, casino emp working in smoking area-concerns workers’ comp. REF ALA

A296 Mazzeo,V/Armato,J Water supply & wastewater treatment svc. contract-deletes pub. bidding exception REF ASL

A297 Mazzeo,V/Armato,J Wind energy facilities-expands eligibility for tax credits for development REF ACE

A298 Mazzeo,V/Houghtaling,E+1 Farms, commercial-allows holding 14 special occasion events per year REF AAN

A299 Mazzeo,V/Armato,J Alcoholic beverages-allows consumption outdoors in AC Tourism District REF AOF

A300 Mazzeo,V/Houghtaling,E Small business & farm employer-CBT & income tax cred, mandatory employer contrib REF AST

A301 Mazzeo,V/Armato,J Attorneys, assault-upgrades to aggravated assault REF ALP

A302 Mazzeo,V/Armato,J+6 Veteran Memorial Homes-ancillary transportation to residents;$750K REF AMV

A303 Mazzeo,V/Armato,J National Aviation Research and Technology Park; $450K REF AST

A304 Danielsen,J/Holley,J+5 Historical sites-establishes offense of criminal mischief REF ALP

A305 Danielsen,J False incrimination and making fictitious reports-enhance penalties REF ALP

A306 Danielsen,J/Mazzeo,V+5 First responders-forcibly enter prop., provide emergency asst., civil immunity REF AJU

A307 Danielsen,J/Johnson,G Kevin Apuzzio’s Law-desig; mun prov incr survivor pensions for vol emerg workers REF ASL

A308 Danielsen,J/Jasey,M School Counts County College Scholarship Program-establish REF AHI

A309 Danielsen,J/Jasey,M Statewide longitudinal data system-maintains data from preschool into workforce REF AHI

A310 Danielsen,J/Jasey,M Performance-based funding plans-directs Secretary of Higher Ed to establish REF AHI

A311 Danielsen,J Firefighters, experienced-exempts from certain requirements REF AHS

A312 Danielsen,J/Mukherji,R+4 Public utility termination-provide customer certified letter 10 days prior REF ATU

A313 Danielsen,J School facility, new-adjust school district tax levy cap, associated expenditure REF AED

A314 Danielsen,J/Holley,J Payroll check cashing practices-financial institutions required with proper ID REF AFI

A315 Danielsen,J NJ State Song; designates State Song REF ASL

A316 Danielsen,J Smoking-prohibits w/in 20 feet of areas outside of indoor public or work places REF AHE

A317 Danielsen,J/Vainieri Huttle,V+1 Veterinary facilities-requires annual inspections REF AAN

A318 Danielsen,J/Lampitt,P Charter school payment-authorize estab. reserve accounts in school districts REF AED

A319 Danielsen,J Veterinary fac-obtain a signed consent form for unsupervised overnight stays REF AAN

A320 Danielsen,J/McKeon,J Digital payment platform-requires State to review and approve REF AST

A321 Danielsen,J Child enroll or withdraw from school district-establish certain procedural req. REF AED

A322 Danielsen,J/Lopez,Y Laborers, temporary-provides certain protections REF ALA

A323 Danielsen,J JRS member-permits to defer retirement to serve as county prosecutor REF AJU

A324 Danielsen,J Charter school prog.-modify various aspects including student admission approval REF AED

A325 Danielsen,J Student Discipline Ombudsman-estab., serve w/in Secretary of Higher Ed. Office REF AHI

A326 Peters,R+4 Veterans & military personnel-prov free admission to St parks, forests & beaches REF AMV

A327 Peters,R Employment w/public official-crime of fourth degree w/intent to deceive/injure REF AJU

A328 Peters,R Closed captioning, on televisions in State buildings-display REF ASL

A329 Peters,R/Vainieri Huttle,V+2 Child care services for children younger than school age-permits school prop use REF AWC

A330 Peters,R+2 Driv. lic. suspended, mental or physical condition-proh charging restoration fee REF ATR

A331 Peters,R Set-Aside Act for Disabled Veterans’ Businesses-removed principal place bus. req REF AMV

A332 Peters,R Elective pub. office-vacant when office holder changes pol party while in office REF ASL

A333 Peters,R Bd of Ed of limited purpose regional sch dist memb vacancy-fill by majority vote REF AED

A334 Peters,R Hunters-authorizes to ride in bed of pickup trucks under certain circumstances REF AAN

A335 Peters,R+1 Economic Development Auditor-establishes position in EDA REF ACE

A336 Peters,R+1 Economic Development Inspector General-establishes office in EDA REF ACE

A337 Peters,R+1 Governmental affairs agent-redefines REF ASL

A338 Peters,R+1 Local Govt. Process Activities Disclosure Act; expands lobbying disclosure req. REF ASL

A339 Kean,S+2 Seasonal workers-concerns eligibility for unemploymnet benefits REF ALA

A340 Kean,S Incapacitated patient-health care representatives to make health care decisions REF AHE

A341 Kean,S Artificial reef plan-DEP establish for commercial and recreational fishing REF AAN

A342 Kean,S Seasonal employees-concerns eligibility for unemployment compensation benefits REF ALA

A343 Kean,S Artificial reefs-establishes restrictions for fish gear and conch fishing REF AAN

A344 Kean,S County property-exempts sales from certain requirements REF ASL

A345 Kean,S/Thomson,E Black Creek and Wreck Pond dredging;$10M REF AEN

A346 Kean,S Electric public utilities-implement flood mitigation plans REF ATU

A347 Kean,S Firearm ID cards-disqualifies person on federal Watchlist from obtaining REF AHS

A348 Kean,S/Thomson,E Theft $500K or more-upgrades crime to first degree REF ALP

A349 Kean,S/Benson,D Autism diagnosis/treatment, developmental disabilities-health benefits cover REF AFI

A350 Kean,S Homeowners’ associations-prohibits conflict of interest REF AHO

A351 Kean,S Arbitrator, subsequently serves as mediator-concerns resuming role REF AJU

A352 Kean,S Drew’s Law-establishes a 15 mph speed limit near cert. public parks REF ATR

A353 Kean,S/Thomson,E Urban enterprise zones-changes State assistance over 7 yrs. REF ACE

A354 Kean,S Alimony-modifies award based on cohabitation of supported spouse REF AJU

A355 Kean,S/McKnight,A+47 PERS accidental disability benefit-permits application, injury after Jan. 2003 REF ALA

A356 Kean,S/Bramnick,J+2 Opportunity Scholarship Act-tax credit for contributing to scholarships REF AED

A357 Kean,S/Thomson,E Beach access fees-municipalities use proceeds to improve and maintain facilities REF ATG

A358 Kean,S/Schepisi,H Judges and justices-exempt from jury duty REF AJU

A359 Kean,S/Thomson,E+1 Regional contribution agreements-reauthorizes use REF ACD

A360 Kean,S/Thomson,E Drinking water infrastructure project in Howell Township;$2.125M REF AEN

A361 Kean,S/Egan,J+2 P.I.C.K. Awareness Act-authorize special license plate to support recovery REF ATR

A362 Kean,S/Munoz,N+4 Water safety-prov instruction as Student Learning, Comprehensive Health & Phy Ed REF AED

A363 Kean,S+1 Sexual assault of child under age 13-bars custody and visitation rights REF AJU

A364 Kean,S Uninsured driver-allows law enforcement officer to immediately impound vehicle REF ALP

A365 Kean,S/DiMaso,S Wheelchair only parking spaces-concerns additional spaces in parking facilities REF ATR

A366 Kean,S Real Property Assessment Demonstration Program-terminate participation REF ASL

A367 Kean,S/Thomson,E Affordable housing application-adopt regulations, req. mun. to prioritize resid. REF AHO

A368 Kean,S Property, certain-establish time periods for adverse possession REF AJU

A369 Kean,S/Thomson,E Litter Law Enforcement Week-designate Earth Day week each year REF AEN

A370 Kean,S/Thomson,E Tax levy growth limitation adjustment-school dist. experiencing St aid reduction REF AED

A371 Kean,S Cardiologists-full legal & med responsibility for treatment w/in ambulatory care REF AHE

A372 Kean,S Alcoholic beverage servers, licensed-established affirmative liability defense REF ALP

A373 Kean,S Fed svc, CIA-purch PERS credit, qual for emp-prov health care benf in retirement REF ASL

A374 Kean,S/Thomson,E Tourism Research Office-estab.; req specific measures for tourism, advertising REF ATG

A375 DePhillips,C Opioid antidote, administered-require involuntary commitment REF AHU

A376 DePhillips,C Mental health screening, annual-require health insurance coverage REF AFI

A377 Danielsen,J Cannabis-related businesses-creates certain protections for insurers REF AFI

A378 Danielsen,J Motor vehicle compliance program-establish; police utilize license plate readers REF ALP

A379 Thomson,E Volunteer sports personnel-criminal history and background checks required REF ALP

A380 Thomson,E+1 Volunteer emergency service org.-exempts from charitable contrib filing fees REF ALP

A381 Thomson,E Law enforcement officer impersonation-crime and guilty of third degree crime REF ALP

A382 Thomson,E+1 Street gangs, criminal-criminalizes participation REF ALP

A383 Thomson,E Contractors Registration Act-revises to include water remediation services REF ARP

A384 Thomson,E Contractors Registration Act-makes revisions REF ARP

A385 Thomson,E Sex offenders-AG defend challenges, cert mun ordinances that estab residency req REF AJU

A386 Thomson,E Sexual offenses, certain-eliminates statute of limitations in civil cases REF AJU

A387 Thomson,E Planning and zoning board members-satisfy training requirements on the Internet REF ASL

A388 Thomson,E Traffic control-permits municipalities to charge a fee to cover ancillary costs REF ASL

A389 Thomson,E State vehicles-regulates assignment and use REF ASL

A390 Thomson,E+3 Eddie Eagle Gunsafe Program-school districts that incl. grades K through 6 offer REF AED

A391 Thomson,E Ethanol Study Commission, consisting of 5 members-establish REF AEN

A392 Thomson,E+5 Small employer health benefit purchasing alliance-allow sole proprietors to join REF AFI

A393 Thomson,E/Kean,S Keys, work in multiple locks-penalties for manfacture, purchase or possess REF ALP

A394 Thomson,E/Kean,S NJ STARS-public & nonpublic school provide students with more info; improve elig REF AED

A395 Thomson,E/Bramnick,J Law enforcement officers, released by govt entities-protect home addresses REF ALP

A396 Thomson,E/Kean,S+1 Servicemembers, died in service-extend civil service/tuition benf to family memb REF AMV

A397 Thomson,E+2 Municipal long term tax exemption-limits w/school districts receiving St sch aid REF ASL

A398 Thomson,E+2 State school aid calculation-incl. value of tax exempt prop. from tax valuation REF AED

A399 Thomson,E+2 Tax exemption information, long term-DCA required to post on website REF ASL

A400 Thomson,E/Kean,S+1 Children’s Vaccine Adverse Event Reporting System-establishes REF AHE

A401 Thomson,E/Kean,S Infant fatalities, resulting from vaccinations-provides ID and study REF AHE

A402 Thomson,E PFRS-attain and maintain target funded ratio prior to enhancement of memb. benf. REF ASL

A403 Thomson,E Home improvement contractors-establish public information campaign REF ACO

A404 Thomson,E Subcommittee on Affordable Housing Need w/in Jt Committee, Housing Affordability REF AHO

A405 Thomson,E/Kean,S Solid waste mgmt. plan-prov mun review & submission of report opposing amendment REF AEN

A406 Thomson,E/Kean,S Fire alarm activation prior to evacuation of bldg.-school dist devel invest plan REF AED

A407 Thomson,E/Kean,S Leaving scene of accident resulting in serious bodily injury-mand. imprisonment REF ALP

A408 Thomson,E/Kean,S+3 Census-based funding-eliminates use, special education aid in school funding law REF AED

A409 Thomson,E Contracts, State-provides preference for in-State businesses REF ASL

A410 Thomson,E School contracted service providers, sch. bldg access-criminal hist record check REF AED

A411 Thomson,E/Mazzeo,V+1 Beach fees-municipalities charge reduced or no fee, children ages 12 to 17 REF ATG

A412 Thomson,E/Dancer,R Pub. sch teachers w/autistic students- Registered Behavior Technician credential REF AED

A413 McGuckin,G+4 Public utility-proh. filing rate increase petition under certain circumstances REF ATU

A414 McGuckin,G Motor fuel storage, distrib & dispensing-ensure operation during disasters/emerg REF AHS

A415 McGuckin,G Beach replenishment/dune construction-concerns valuation of property condemned REF AEN

A416 McGuckin,G Hurricane Sandy recovery-excludes pub works contracts from prevailing wage req REF ALA

A417 McGuckin,G/Webber,J Fishing-clarifies license not required at a private community lake REF AAN

A418 McGuckin,G Lawn removal near Barnegat Bay-provided State income tax credit REF AEN

A419 McGuckin,G FY2016 St suppl approp-reduce and transfer approp from preschool ed aid to TPAF REF AED

A420 McGuckin,G/Mazzeo,V+2 Fentanyl unlawful manufacturing, distributing or dispensing-increase penalty REF AJU

A421 McGuckin,G Realty transfer fee-terminate fee, 1% assessment on purch of property over $100K REF ACD

A422 McGuckin,G Paid sick leave-proh. local governments from requiring private employers to prov REF ALA

A423 McGuckin,G+2 Minimum wage & mandatory paid sick leave-proh. local units of govt from adopting REF ALA

A424 McGuckin,G/Dancer,R E-Zpass-provides income tax deduction for certain tolls paid REF ATR

A425 McGuckin,G Dwellings damaged by natural disasters-short-term exemptions, cert improvements REF ACD

A426 McGuckin,G Sick leave, accumulated-restrict use by public employees, yr prior to retirement REF ASL

A427 McGuckin,G Sick, vacation leave-limits cert unused be carried forward for pub officers/emp REF ASL

A428 McGuckin,G St aid reduction-concerns accumulated absences paid to employees upon retirement REF ASL

A429 McGuckin,G/Peterson,E Sick leave, unused-eliminates payments earned after effective date REF ASL

A430 McGuckin,G/Peterson,E+2 Drug dealing offenses-graded by units rather than weight of CDS REF AJU

A431 McGuckin,G Realty transfer fee, supplemental-eliminates REF ACD

A432 McGuckin,G Realty transfer fees, certain-exempts senior citizens, blind & disabled people REF ACD

A433 McGuckin,G Fire suppression systems-required in all elementary and secondary schools REF AED

A434 McGuckin,G Flood insurance-requires insurers provide policyholders with certain information REF AFI

A435 McGuckin,G Anticancer oral medication-limit upfront cost under certain health benefits plan REF AFI

A436 McGuckin,G Dwelling units during foreclosure-lender maintain vacant, age-restricted units REF AHO

A437 McGuckin,G DWI-requires installation of ignition interlock device REF ALP

A438 McGuckin,G Electric distrib substation-pub util submit proposal protect against crim attack REF ATU

A439 McGuckin,G Bribery, official/political matters-applies to soliciting to act, not yet in off REF ASL

A440 McGuckin,G/DeCroce,B Truck and van rental company-requires to photograph authorized user REF ACO

A441 McGuckin,G 9-1-1 public safety answering points-crime of second degree for interference REF AHS

A442 McGuckin,G/DeCroce,B Higher ed instit-estab. plans concerning cyber security & prev. of cyber attacks REF AHI

A443 McGuckin,G/Benson,D Animal cruelty law-prohibits owning, keeping/harbor animals; DHSS estab. website REF AAN

A444 McGuckin,G/DiMaso,S+1 State sch aid reduction-prev dist that experienced decrease in equalized value REF AED

A445 McGuckin,G Minors-permits to work until 11 pm between Memorial Day and October 1 of each yr REF ALA

A446 McGuckin,G Internet Criminal Information Registry-establish REF ALP

A447 McGuckin,G Child sexual abuse-establishes rebuttable presumption of pretrial detention REF ALP

A448 McGuckin,G Court dismissal, w/prejudice, civil action-notice filed under cert circumstances REF AJU

A449 McGuckin,G Polysomnography license fees-revises REF ARP

A450 McGuckin,G+1 Pub Works Contractor Regis Act-exempt alarm installers/locksmiths apprenticeship REF ALA

A451 McGuckin,G Drunk driv offense-law enforcement officer issue preliminary driv lic suspension REF AJU

A452 McGuckin,G/Dancer,R DOE-release school districts software program used to calculate State school aid REF AED

A453 Catalano,J/McGuckin,G+2 Autism Education Council-establishes REF AED

A454 Catalano,J/McGuckin,G+1 Texting while driving-school district provide instruction on dangers REF AED

A455 Catalano,J/McGuckin,G Age-restricted development sales, cert.-include in table of equalized valuations REF ASL

A456 Catalano,J/McGuckin,G Grocery stores, newly constructed-generators required REF AHS

A457 Catalano,J/McGuckin,G+1 Electric distribution lines-locate underground, areas affected by severe weather REF ATU

A458 Catalano,J/McGuckin,G Displaced individuals-suspend certificate of occupancy and inspection fees REF AHS

A459 Catalano,J/McGuckin,G Urea, used as a ice melt-prohibits sale and distribution REF ACO

A460 Catalano,J/McGuckin,G Phosphorus, household cleaning prod.-labeling of ingredients req and restricts REF ACO

A461 Catalano,J/McGuckin,G+1 Water quality issues and supply-water purveyors required to notify municipality REF AEN

A462 Catalano,J Military installations preservation-in case of closure;$350K REF AMV

A463 Catalano,J/McGuckin,G Military family members, certain-employ, provides CBT and income tax credit REF AMV

A464 Catalano,J/McGuckin,G+2 Homestead School Prop Tax Reimbursement Act-St reimb 50% taxes paid by seniors REF ACD

A465 Catalano,J/McGuckin,G Homestead property tax reimbursement-increase annual income eligibility REF ABU

A466 Catalano,J/McGuckin,G Miscarriage-health fac. staff prov. counseling St. registrar estab. birth cert. REF AHE

A467 Catalano,J/McGuckin,G+1 Homestead property tax reimbursement-increase income eligibility limit REF ABU

A468 Catalano,J/McGuckin,G Disabled veteran total property tax exemption-St reimburse municipalities cost REF AMV

A469 Catalano,J/McGuckin,G+1 Opioids prescribed on first-time basis-limit supply to 7 days REF AHE

A470 Catalano,J/McGuckin,G Commercial vehicle-increase fines for failure to have required markings REF ALP

A471 Catalano,J/McGuckin,G+1 Tourniquet-law enforcement officers issue, emergency service vehicle be equipped REF ALP

A472 Catalano,J Toxoplasmosis in newborns-includes in screening program REF AWC

A473 Catalano,J Chosin Few Memorial Highway-designates portion of State Highway Rt.35 REF AMV

A474 Catalano,J/McGuckin,G Spectator-based lawsuits-provides certain immunities from youth sports events REF AJU

A475 Webber,J/Space,P+1 Corrections officers-investigate immigration status of inmates REF AJU

A476 Webber,J/Conaway,H+7 State aid-increase distrib. from Energy Tax Receipts Property Tax Relief Fund REF ASL

A477 Webber,J/Zwicker,A+2 Unfunded State and federal mandates-compile and update list REF ASL

A478 Webber,J/Moriarty,P+11 Transparency in Government Act-establish State public finance website REF ABU

A479 Webber,J/Space,P+1 Bond act public questions-interpretive statements include fiscal information REF ABU

A480 Webber,J/Schaer,G Legislative aide-prohibits political contribution greater than $30 per election REF ASL

A481 Webber,J/DeCroce,B+4 Healthcare Choice Act-health insurers licensed in other st. prov coverage in NJ REF AFI

A482 Webber,J+2 Overtime pay-excludes certain employees from gross income tax REF ALA

A483 Webber,J/DiMaio,J+3 Prenatally and Postnatally Diagnosed Conditions Awareness Act in NJ REF AWC

A484 Webber,J/Holley,J Recreation, conservation purpose-estab procedure, notify mun of loan application REF AAN

A485 Webber,J/Vainieri Huttle,V+3 Home-Based Jobs Creation Act-concerns use of variances REF ACE

A486 Webber,J/Space,P+1 Elective office, public office or position-prohibits dual holding REF ASL

A487 Webber,J+4 Local government employee-prohibit terminal leave compensation REF ALA

A488 Webber,J/Mukherji,R+2 Medicaid-excludes certain income from gross income tax REF AHE

A489 Webber,J/Burzichelli,J+1 Construction permits-revise timeframe for issuance REF AEN

A490 Webber,J/Holley,J Tenant, deceased-permits landlord to remove property in certain situations REF AHO

A491 Webber,J/DeAngelo,W+1 Victimization of a senior citizen or a person with a disability-creates crime REF AJU

A492 Webber,J/Houghtaling,E+2 Economic development subsidy-business loan overdue, prohibits awarding REF ACE

A493 Webber,J/DiMaio,J+4 Autism Awareness-creates special license plates REF AWC

A494 Webber,J+2 School district capital projects-explanatory statement on ballot question REF AED

A495 Webber,J/Holley,J+1 POWs-exempt from certain MVC fees REF AMV

A496 Webber,J+6 Charitable org., NJ-based-allow income tax deduction for charitable contribution REF ABU

A497 Webber,J+1 HS graduation-student required to pass civics portion of naturalization test REF AED

A498 Webber,J/DeAngelo,W EMT and paramedic certification cards-MVC accept as ID verification program REF ATR

A499 Webber,J/Vainieri Huttle,V+3 Telemarketers making sales calls-required to display their name and phone number REF ACO

A501 Webber,J+1 Property tax, from urban renewal entity-distribute portion to regional sch dist REF ASL

A502 Webber,J Child abuse and neglect information religious institutions-authorized disclosure REF AWC

A503 Webber,J+6 Baked goods sold at farm markets-concerns wrapped and covered containers REF AAN

A504 Webber,J Income tax-consolidates for cross-claiming of net losses, allows 20 yr loss REF AAP

A505 Webber,J Elderly or person w/disab-incr penal for cert criminal offense committed against REF ALP

A506 Webber,J Med. Philanthropy Act-physician uncomp. care $250K cap, alleging med malpractice REF AJU

A507 Webber,J Motor vehicle registration fees, certain-MVC required to refund REF ATR

A508 Webber,J/DeCroce,B+2 Workers’ compensation insurance requirement-concerns corporations & partnerships REF ALA

A509 Webber,J/Peterson,E+4 Asset forfeiture reporting and transparency requirements-establishes REF ALP

A510 Webber,J/Peters,R Firearm training expenses-allows income tax deduction by law enforcement officer REF AAP

A511 Webber,J/DeCroce,B Frank J. Druetzler Station-Morris Plains, NJ-designate rail station REF ATR

A512 Webber,J/Houghtaling,E+9 Veteran, totally disabled, not serve in theater of war-auth. prop. tax exemption REF AMV

A513 Jimenez,A Civil service make-up exams-do not include the same questions as original exam REF ASL

A514 Jimenez,A/Johnson,G Newborn screening program-expands number of disorders REF AWC

A515 Jimenez,A+1 Vital records dissemination-establish guidelines REF AHS

A516 Jimenez,A EMT certification, certain out-of-State-provide reciprocity REF ARP

A517 Jimenez,A/Wimberly,B+6 Pregnant women-notify if insurance coverage, not subject to 48 hr maternity law REF AWC

A518 Jimenez,A/Lampitt,P+2 Vital records employees-requires criminal history record background check REF AHS

A519 Jimenez,A/Wimberly,B+3 Parole, probation-provides voter registration assistance REF ASL

A520 Jimenez,A/Wimberly,B+1 Health Enterprise Zone law-allow mun more discretion in granting prop tax exemp REF ACE

A521 Jimenez,A/Chiaravalloti,N Urban Transit Hub Tax Credit Act-expand eligible mun, include Harrison Town REF ACE

A522 Jimenez,A School and medical family leave-provides REF ALA

A523 Jimenez,A Clinical laboratory testing advisory board-establish REF AHE

A524 Jimenez,A/Quijano,A+1 Veterans and their spouses-waives commercial driver license fees REF AMV

A525 Jimenez,A/Murphy,C+1 Veterans and their spouses-waives certain prof. and occupational licensing fees REF AMV

A526 Jimenez,A/Conaway,H Fund to Prevent Use of Tobacco and Electronic Smoking Devices-establishes REF AHE

A527 Jimenez,A/Quijano,A+1 Animal Cruelty Offender Registry-establishes REF AAN

A528 Jimenez,A/Quijano,A Public safety employees-prohibits home address release by governmental entities REF AJU

A529 Jimenez,A/McKnight,A Employee time off-for events regarding education of their children REF AWC

A530 Jimenez,A/Mukherji,R+27 Nursing home-establish minimum certified nurse aide-to-resident ratios REF AHU

A531 Jimenez,A Child passengers-prohibits transport in front seat of vehicle REF AWC

A532 Jimenez,A Vehicle homicide-increases statute of limitations for prosecution REF ALP

A533 Jimenez,A/Schepisi,H Property record cards and tax maps-be produced in electronic format REF ASL

A534 Jimenez,A Vehicle size and weight enforcement-DOT required to conduct a study REF ATR

A535 Jimenez,A/Schepisi,H Real estate broker-removes examination requirement for relicensure REF ARP

A536 Jimenez,A/Mukherji,R Vehicle size and weight collected revenue-dedicate to Transportation Trust Fund REF ATR

A537 Jimenez,A/Munoz,N Radiologist assistants-approve procedures and establish supervisory level REF ARP

A538 Jimenez,A/Vainieri Huttle,V Involuntary commitment hearings-permits counties to provide videoconferencing REF AJU

A539 Jimenez,A/Giblin,T+9 Physical therapist-perform dry needling to stimulate underlying muscular tissue REF ARP

A540 Jimenez,A/Speight,S+2 Medicare health care coverage-expands to all residents REF AHE

A541 Jimenez,A/Mejia,P Local contracting unit-accept bid up to 5% more than lowest responsible bid REF ASL

A542 Jimenez,A Orthotic and prosthetic appliances, from licensed podiatrists-health benf. cover REF AFI

A543 Jimenez,A/Giblin,T Psychologist training requirements-revises REF ARP

A544 Jimenez,A Transient space marketplaces-authorizes municipalities to request certain info. REF ATG

A545 Jimenez,A/Chaparro,A Landlord-crime of renting to illegal occupancy which causes death of a person REF AHO

A546 Auth,R Consumer Freedom From Unwanted Expense in Health Insurance Coverage Act REF AFI

A547 Auth,R Health Care Consumer Out-of-Network Prot., Transparency, Cost Containment & Acct REF AFI

A548 Auth,R Firefighting training courses, certain-take online REF ALP

A549 Auth,R Parks and forests, State-DEP reimburse local units, responding to emergencies REF AEN

A550 Auth,R+1 Birth injury or congenital defect damages-establish physician civil immunity REF AJU

A551 Auth,R/DiMaio,J Gas piping work-permits licensed electrical contractors perform REF ARP

A552 Auth,R Superior Court judge nominee-offer pub remarks on qual. before Senate committee REF AJU

A553 Auth,R+2 Voter, ineligible non-citizen voter registrants-remove from system REF ASL

A554 Auth,R Students w/military obligations-higher education instit prov. greater assistance REF AHI

A555 Auth,R+2 Firearm purch ID card-priority when domestic viol restraining order is in effect REF AJU

A556 Auth,R Property tax bills-municipalities issue two separate REF ASL

A557 Auth,R Public safety officers killed in the line of duty-estab. housing expense reimb. REF ALP

A558 Auth,R Internet service provider-keep subscriber’s personal ID info. confidential REF ACO

A559 Auth,R/DeCroce,B NJ STARS Program-include students who receive equivalent instruction elsewhere REF AHI

A560 Auth,R+1 Empower the Principal Act-elim. local school superintendent; proh vice-principal REF AED

A561 Auth,R Charter school-includes adjustment aid in calculation of district’s payments REF AED

A562 Auth,R Pharmaceutical Representative Licensing Act REF ARP

A563 Auth,R Firearm silencers and sawed-off shotguns-auth manuf and sale to law enforcement REF AJU

A564 Auth,R E-ZPass-NJTA and SJTA display amount of tolls paid REF ATR

A565 Auth,R Property Tax Relief and Ed Empowerment prog-prov relief to citizens & ed grants REF ASL

A566 Auth,R/Kean,S+19 Parks, forests, St-owned beaches-remain open failure to enact general approp act REF ASL

A567 Auth,R/Danielsen,J+6 Internet gaming, inactive accounts-abandoned unclaimed property after 3 years REF ATG

A568 Auth,R/Jimenez,A+13 Child abuse, false report-create offense; permits assessment of penalty REF AJU

A569 Auth,R Prop. assessment-modifies regional sch dist use as basis for apportionment costs REF AED

A570 Auth,R Co. government dissolution-together w/legislative recommendations estab process REF ASL

A571 Auth,R/Rooney,K Home confinement prior to trial-requires defendants charged w/cert crimes REF AJU

A572 Auth,R Property tax appeal outcomes-revises procedures for determining REF ASL

A573 Auth,R/Webber,J+5 Candidate, primary election-proh candidate nominated more than 1 elective office REF ASL

A574 Auth,R/DiMaso,S+2 Motor fuel sales-requires that fuel stations specify taxes levied REF ATR

A575 Auth,R/Thomson,E+6 Towing company-certain toll road operators and bi-state agencies, driver choose REF ATR

A576 Auth,R/DeCroce,B+7 Medical Aid in Dying for the Terminally Ill Act-coerce patient, request med. REF AJU

A577 Auth,R+3 Medical Aid in Dying for the Terminally Ill Act-repeals REF AJU

A578 Auth,R+3 Stop Social Media Censorship Act-create for users whose speech has been censored REF AST

A579 DiMaio,J/Wirths,H+2 Full Disclosure Ultrasound Act-option to undergo sonogram 48 hrs. after abortion REF AWC

A580 DiMaio,J/Wirths,H+1 General obligation bonds by loc. units-requires pub referendum prior to issuance REF ASL

A581 DiMaio,J/Space,P Benefits-requires proof of lawful presence in the US to obtain REF AHU

A582 DiMaio,J/Space,P Highland Water Prot/Planning Act-proh DEP, imposing conditions, exempt projects REF AEN

A583 DiMaio,J+1 Property devalued due to certain environmental laws-State compensation requires REF ASL

A584 DiMaio,J Sch district employees not covered by bargaining agreement-prov more detail info REF ALA

A585 DiMaio,J+4 Raw milk permit program-establishes, permits sale of raw milk REF AAN

A586 DiMaio,J State Police services-exempts certain municipalities from payment REF ALP

A587 DiMaio,J+38 “I’m from NJ”-designate as State song REF ASL

A588 DiMaio,J+2 BB guns-clarifies are not firearms under NJ law REF ALP

A589 DiMaio,J County vocational sch dist-limit trans costs located outside of county residence REF AED

A590 DiMaio,J Volunteer firefighters, certain-authorizes reimbursement for EMT training REF AHS

A591 DiMaio,J/Burzichelli,J+1 Right to Farm Act-allow recovery, reasonable of attorney fees against complaints REF AAN

A592 DiMaio,J+2 SPCA and county society for prev. of cruelty to animals-accountability required REF AAN

A593 DiMaio,J/Giblin,T+10 Disbursement service org., 3rd party-post bond, failure to meet obligations REF ASL

A594 DiMaio,J/Rooney,K+1 SPCA, charter revoked-revise law concerning disposition of assets REF AAN

A595 DiMaio,J/Coughlin,C+2 State Police-one-third of fine moneys go to municipality where ticket was issued REF ATR

A596 DiMaio,J+3 Real estate purch-excludes gains on sales from taxation under CBT and income tax REF ACE

A597 DiMaio,J/Peterson,E+5 State aid to school districts-establishes a formula for distribution REF AED

A598 DiMaio,J Retail Establishes Check Cashers Act-creates license REF AFI

A599 DiMaio,J/Tucker,C+17 Disabled veterans-exempts from certain fees at State parks and forests REF AMV

A600 DiMaio,J Flu vaccine-provides medical exemption based on allergy vaccine ingredient REF AHE

A601 DiMaio,J+3 Student loans-Higher Ed. Student Asst. Auth. provide life insurance plans info. REF AHI

A602 DiMaio,J/Coughlin,C Knockout game-clarifies assault, juv. offender 14 yrs or older tried as an adult REF ALP

A603 DiMaio,J/DeAngelo,W+1 Commercial corridors, Highlands Region-prov. municipal planning auth to develop REF AEN

A604 DiMaio,J+1 State school aid-defines a day in session for the purpose of receipt REF AED

A605 DiMaio,J/DeCroce,B+4 Senior citizens-provide discounted hunting and trapping licenses, permit fees REF AAN

A606 DiMaio,J+1 Property, adjoining-permits entry to make improvements or repairs REF AHO

A607 DiMaio,J Cosmetology/hairstyling-clarifies ability to hold multiple practicing licenses REF ARP

A608 DiMaio,J Motor vehicle fees-dedicates unencumbered revenue collected to Trans. Trust Fund REF ATR

A609 DiMaio,J Water & sewer auth-removes mun/co ability to divert 5% of fds for other purposes REF AEN

A610 DiMaio,J+1 Marijuana, medical-exempts from sales and use tax for sales REF AHE

A611 DiMaio,J/Caputo,R Seeing Eye dog-designates as State Dog REF AHU

A612 Caputo,R/Schaer,G+4 Video lottery terminals at Meadowlands horse racetrack-voter approval REF ATG

A613 Caputo,R/Schaer,G+4 Video lottery terminals, Meadowlands racetrack-voter approval, dedicate proceeds REF ATG

A614 Caputo,R Executive county superintendent of schools-St. required to pay maintaining costs REF ASL

A615 Caputo,R/Vainieri Huttle,V Caylee’s Law-missing child required to be reported within 12 hours REF AWC

A616 Caputo,R/Giblin,T+2 Student Dropout Prevention Task Force-establishes REF AED

A617 Caputo,R/Giblin,T Textbook-board of education required to supply one for each student REF AED

A618 Caputo,R Arenas-establish air quality standards and requires certificate REF AHE

A619 Caputo,R/Mukherji,R+1 Internet gaming affiliates-requires casino licensing-proh. waiver licensing req REF ATG

A620 Caputo,R Casino licensee-required to apply every 5 years for renewal REF ATG

A621 Caputo,R Casino licensee-conducting Internet gaming, prominently ad AC casino on website REF ATG

A622 Caputo,R/Giblin,T+2 Student information-employees of private entity w/access-background check req. REF AED

A623 Caputo,R/Giblin,T+3 Emergency light/panic alarm in pub school building-link to local law enforcement REF AED

A624 Caputo,R/Dancer,R Horse racetracks-allows wagers at casinos in Atlantic City using Internet REF ATG

A625 Caputo,R/Burzichelli,J Sports contests/athletic prof-repeals prohibitions/permits/lic concerning wagers REF ATG

A626 Caputo,R/Dancer,R Horse racetrack-permits wagers on previously-recorded live races REF ATG

A627 Caputo,R/Chaparro,A+13 Environmental Infrastructure Trust-expend additional sums to make loans for proj REF AEN

A628 Caputo,R+2 St/local law enforcement agencies-assist officers, receiving nomination petition REF AJU

A629 Caputo,R/Giblin,T+3 Children unattended in mv-establish public awareness campaign concerning dangers REF AWC

A630 Caputo,R Alcohol, retail sale-limitation of hours consistent throughout licensed premises REF AOF

A631 Caputo,R/Jasey,M+46 Non-teaching staff-submit to binding arbitration for a disciplinary action REF ALA

A632 Caputo,R/Sumter,S Elections-requires early voting availability REF ASL

A633 Caputo,R/Mukherji,R+1 Artist District-State Council on Arts establish REF ATG

A634 Caputo,R/Johnson,G+5 Fireworks-related injury-reported to State Fire Marshal REF AHS

A635 Caputo,R/Conaway,H+3 Medicare or Medicare Advantage plan options-retirees choose health care coverage REF ASL

A636 Caputo,R Sports events, prohibited-establish penalties for accepting wagers REF ATG

A637 Caputo,R/Dancer,R Sports pools operators-revises permit and license REF ATG

A638 Mazzeo,V/Armato,J Atlantic, Cumberland, Cape May counties-NJT study/report commuting needs REF ATR

A639 Mazzeo,V/Kean,S+4 Shore Protection Fund-increases amount annually credited to $50M REF AEN

A640 Mazzeo,V/Armato,J Manufacturing business attraction, expansion marketing plan-development required REF ACE

A641 Mazzeo,V/Armato,J Marine Science Institute, Atlantic Co region-task force to determine feasibility REF AHI

A642 Mazzeo,V Small business start-ups-provides income tax credits to support development REF AST

A643 Mazzeo,V/Armato,J Ambulance service-concerns reimbursement for epinephrine and naloxone REF AFI

A644 Mazzeo,V/Armato,J State Dredging Task Force-creates; investigate current policies and practices REF AEN

A645 Mazzeo,V Construction code officials, share-clarifies municipal authority REF ASL

A646 Armato,J/Mazzeo,V Military leave benefits-expands to pub. officers/emp subject to proof of service REF AMV

A647 Armato,J ID theft-debt collectors required to cease against certain victims REF ACO

) A648 Armato,J Firefighter training gradutes-establish income tax credit REF AAP

A649 Armato,J/Mazzeo,V SNAP Employment & Training Prog-St ensure job training, prevent loss of benefits REF AHU

A650 Armato,J/Mazzeo,V Catch and Cook program-establish REF AAN

A651 Armato,J/Mazzeo,V Wild native plants-allow seed collection REF AAN

A652 Armato,J+1 Veterans, certain-exempt from driver’s, motorcycle and digitized picture fees REF ATR

A653 Armato,J/Mazzeo,V Insulin purchase-places a cap of $100 on amount paid by covered persons REF AFI

A654 Vainieri Huttle,V+1 Local govt. officers, elected or appointed-ethics training required REF ASL

A655 Vainieri Huttle,V+2 Senior citizens-DHS ensure distribution concerning risks and prevention of fraud REF ASE

A656 Vainieri Huttle,V/Calabrese,C+23 Hydraulic fracturing/nat. gas explor.-concerns drill cuttings/other byproducts REF AEN

A657 Vainieri Huttle,V/McKeon,J+5 PANYNJ-provides transparency and accountability reforms REF ATR

A658 Vainieri Huttle,V/Carter,L+7 Maria’s Law-homemaker-home health aides, requires certification suspension REF ARP

A659 Vainieri Huttle,V/Chiaravalloti,N+8 Health insurance policy-clarify prohibition on preexisting condition exclusion REF AFI

A660 Vainieri Huttle,V Real estate rental scams-Div. of Consumer Affairs establish public info campaign REF ACO

A661 Vainieri Huttle,V/Mukherji,R+1 Daisy’s Law-kennel & veterinary facilities prov dog supervision, maintain record REF AAN

A662 Vainieri Huttle,V Traffic signs-DOT inspect, establish awareness campaign concerning maintenance REF ATR

A663 Vainieri Huttle,V/Jimenez,A+3 Bijou’s Law-renames Pet Groomers Licensing Act REF ARP

A664 Vainieri Huttle,V Reproductive Donation Safety Act-concerns the regulation of semen banks REF AHE

A665 Vainieri Huttle,V Become A Nurse-establish license plate; dedicates fees for nursing scholarships REF ATR

A667 Vainieri Huttle,V/Murphy,C Student athlete head injury-DOE develop registry who sustain concussions REF AED

A668 Vainieri Huttle,V/Lopez,Y+5 Human Trafficking Comm-study human trafficking illicit massage parlor connection REF AWC

A669 Vainieri Huttle,V/Mukherji,R+1 Transient guest accommodation-auth. prohibition or regulation of rental space REF AHO

A670 Vainieri Huttle,V Tackle football-prohibit childrens under age 12 from participating REF AWC

A671 Vainieri Huttle,V/DiMaso,S+2 Massage and bodywork therapy establishments-regulates employers operating REF ARP

A672 Vainieri Huttle,V/Calabrese,C+7 Patient info-limits behavioral health care prov. may disclose to insur. carrier REF AHU

A673 Vainieri Huttle,V/Lopez,Y Correctional police officers-40 hrs in-svc training incl 8 hrs sexual misconduct REF ALP

A674 Vainieri Huttle,V/Lopez,Y Inmate abuse, by employees-establish reporting and investigation program REF ALP

A675 Vainieri Huttle,V/Lopez,Y Strip searches in State correctional facilities-limits cross gender REF ALP

A676 Vainieri Huttle,V/Lopez,Y Code Red alert-creates to shelter at-risk individuals during hot weather REF AHU

A677 Vainieri Huttle,V/Reynolds-Jackson,V+2 Overdose Prevention Centers-authorizes REF AHU

A678 Vainieri Huttle,V/Quijano,A Zoning officers & land use board administrators-establish certification program REF ASL

A679 Vainieri Huttle,V/Mukherji,R Concussion, student-return to regular activity prior to returning to competition REF AED

A680 Vainieri Huttle,V/Downey,J+6 Long-term care facilities-estab requirements concerning rights of LGBT residents REF AHE

A681 Vainieri Huttle,V+10 Age discrimination-expands scope of law prohibiting REF ALA

A682 Vainieri Huttle,V Bias intimidation law-makes various changes REF ALP

A683 Vainieri Huttle,V/DePhillips,C+2 Mental Health and Addiction Services-establishes Office of Ombudsman REF AHU

A684 Vainieri Huttle,V/DePhillips,C+1 Substance abuse-authorizes appointment of limited guardian to direct treatment REF AHU

A685 Vainieri Huttle,V/Conaway,H Maintenance Certification by physicians-not req to perform cert prof activities REF AHE

A686 Vainieri Huttle,V/Dancer,R Mental health & substance use disorder patient-transfer to community resid fac REF AHU

A687 Vainieri Huttle,V HIV prophylaxis-authorizes pharmacists to dispense w/out individual prescription REF AHE

A688 Vainieri Huttle,V Psychiatric hospital-provide cert. notices/reports of injuries; DOH investigate REF AHE

A689 Vainieri Huttle,V Independent Monitor of State Psychiatric Hospitals Office-establish REF AHE

A690 Sumter,S/Benson,D PAAD elig victims’ remuneration, involuntary internment-exclude from income tax REF ASL

A691 Sumter,S+1 UEZ-auth creation in Garfield, Harrison, Keansburg, Cliff-side Park and Fairview REF ACE

A692 Sumter,S/Wimberly,B+2 Adoption subsidy payments-allows direct deposit REF AHU

A693 Sumter,S/Wimberly,B Guardian, temp.-expand role, place incapacitated person in less restrictive env. REF AHU

A694 Sumter,S/Holley,J Office of Women’s Research and Policy-creates;$150K REF AWC

A695 Sumter,S/Wimberly,B+3 Hotel, emerg. asst.-DHS give priority temp rental assist to Work First recipient REF AHU

A696 Sumter,S/DeCroce,B+2 Professional licensure or renewal-professional boards provide online processing REF ARP

A697 Sumter,S/Vainieri Huttle,V Crime victim’s info.-proh disclosure pertaining to assault on health care worker REF ALP

A698 Sumter,S/Mukherji,R+6 Redistricting-incarcerated person be counted at residential address REF ASL

A699 Sumter,S/Pintor Marin,E+5 Motor vehicle Surcharge Community Svc. Prog.-community svc. in lieu of surcharge REF ALP

A700 Sumter,S Managed care plan provider networks-biannual audit required REF AFI

A701 Sumter,S/Benson,D+9 Call Center Jobs Act-concerns relocation to a foreign country REF ALA

A702 Sumter,S/Mazzeo,V+1 State info tech contracts-req software use to document contractor computer use REF ASL

A703 Sumter,S/Mukherji,R+2 Probation officers-union officials who represent participate in union activities REF AJU

A704 Sumter,S Real property-periodic revaluation required REF ASL

A705 Sumter,S/Murphy,C+2 Roadside maintenance safety policies-requires NJTA to implement REF ATR

A706 Sumter,S/Swain,L+12 Maternity care-establish standards for general hospitals providing care REF AHE

A707 Sumter,S/Reynolds-Jackson,V+6 African-American women-study sexual and reproductive health REF AWC

A708 Sumter,S Student-athlete complaint against coach/sports official-prov counseling services REF AED

A709 Sumter,S/Kennedy,J+1 Developmentally disabled clients, criminal cases-designate public defender REF AHU

A710 Sumter,S/Carter,L+6 Youth Justice Transformation Act-appropriate annually;$100M REF ALP

A711 Sumter,S/Timberlake,B+2 Reparations Task Force-establishes REF ASL

A712 Johnson,G/Benson,D+6 Probation employees-transfers from Judiciary to State Parole Board REF AJU

A713 Johnson,G/Webber,J Lawyers and law firms-prohibits lobbying public entity from dual employment REF AJU

A714 Johnson,G/Bramnick,J+5 Mental health record, prospective firearm purchases-notify police of expungement REF ALP

A715 Johnson,G Campaign contrib-proh business receiving State development subsidies from making REF ASL

A716 Johnson,G+1 Police officers employed by Rutgers University-confers civil service status REF AHI

A717 Johnson,G/Schaer,G+7 Minors-provides for jurisdiction for prosecution of certain crimes against REF AJU

A718 Johnson,G Attorney’s fee-establish award to prevailing party in municipal services dispute REF AJU

A719 Johnson,G Exec. Branch department heads-extends 1 to 2 yrs cannot act as gov affairs agent REF ASL

A720 Johnson,G/Mosquera,G Domestic abuse victims-establishes supervised community reintegration program REF AWC

A721 Johnson,G+1 Pub safety director, civilian-clarify mun/St police departments, no police power REF ALP

A722 Johnson,G Inmate video visitation service contracts-impose requirements REF ALP

A723 Johnson,G/Wimberly,B+2 Bus. for certification-prohibits disqual. of certain minority and women owned REF ACE

A724 Johnson,G/Vainieri Huttle,V+6 False public alarms-includes crime as form of bias intimidation REF AJU

A725 Johnson,G/Schaer,G+3 Alcoholic beverages, residential redevelopment areas-municipality issue permits REF AOF

A726 Johnson,G/Kennedy,J+1 Hybrid vehicles, plug-in-provides sales and use tax exemption for sales REF AEN

A727 Johnson,G Capital gains, sale of employer securities by qualif. bus.-income tax exclusion REF AAP

A728 Johnson,G/Reynolds-Jackson,V Voting rights to inmates-correctional facilities provide informational packets REF ALP

A729 Johnson,G/DiMaso,S+3 Wrongful imprisonment statute-expands categories of individuals, may bring claim REF AJU

A730 Johnson,G Halfway house employees-required to complete police training course REF ALP

A731 Johnson,G Volunteer first aid, ambulance & rescue squads-increases contribution limit REF ASL

A732 Johnson,G Historic New Bridge Landing Park Commission-modifies powers and allocation REF ATG

A733 Johnson,G/Mukherji,R Fuel cell devices and systems-provides sales tax exemptions REF ACE

A734 Johnson,G Motor vehicle false or secret compartments-prohibits REF AJU

A735 Johnson,G Opioid Prevention & Rehabilitation Program Fund-establish tax on opioid drugs REF AHE

A736 Johnson,G Gas public utility bill credit-establishes for certain customers REF ATU

A737 Johnson,G/Murphy,C NJCLASS-consider combined income of all cosigners on application REF AHI

A738 Johnson,G/Houghtaling,E Hydrogen fuel cell vehicles-provides CBT and income tax credits for purchase REF AEN

A739 Johnson,G/Freiman,R+1 Police officers, certain-affords civil immunity REF ALP

A740 Johnson,G Fuel cells-req State agencies in awarding contracts to consider when purch items REF AST

A741 Johnson,G/Conaway,H+3 Fuel Cell Task Force-establishes and increases use of fuel cells in State REF AST

A742 Johnson,G Fuel cell fac-sales tax exemp, sales of natural gas used to generate electricity REF AST

A743 Johnson,G Homicide, crime-imprison for committing more than 1 crime upon place of worship REF AJU

A744 Johnson,G Law enforce agency-prov internal affair/personnel file of police, other agencies REF ALP

A745 Johnson,G/Pinkin,N+3 Transportation network company driver-pretending, fraudulent, criminalizes REF ATR

A746 Johnson,G/Kennedy,J+2 Ambulances-required to carry epinephrine REF AHE

A747 Johnson,G/Karabinchak,R Firefighting foam containing perfluoroalkyl & polyfluoroalkyl-restrict discharge REF AEN

A748 Johnson,G Pub body meetings-make various changes to law addressing, provide greater access REF ASL

A749 Johnson,G Martin O’Shea Open Pub. Records Transparency Act; finan info, open data website REF ASL

A750 Johnson,G/Pinkin,N+2 Police officers, campus-grants certain employment protections REF ALP

A751 Rumpf,B/Gove,D+4 Sex offender-require local government registration, prohibit living near schools REF AJU

A752 Rumpf,B/Johnson,G+4 Sex offender release-prosecutor determine risk of re-offense under Megan’s Law REF AJU

A753 Rumpf,B/Gove,D+2 Illegal aliens, cert-excludes from worker’s comp & temporary disability benefits REF ALA

A754 Rumpf,B/Gove,D Dredging waterways, certain-DEP assume responsibility & provide boat access REF AEN

A755 Rumpf,B/Gove,D Dredging account, special-establish, DEP administer account and programs REF AEN

A756 Rumpf,B/Gove,D Dredged material disposal projects, navigational waterways;$26.14M REF AEN

A757 Rumpf,B/Gove,D+1 Defense of Community Standards Act-revises law concerning sexually oriented bus. REF ACE

A758 Rumpf,B/Gove,D Domestic violence restraining orders, dissolve-court consider results & assess REF AJU

A759 Rumpf,B/Gove,D Condemnation of certain residential/private property-prevents use to acquire REF ACE

A760 Rumpf,B/Gove,D Low income persons-increase personal needs allowance to $55 residing in cert fac REF AHU

A761 Rumpf,B/Gove,D+2 Illegal alien-impose hiring sanctions to companies which hire from pub contracts REF ASL

A762 Rumpf,B/Gove,D DUI suspended license-increase prison time for convicted motor vehicle offense REF ALP

A763 Rumpf,B/Gove,D+1 DUI-extends penalties to include any substance that impairs driving ability REF ALP

A764 Rumpf,B/Gove,D Drunk driving offenses-criminalizes fifth or subsequent REF ALP

A765 Rumpf,B/Gove,D+3 Energy fac, transitional-ends and caps State energy tax revenues REF ASL

A766 Rumpf,B/Gove,D+4 Hunting, fishing lic.-free admission to St. parks, certain types of military svc REF AMV

A767 Rumpf,B/Gove,D+1 Senior citizen supplemental stabilization aid-reestablish REF ASE

A768 Rumpf,B/Gove,D Harassment-anonymous through electronic communication device, disorderly offense REF AJU

A769 Rumpf,B/Gove,D Photovoltaic tech for age-restricted community clubhouse fac-BPU provide funds REF ATU

A770 Rumpf,B/Gove,D Megan’s law-requires use of electronic mail for community notifications REF AJU

A771 Rumpf,B/Gove,D Megan’s Law-offenders required to register-upgrades crime of invasion of privacy REF AJU

A772 Rumpf,B/Gove,D+2 Aliens, authorized-certification req persons receiving State money or privileges REF ASL

A773 Rumpf,B/Gove,D Sexual assault of minor-provide mandatory term REF AJU

A774 Rumpf,B/Gove,D+1 Driver’s license suspension-commit traffic violations which result in death REF ALP

A775 Rumpf,B/Gove,D Internet Predator Investigation and Prosecution Fund-establish w/$200 assessment REF AJU

A776 Rumpf,B/Gove,D Pub officers/employees-convicted of cert crimes, subject to pension garnishment REF AJU

A777 Rumpf,B/Gove,D Intoxicated employees-prevented from receiving worker’s compensation REF ALA

A778 Rumpf,B/Gove,D Elective public office, individual seeking-diclose criminal offense conviction REF ASL

A779 Rumpf,B/Gove,D Highway projects, outside Atlantic City Tourism District-allows CRDA to finance REF ATG

A780 Rumpf,B/Gove,D+5 Drug dealing offenses-allow certain CDS to be graded by units rather than weight REF ALP

A781 Rumpf,B/Gove,D Fish & game law viol-provide for payment to small mun, penalty money assessed REF AAN

A782 Rumpf,B/Gove,D Terrorism organizations-establishes civil action for damages REF AHS

A783 Rumpf,B/Gove,D Dredging lagoon community waterways-authorizes assessment/bonds to finance REF AEN

A784 Rumpf,B/Gove,D Wharves, piers repair-auth. municipalities to adopt ordinances req. maintenance REF ASL

A785 Rumpf,B/Gove,D Invest in NJ First Act-preference in awarding critical infrastructure projects REF ACE

A786 Rumpf,B/Gove,D Nuclear power plant, trespassing-third degree crime REF ATU

A787 Rumpf,B/Gove,D Escapees-responsible for apprehension costs REF ALP

A788 Rumpf,B/Gove,D Energy tax revenue-caps St use portion, ensures balance paid annually as mun aid REF ASL

A789 Rumpf,B/Gove,D Realty transfer fee-prohibits seller to transfer fee liability to buyer REF ACD

A790 Rumpf,B/Gove,D Transportation infrastructure needs in coastal counties-DOT and NJT study/report REF ATR

A791 Verrelli,A/Reynolds-Jackson,V Affordable housing programs-estab guidelines for creditworthiness determinations REF AHO

A792 Verrelli,A/Mukherji,R Children’s products made with formaldehyde-prohibits sale & distribution REF ACO

A793 Verrelli,A/Mejia,P+4 Juvenile offender-Juvenile Justice Commission estab an arts education pilot prog REF ALP

A794 Verrelli,A/Swain,L+1 Incapacitated person-establish procedure to enforce certain visitation rights REF AHU

A795 Verrelli,A/Swain,L+4 Cosmetics products-prohibits sale when tested on animals REF ACO

A796 Verrelli,A Pain mgmt clinics-lic req; ID abnormal drug usage & prescribing practice process REF AHE

A797 Verrelli,A Prop, vacant & abandoned-req use of clear polycarbonate boarding for securing REF AHO

A798 Verrelli,A/Vainieri Huttle,V+4 Drug overdose fatality review team-establish in each county in the State REF AHE

A799 Verrelli,A Expungement-applicant file 1 duly verified petition for multiple convictions REF AJU

A800 Verrelli,A/Reynolds-Jackson,V Child support, fail to pay-driv. lic may not be suspended if given court hearing REF AJU

A801 Verrelli,A/Houghtaling,E+8 Labor and emp. law viol.-req business seeking to perform St contract to disclose REF ASL

A802 Verrelli,A/Reynolds-Jackson,V+3 Gift card fraud-requires certain retailers to train employees REF ACO

A803 Verrelli,A/Wimberly,B+3 Vet student loan debt-exempts discharge thru fed Total & Permanent Disab process REF AMV

A804 Verrelli,A/Greenwald,L+5 Inmates at State & County facilities-offer hepatitis B and hepatitis C testing REF ALP

A805 Verrelli,A Contractor work, certain industries-concerns a skilled & trained workforce REF ALA

A806 Verrelli,A/Vainieri Huttle,V Medicaid-DOC ensure inmates participate in pre-enrollment; card at release REF AHU

A807 Verrelli,A/Reynolds-Jackson,V Incarcerated individual, former-prov. corporation business tax/income tax credit REF ALA

A808 Verrelli,A Lead paint-concerns public nuisance suits; exempts AG from certain aspects REF AEN

A809 Verrelli,A/Vainieri Huttle,V Substance use disorders in correctional facilities-develop peer counseling prog. REF ALP

A810 Verrelli,A/Karabinchak,R+1 Student mental health assistance program-establish program to create REF AED

A811 Verrelli,A/Reynolds-Jackson,V Persons returning to work after imprisonment-DOLWD post opportunities on website REF ALA

A812 Verrelli,A Public defender fees, inability to pay-municipal court provide applicant notice REF AJU

A813 Verrelli,A Prisoner reentry peer support hotline-establishes REF ALP

A814 Verrelli,A Lead service lines and lead water supply plumbing-landlord disclose existence REF AHO

A815 Verrelli,A Correctional fac., private-prohibit State investining in companies that operate REF ASL

A816 Verrelli,A Correctional facilities, for-profit, private-prohibit DOC entering into contract REF ALP

A817 Verrelli,A Correctional facility, private-prohibit St-chartered finan instit from investing REF ALP

A818 Verrelli,A Inmates-require DOC provide educational & employment counseling prior to release REF ALP

A819 Verrelli,A Inmates, post-release employment-requires DOC provide training REF ALP

A820 Verrelli,A Inmates, certain-concerns vocational training REF ALP

A821 Verrelli,A Inmates-requires DOC provide substance use disorder services REF ALP

A822 Verrelli,A Inmate driver’s license renewal-DOC coordinate w/MVC and assist upon release REF ALP

A823 Verrelli,A Insurance coverage, complex medical needs-requires for persons 18 or younger REF AFI

A824 Reynolds-Jackson,V/Zwicker,A+5 Light frame residential construction-prohibit in densely populated census tracts REF AHO

A825 Reynolds-Jackson,V/Timberlake,B School day-establishes a pilot program to increase the length of the day & year REF AED

A826 Reynolds-Jackson,V/Wimberly,B+3 Landlord code violations enforce as tax liens-municipalities adopt ordinance REF AHO

A827 Reynolds-Jackson,V/Mukherji,R+2 Drug Court-person participating earn credit against court financial obligations REF AJU

A828 Reynolds-Jackson,V/Vainieri Huttle,V+4 Medicaid coverage-provides to eligible pregnant women for 365-day period REF AHE

A829 Reynolds-Jackson,V/McKnight,A+1 Jury service-eliminates past conviction of indictable offense as disqualifer REF AJU

A830 Reynolds-Jackson,V/Speight,S+3 Home visitation program services, certain-provides Medicaid coverage REF AHU

A831 Reynolds-Jackson,V/Chaparro,A+2 Infant walkers-prohibits sale REF ACO

A832 Reynolds-Jackson,V Kappa Alpha Psi-authorizes the issuance of license plates REF ATR

A833 Reynolds-Jackson,V/Sumter,S+1 Automobile insurance practices-concerns REF AFI

A834 Reynolds-Jackson,V/Verrelli,A St. Francis Medical Center;$4.5M REF AHE

A835 Reynolds-Jackson,V/Verrelli,A+3 Smoking devices, electronic-prohibits persons under age 21 from possessing REF AHE

A836 Reynolds-Jackson,V/Schaer,G+1 Pregnant women-amends law to extend length of postpartum Medicaid coverage REF AHE

A837 Reynolds-Jackson,V/Timberlake,B+1 Martin Luther King Jr. Commemorative Commission;$240K REF AAP

A838 Reynolds-Jackson,V/Wimberly,B Earned income tax credit program-expands eligibility, taxpayers age 18 qualify REF AAP

A839 Reynolds-Jackson,V/Wimberly,B Earned income tax cred prog-increase benefit amount, who cannot claim qual child REF AAP

A840 Reynolds-Jackson,V/Wimberly,B+1 Earned income tax credit program-enhance benefit treating qual relative as child REF AAP

A841 Reynolds-Jackson,V/Wimberly,B Earned income tax credit program-increases benefit amount from 40% to 50% REF AAP

A842 Reynolds-Jackson,V/Wimberly,B+2 Lead service lines-requires residential property contracts to address REF AHO

A843 Reynolds-Jackson,V/Wimberly,B+2 Heat stroke in athletes at public schools-Ed. Commissioner distribute pamphlets REF AED

A844 Reynolds-Jackson,V/Murphy,C+2 Inmate reentry services committee-each county required to establish REF ALP

A845 Reynolds-Jackson,V/Sumter,S+2 Public contracting-req conduct periodic studies of racial and ethnic disparities REF ASL

A846 Chiaravalloti,N/Mukherji,R+1 Pedestrian death-increase penalties for failing to yield REF ATR

A847 Chiaravalloti,N/Calabrese,C Police-training for interactions w/persons who may have behavioral health issues REF ALP

A848 Chiaravalloti,N/McKnight,A+1 Autobus-register with municipality and receive approval REF ATR

A849 Chiaravalloti,N/Mukherji,R Autopsy-med. examiner req to perform in all cases of compelling public necessity REF ALP

A850 Chiaravalloti,N Community Broadband Study Commission-establishes REF AST

A851 Chiaravalloti,N/Karabinchak,R Work zone, automated speed enforcement-establish pilot program REF ATR

A852 Chiaravalloti,N Land-State-owned-requires DEP to take certain actions before sale or lease REF AAN

A853 Chiaravalloti,N/Karabinchak,R+3 Temporary businesses-prohibits municipal licensure of children operating REF ACE

A854 Chiaravalloti,N/McKnight,A Bus operators, private-participate in NJT bus lease program receive State funds REF ATR

A855 Chiaravalloti,N/Taliaferro,A Distracted driv. viol-incl addl forms of communication of data on wireless phone REF ALP

A856 Chiaravalloti,N Hearing impaired, assistive devices-expand Medicaid coverage REF AHU

A857 Chiaravalloti,N/Quijano,A+1 Diaper changing station-requires installation in certain public restrooms;$500K REF AWC

A858 Chiaravalloti,N/Vainieri Huttle,V+6 Patient Protection Act-establishes requirements, transfer and referral REF AHE

A859 Chiaravalloti,N/Mukherji,R Smoke alarms-requires Division of Fire Safety to annually distribute REF AHO

A860 Chiaravalloti,N/Karabinchak,R+2 Supportive Technology for Individuals with Developmental Disabilities Task Force REF AHU

A861 Chiaravalloti,N/Moriarty,P Tax data sharing between State Treasury and DOLWD-concerns REF ALA

A862 Chiaravalloti,N Property assessment appeals-refund excess prop. taxes paid by taxpayer who wins REF ASL

A863 Chiaravalloti,N Bias intimidation offenses-requires AG report to FBI for hate crime statistics REF ALP

A864 Chiaravalloti,N Legacy Student Preference in College Admissions Task Force-establishes REF AHI

A865 Chiaravalloti,N Private correctional fac.-prohibit detaining persons based on immigration status REF ALP

A866 Chiaravalloti,N Immigrant Tenant Protection Act REF AHO

A867 Chiaravalloti,N Motor vehicle registration process-provide option to indicate hearing impairment REF ATR

A868 Chiaravalloti,N Hearing impaired, assistive devices-expand Medicaid coverage REF AHU

A869 Chiaravalloti,N Steam radiators-residential landlords required to equip with protective covers REF AHO

A870 Chiaravalloti,N Deaf, hard of hearing individuals-evaluate interactions between law enforcement REF AHU

A871 Chiaravalloti,N Meal plans-prohibit public instit of higher education requiring student purchase REF AHI

A872 Chiaravalloti,N/McKnight,A Don’t block the box-establishes 5 year pilot program to enforce thru camera use REF ATR

A873 Giblin,T Motor vehicle offenses-permits municipality to sell certain vehicles REF ATR

A874 Giblin,T/Coughlin,C+3 Pub records-include e-mail addresses as confidential item redacted under OPRA REF AJU

A875 Giblin,T Food allergy information-restaurants required to post notice REF ACO

A876 Giblin,T/Benson,D+4 On-line courses-Secretary of Higher Education study prevalence, cost and quality REF AHI

A877 Giblin,T/Vainieri Huttle,V+1 Interstate authorities-concerns occupational safety and health for pub employees REF ALA

A878 Giblin,T/Mukherji,R Workers’ compensation-permits collective bargaining agreements improving REF ALA

A879 Giblin,T Asthma-friendly schools-boards of education required to adopt policies REF AED

A880 Giblin,T Criminal records-eliminates certain prohibitions to expungements REF AJU

A881 Giblin,T/Jimenez,A+6 Real estate licensees-revises laws concerning REF ARP

A882 Giblin,T Residential access streets, certain-provides for lower speed limits REF ATR

A883 Giblin,T/Timberlake,B+1 Human trafficking victim-develop and post notice containing information REF AJU

A884 Giblin,T Real estate licensees-concerns REF ARP

A885 Giblin,T/DeCroce,B Trans projects-pilot program to allow a single firm to design & inspect services REF ATR

A886 Giblin,T/Quijano,A Building service employees-provides transition period, after 90 days retain emp. REF AAP

A887 Giblin,T Paraprofessionals employed by ed services commission-concern employment contract REF ALA

A888 Giblin,T Transportation projects-appropriates from Transportion Trust Fund Authority REF ATR

A889 Giblin,T Investment Council, State-adjusts membership process and reports REF ASL

A890 Giblin,T Latex gloves-DOH develop phase out plan, in health care fac/food establishments REF AHE

A891 Giblin,T Vocational training school, certain-exempts nonprofit from property tax REF AED

A892 Giblin,T/Caputo,R+4 University Hospital board of directors membership-increase from 11 to 13 REF AHE

A893 Giblin,T/Caputo,R+6 Drug court-permits counties to establish a central municipal REF AJU

A894 Giblin,T/Timberlake,B+4 Labor harmony agreements for hospitality projects-concerns REF ALA

A895 Giblin,T Higher ed. instit.-NJBEST, award in any semester of attendance or enrollment REF AHI

A896 Giblin,T/Benson,D+1 County colleges-develop plan to achieve three-year graduation rate REF AHI

A897 Gove,D/Rumpf,B Lyme disease-health insurance required to cover REF AFI

A898 Gove,D/Rumpf,B Municipal authority-supervise/terminate employment of construction code official REF ASL

A899 Gove,D/Rumpf,B Notaries public-required to be U.S. citizens REF ARP

A900 Gove,D/Rumpf,B Bay scallop fishery-DEP authorize and requires assessment of resource REF AAN

A901 Gove,D/Rumpf,B NICS terminals, new-assist local police departments with payment;$250K REF ASL

A902 Gove,D/Rumpf,B+6 Inheritance tax-eliminates & repeal chapters 33-37 of Title 54, Revised Statutes REF ABU

A903 Gove,D/Rumpf,B Municipal ordinance violation fines-convert into tax liens REF AHO

A904 Gove,D/Rumpf,B Disabled veteran property tax exemption-State reimbursement to municipalities REF AMV

A905 Gove,D/Rumpf,B Animal rescue-provides immunity and forms emergency animal rescue response units REF AAN

A906 Gove,D/Rumpf,B Seniors Helping Seniors Who are Blind or Visually Impaired Demo Program;$360K REF ASE

A907 Gove,D/Rumpf,B VetGroup, Inc.-allow gross income tax contributions REF AMV

A908 Gove,D/Rumpf,B+1 Distinguished service medal-authorize special license plate REF AMV

A909 Gove,D/Rumpf,B+2 Veterans of the global war on terror conflicts-provide certain benefits REF AMV

A910 Gove,D/Rumpf,B Co and mun emp leave of absence-St reimb salary, mil service in war on terror REF AMV

A911 Gove,D/Rumpf,B+2 Veteran’s property tax exemption-extends to tenant shareholders in co-ops REF AMV

A912 Gove,D/Rumpf,B PERS ordinary disability retiree-allows reenrollment REF ASL

A913 Gove,D/Rumpf,B Homestead property tax reimbursement-extend payment to non-elig surviving spouse REF ACD

A914 Gove,D/Rumpf,B+2 Veterans-municipal development trust funds be spent on affordable assistance REF AMV

A915 Gove,D/Rumpf,B Surviving spouse, cert blind or disabled vet-annual comp paid from date of death REF AMV

A916 Gove,D/Rumpf,B+5 Armed Forces & National Guard-estab. task force, study issues of returning memb. REF AMV

A917 Gove,D/Rumpf,B+1 Senior citizen or veteran identity theft-increase penalties REF ALP

A918 Gove,D/Rumpf,B Island Beach & Liberty St Parks-dedicate fees collected to support cert programs REF ATG

A919 Gove,D/Rumpf,B+2 Vulnerable person-creates new offense of theft by financial exploitation REF ALP

A920 Gove,D/Rumpf,B Barnegat Bay Decoy & Baymen’s Museum-converts loan to grant REF AAP

A921 Gove,D/Rumpf,B Volunteer tuition credit program-clarifies non-credit courses are eligible REF AHI

A922 Gove,D+1 Business and the Arts Commission-establish to promote art Statewide REF ATG

A923 Gove,D/Rumpf,B+2 Servicemembers’ Civil Relief Act-creates REF AMV

A924 Gove,D/Rumpf,B Veterans’ organizations-exempt from motor vehicle registration fees REF AMV

A925 Gove,D/Rumpf,B Municipal police officers-revises current law permitting paid leave of absence REF ALA

A926 Gove,D/Rumpf,B Trapping license fees-provides discount for resident senior citizens REF AAN

A927 Gove,D/Rumpf,B+1 Vol firefighters, rescue & first aid squad memb-allows $5K income tax deduction REF AHS

A928 Gove,D/Rumpf,B Breann’s Law-children w/catastrophic illnesses provide out of network coverage REF AFI

A929 Gove,D Heritage Weekend-requires Division of Travel & Tourism to develop and promote REF ATG

A930 Gove,D/Rumpf,B Abandoned vessel, after state of emergency-petition county for removal REF AHS

A931 Gove,D/Rumpf,B+1 Transfer Inheritance Tax-eliminates and repeals parts of the revised statute REF ABU

A932 Gove,D/Rumpf,B+1 Disab. vet. prop-cont tax exempt status, homes destroyed by flood/storm reconstr REF AMV

A933 Gove,D/Rumpf,B Disabled veteran-exempts from beach buggy permit fees REF AMV

A934 Gove,D Declaration of Independence-250th Anniv., develop manual to plan celebration REF ATG

A935 Gove,D/Rumpf,B Signs, indicate historic district or site-DOT develop common design REF ATG

A936 Gove,D/Rumpf,B Historic markers & signs-DOT & hist. entities accept gifts/grants to purch/erect REF ATG

A937 Karabinchak,R Sidewalk construction-req. along certain routes w/in certain radius of pub sch REF ATR

A938 Karabinchak,R Gross Income Tax EasyFile Prog.-Div. of Taxation prepare income tax return forms REF AAP

A939 Karabinchak,R Development projects-provides expedited processes related to approval REF ASL

A940 Karabinchak,R/Downey,J School bus monitoring systems-authorizes use REF AED

A941 Karabinchak,R/Johnson,G+1 Thefts, unlawful taking-upgrades crime in certain instances REF AJU

A942 Karabinchak,R Prof legal service contract on behalf of St agency-memor in writing w/in 30 days REF ASL

A943 Karabinchak,R/Mazzeo,V Mail-in ballot-requires outer mailing envelope include paid postage REF ASL

A944 Karabinchak,R/Houghtaling,E Animal cruelty offense-proh Racing Comm from issuing lic or emp convicted person REF ATG

A945 Karabinchak,R Prescriptions-pharmacist adjust increment in which medication is dispensed REF AHE

A946 Karabinchak,R County bds of elections-county boards of chosen freeholders serve as tie breaker REF ASL

A947 Karabinchak,R Sch. elections-change deadline to submit public question from sch bd to co clerk REF ASL

A948 Karabinchak,R Reserves, US-increases paid leave of absence days for public employees who serve REF AMV

A949 Karabinchak,R Deer or elk originating from outside State-prohibits possession REF AAN

A950 Karabinchak,R/DeAngelo,W+1 Minimum wage increase-establish a 3 year study, impact on businesses REF ALA

A951 Karabinchak,R/Calabrese,C Call mitigation technology to subscriber-telecommunications svc provider provide REF ACO

A952 Karabinchak,R/Jasey,M Higher education institution, 4 year-permitted to award associate degrees REF AHI

A953 Karabinchak,R Architects-disclose insurance coverage REF ARP

A954 Karabinchak,R/Lampitt,P+1 Insulin drugs-place $100 cap on amount paid by covered person for purchase REF AFI

A955 Karabinchak,R/Dancer,R Pharmacy benefits manager-prohibit requiring covered persons to use mail service REF AFI

A956 Karabinchak,R/Caputo,R Property, municipal-wide reassessment-required under certain circumstances REF ASL

A957 Karabinchak,R/Dancer,R Textbook purchase-eliminates requirement to submit sales tax exemption REF AED

A958 Conaway,H/Moriarty,P+8 Veterans’ civil service preference-expands elig and creates additional benefits REF AMV

A959 Conaway,H/McKnight,A Hepatitis C-hospital labs, bio-analytical or clinical labs offer tests REF AHE

A960 Conaway,H/Holley,J+1 Hepatitis C test-labs required to draw and store blood for test confirmation REF AHE

A961 Conaway,H/Wimberly,B+1 Smoking devices, electronic-req. licensure for manufacturers and retail dealers REF AHE

A962 Conaway,H/Murphy,C+1 Recreational Therapists Licensing Act REF ARP

A963 Conaway,H/Wimberly,B+1 Sickle cell trait diagnoses-establishes central registry REF AHE

A964 Conaway,H/Pinkin,N+1 Menthol cigarettes-prohibits sale REF AHE

A965 Conaway,H/Murphy,C Teaching hospitals & medical residency programs-increase number throughout State REF AHE

A966 Conaway,H/Murphy,C+9 Menthol cigarettes/flavored electronic smoking device-prohibit sale/distribution REF AHE

A967 Conaway,H/Vainieri Huttle,V+3 Tobacco and vapor products-prohibits use of coupons, price rebates in sales REF AHE

A968 Conaway,H/Pinkin,N+10 Lead exposure-adopt plan reduce exposure from contaminated soil/drinking water REF AEN

A970 Conaway,H/Lampitt,P+7 Students w/depression-public schools required to administer written screenings REF AED

A971 Conaway,H/Vainieri Huttle,V HIV, areas w/high prevalence-hosp. & clinical labs prov. info & offer screenings REF AHE

A972 Conaway,H/Zwicker,A+2 Smart phone & social media used in schools-comm to study effects on adolescents REF AED

A973 Conaway,H/Pinkin,N Buprenorphine-requires health benefits coverage REF AFI

A974 Conaway,H+1 Solar panels-requires new residential property construction include REF AHO

A975 Conaway,H/Zwicker,A Vehicles, hydrogen fuel cell-provides CBT and income tax credits for purchase REF AST

A976 Conaway,H/Johnson,G Hydrogen refueling stations-install at service areas on State’s toll roads REF AST

A977 Conaway,H/Armato,J+5 Smoking devices, electronic & tobacco products-prohibits delivery, under age 21 REF AHE

A978 Conaway,H/Vainieri Huttle,V+6 Drugs, alternative-health insur. carriers provide list to health care prof./phar REF AHE

A979 Conaway,H/Quijano,A+11 Maternity care evaluation protocols-DOH required to establish REF AHE

A980 Conaway,H/Vainieri Huttle,V+9 Antenatal prenatal care clinics-DOH conduct survey on status REF AHE

A981 Conaway,H/Murphy,C+2 Microbeads-prohibit manufacture/sale/promotion of consumer products containing REF AEN

A982 Conaway,H/Karabinchak,R 9-1-1 call fee on customers’ periodic phone bills-reduce from $0.90 to $0.22 REF ALP

A983 Conaway,H Cigars, flavored-prohibits sale REF AHE

A984 Conaway,H/Murphy,C+2 Hypodermic syringes & needles-provide 2-1-1 phone system, safe disposal location REF AHE

A985 Conaway,H/Rooney,K Plant species-prohibits certain actions relative to endangered and threatened REF AAN

A986 Conaway,H/DePhillips,C+2 Chemotherapy-test for dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency REF AHE

A987 Conaway,H Health Insurance Marketplace Act REF AFI

A988 Conaway,H/Mukherji,R+7 Health insurance plans cover essential health benefits-preserve requirements REF AFI

A989 Conaway,H/Zwicker,A Facial recognition systems-AG required to arrange for certain testing REF ALP

A990 Conaway,H/Murphy,C+5 9-1-1 sys. regionalization cost-fd. w/9-1-1 Sys., & Emerg Response Trust Fd Acct REF ALP

A991 Conaway,H/Houghtaling,E+1 County Urban Agricultural Development Zone Act REF AAN

A992 Conaway,H/Vainieri Huttle,V+4 Tobacco & vapor products-revise sale requirements; incr penalties for proh sales REF AHE

A993 Conaway,H/Lopez,Y+3 Vapor Products Tax Act-revises licensure & operational req. for vapor businesses REF AHE

A994 Conaway,H/Caputo,R Medications, maintenance-prohibits SHBP, SEHBP or Medicaid from denying coverage REF AFI

A995 Downey,J/Houghtaling,E+8 Veterans Assistance Grant Prog-estab nonprofit organizations, provide cert. svcs REF AMV

A996 Downey,J/Houghtaling,E+1 Economic Gardening Program-create, prov customized service to certain businesses REF ACE

A997 Downey,J/Houghtaling,E Horseshoe crab-designates as State Arthropod REF AAN

A998 Downey,J/Houghtaling,E+1 Opioid & substance use disorders-establish a pilot program to study REF AHU

A999 Downey,J/Houghtaling,E School Funding Commission-establish in DOE REF AED

A1001 Downey,J/Freiman,R+15 Veteran suicide prevention public service announcements-DMVA receive vol contrib REF AMV

A1002 Downey,J Medicaid Enrollment Encounter Database-establish as part of iPHD project REF AHU

A1003 Downey,J/Wimberly,B+8 SNAP-DHS develop outreach plan to inform students REF AHU

A1004 Downey,J/Houghtaling,E WorkAbility Program-increase hourly limit of reimb. personal care assistant svcs REF AHU

A1005 Downey,J/Chiaravalloti,N+5 Medicaid Transportation Brokerage Program Oversight and Accountability Act REF AHU

A1006 Downey,J/Houghtaling,E Casino & racetrack-remove 7 day limit, continue operation, budget-related emerg. REF ATG

A1007 Downey,J/Houghtaling,E+2 Medical debt-delays when sent to collection agency, prov. income-based repayment REF ACO

A1008 Downey,J/Houghtaling,E Filial responsibility-repeals anachronistic sections of law REF AHU

A1009 Downey,J/Houghtaling,E+4 Michael Anthony Fornicola’s Law-automated external defibrillator req in hotels REF ATG

A1010 Downey,J Nursing aide-financial assistance tax credit for costs associated w/training REF AHI

A1011 Downey,J/Houghtaling,E Social and emotional learning-Commissioner of Education establish pilot program REF AED

A1012 Downey,J Bundled payments pilot program-establishes in Medicaid REF AHU

A1013 Downey,J Death, wrongful-include damages for mental anguish and emotional pain/suffering REF AJU

A1014 Downey,J Workers’ compensation cases-removes limitations of suit and attys’ fees REF ALA

A1015 Downey,J/Houghtaling,E+3 Disabilities and employment-establish public awareness campaign REF AHU

A1016 Downey,J/Houghtaling,E+2 Disabled individual-design and make available to public webpage w/employee info. REF AHU

A1017 Downey,J/Houghtaling,E+3 Model Employer for People with Disabilities-create program for State government REF AHU

A1018 Downey,J/Houghtaling,E+3 Disabled individual-conduct study to identify trends and gaps in employment REF AHU

A1019 Downey,J/Timberlake,B Welfare agency-conduct full eligibility screening of pub. asst & social svc prog REF AHU

A1020 Downey,J/Zwicker,A Patients’ gender and sex information-hospitals/health care facilities collect REF AHU

A1021 Downey,J/Houghtaling,E+1 Developmentally disabled person-requires DHS study emergency response services REF AHU

A1022 Downey,J/Holley,J+8 Perinatal health curriculum, community health workers-DOH develop standardized REF AHE

A1023 Downey,J/Houghtaling,E Medicaid recipient’s estate-limit authority of DHS to impose liens/seek recovery REF AHU

A1024 Downey,J/Tucker,C+2 Birth certificate to military veteran-requires issuance of 1 free copy REF AMV

A1025 Downey,J/Houghtaling,E+2 Veteran for civil service hiring preference-changes definition REF AMV

A1026 Downey,J/Houghtaling,E Veteran pension benf.-change definition & elim req of svc during specific dates REF AMV

A1027 Downey,J/Houghtaling,E License Verification System-verify health care professional’s license REF AFI

A1028 Downey,J/Houghtaling,E+2 Medicaid prescription drug services-provide via fee-for-service delivery system REF AHU

A1029 Downey,J Personal injury protections-elim options; requires $250K of medical expense benf REF AFI

A1030 Downey,J Workers’ Compensation Judges-changes eligibility from DCRP to PERS REF AJU

A1031 Downey,J Workers’ Comp. Judges from DCRP & Judges part of PERS transfers to JRS REF AJU

A1032 Downey,J Workers’ comp judges-enrollment in PERS required; requires JRS rights/benf apply REF AJU

A1033 Downey,J/Houghtaling,E+1 Psychiatrists who contract with DCF-provides tuition reimbursement REF AHU

A1034 Downey,J+1 Pediatric and adult psychiatry reimbursement rates-requires rate review study REF AHU

A1035 Jasey,M/Tucker,C+4 Sickle cell anemia-insurers required to provide coverage for medications REF AFI

A1036 Jasey,M/Jimenez,A+4 Public access information provided to a government agency-exempts disclosure REF AJU

A1037 Jasey,M Charter schools teachers/prof support staff-must meet the same certification req REF AED

A1038 Jasey,M/DeCroce,B+13 Kindergarten, full-day-establish task force to study related issues REF AED

A1039 Jasey,M/Giblin,T+7 Public school closure-establishes approval procedures REF AED

A1040 Jasey,M/Caputo,R+5 Sch district-satisfy 80% of effectiveness, St. must return area to local control REF AED

A1041 Jasey,M/Benson,D+2 Student w/traumatic brain inury-appoint coordinator to coordinate education REF AED

A1042 Jasey,M Sch. district-places 5 yr. limit on State control, req local control be returned REF AED

A1043 Jasey,M/Quijano,A+1 Out-of-School Time Advisory Commission-review certain programs REF AED

A1044 Jasey,M/McKnight,A+8 School building-adopt policy establishing temperature control standards REF AED

A1045 Jasey,M/Reynolds-Jackson,V Works Dual Enrollment Option Program-establish REF AED

A1046 Jasey,M/Reynolds-Jackson,V Advanced placement exam fees-State reimbursement school districts for the cost REF AED

A1047 Jasey,M+1 Worker’s compensation-changes ratio for earnings REF ALA

A1048 Jasey,M/Mukherji,R Relocation assistance amounts-provides increase based on increase of CPI REF ACD

A1049 Jasey,M/Quijano,A+8 Residential Foreclosure Transformation Act-transfer to affordable housing REF AHO

A1050 Jasey,M/Calabrese,C+1 Low and moderate income housing-expands financing opportunities REF AHO

A1051 Jasey,M/McKeon,J Municipal dedicated charitable funds-concerns exclusively public purposes REF ASL

A1052 Jasey,M/Wimberly,B Residential property mortgage foreclosure process-revises REF AFI

A1053 Jasey,M/Caputo,R Military recruiter-prov simplified method, opting out of release of student info REF AED

A1054 Jasey,M Kindergarten, full-day-required in all school districts; uniform age requirement REF AED

A1055 Jasey,M/Lampitt,P+1 Community school pilot program-establish 5 year REF AED

A1056 Jasey,M Colleges-revise standards for contracting, mirror standards applicable to univ. REF AHI

A1057 Jasey,M/McKeon,J+2 Municipal emergency management coordinators, non-resident-permits appointment REF AHS

A1058 Jasey,M/Reynolds-Jackson,V Senior citizen service-requires discrimination prevention training for providers REF ASE

A1059 Jasey,M/Vainieri Huttle,V+6 Opioid antidote-higher ed instit maintain supply; campus medical prof administer REF AHI

A1060 Jasey,M/Zwicker,A State form-modernize to incorp. new standards for collection of sex/gender info REF AHU

A1061 Jasey,M/Johnson,G+9 Maternal mental health-ID & take appropriate steps to secure fed funding sources REF AHE

A1062 Jasey,M/McKnight,A+5 Child care centers, licensed-requires 45 day notice for tuition rate changes REF AWC

A1063 Jasey,M/Murphy,C+1 Foreclosure mediation program requirements-enhances homeowner notification REF AHO

A1064 Jasey,M/Kennedy,J+2 Campaign funds-use of up to $25K for child care expenses for campaign activity REF ASL

A1065 Jasey,M/Sumter,S Electioneering not permited-county clerk place signs near polling place REF ASL

A1066 Jasey,M Branch campus, higher ed. instit-requires Secretary of Higher Education approval REF AHI

A1067 Jasey,M/McKeon,J Nursing fac special care-patients w/psych, substance use disorder dual diagnosis REF AHE

A1068 Jasey,M/Caputo,R+2 School readiness & workforce development pilot prog-estab low-income households REF AHI

A1069 Jasey,M/Vainieri Huttle,V+4 Students w/disab-sch security drills/emerg situations-req documentation of needs REF AED

A1070 Jasey,M STEM students-concerns recruitment and retention REF AST

A1071 Speight,S/Verrelli,A Driver’s license, restricted use-provide as alternative for license suspension REF AJU

A1072 Speight,S/McKnight,A+2 Working Group on End of Life and Palliative Care-establish in DOH REF ASE

A1073 Speight,S/Pintor Marin,E+1 Preeclampsia testing for certain pregnant women & women who have given birth-req REF AWC

A1074 Speight,S/Reynolds-Jackson,V Educational Opportunity Fund-Higher Education Secretary create/maintain database REF AHI

A1075 Speight,S/Vainieri Huttle,V Legionnaires’s disease-DEP, DOH, DCA & public water systems prevent/control REF AEN

A1076 Speight,S/McKnight,A AG-collect, record, analyze & report cert prosecutorial & criminal justice data REF ALP

A1077 Speight,S/Vainieri Huttle,V+2 Postpartum depression screening-DOH develop and implement plan, improve access REF AWC

A1078 Speight,S/Pintor Marin,E+6 Domestic violence orders-requires to be issued in other languages REF AWC

A1079 Speight,S Health care professionals-undergo implicit bias training REF AHE

A1080 Speight,S/Murphy,C+1 Inmates, reentry services-authorizes use of county welfaire funds REF ALP

A1081 Speight,S/McKnight,A Human Trafficking Commissioner-public awareness, post signs w/24 hour hotline REF AJU

A1082 Speight,S VCCO pilot program-make grants available to non-profit org. to perform outreach REF ALP

A1083 Speight,S VCCO, order payment to crime victim-establishes presumption REF ALP

A1084 Speight,S Police dept., cert areas-req specialized in-svc training regarding crime victims REF ALP

A1085 Speight,S Crime Victim Comp. Review Bd-req training or experience in crime victim’s rights REF ALP

A1086 Speight,S Tenants, receive public assistance payments-extend grace period for late charges REF AHO

A1087 Murphy,C/Mukherji,R+1 Cats and other animals-prohibits surgical declawing REF AAN

A1088 Murphy,C Heart specialty hospital-exempts hospital assessment under certain circumstances REF AHE

A1089 Murphy,C/Conaway,H Dumping dredge spoils-prohibits around islands without municipal approval REF AEN

A1090 Murphy,C Disabled veteran, totally/permanently-provide income tax credit for rent REF AMV

A1091 Murphy,C/Vainieri Huttle,V+2 Brewery tours-Division of Travel and Tourism required to advertise and promote REF AOF

A1092 Murphy,C/Downey,J+20 Sexual harassment-requires Legislature to adopt/distribute policy prohibiting REF ASL

A1093 Murphy,C/Armato,J School evacuation plans-school districts required to file plan with DOE REF AED

A1094 Murphy,C/DeAngelo,W+2 Veteran to veteran peer support helpline-DMVA conduct outcomes & efficacy study REF AMV

A1095 Murphy,C+7 Disab.-req. accessible public restroom facilities be equipped w/signs reserving REF AHU

A1096 Murphy,C/DeAngelo,W+13 Veteran owned businesses-waives business formation and registration fees REF AMV

A1097 Murphy,C/Mukherji,R+3 Nondiscrimination policy-NJT adopt and requires annual training REF ATR

A1098 Murphy,C/Downey,J State agency websites-make accessible to people w/disabilities on mobile devices REF ASL

A1099 Murphy,C/Armato,J+4 Military Advisory Board-establish REF AMV

A1100 Murphy,C/Mukherji,R+1 Emergency Medical Services Personnel Licensure Interstate Compact-enters NJ in REF AHS

A1101 Murphy,C/Vainieri Huttle,V Anti-sexual harassment policy-requires each county and municipality to adopt REF ASL

A1102 Murphy,C/Carter,L Youth-serving patriotic societies-speak w/sch students during regular sch hours REF AED

A1103 Murphy,C Breweries, limited-makes various changes to governing law REF AOF

A1104 Murphy,C+1 Hunger-Free Students’ Bill of Rights Act-school meal info be provided to parents REF AED

A1105 Murphy,C/Armato,J Student mental health-estab task force, examine pub sch prog/services to address REF AED

A1106 Murphy,C+1 Jr Firefighter Auxiliary members-promulgate reg pertaining to training/duties REF AHS

A1107 Murphy,C/Karabinchak,R+7 Maximizing Employment for People with Disabilities Task Force-establishes REF ALA

A1108 Murphy,C/Benson,D+6 Mary’s Law-concerns specialized, modified motor vehicles REF AHE

A1109 Murphy,C+1 Military Pro Bono Program-provide legal representation, active-duty service memb REF AMV

A1110 Murphy,C/McKnight,A Elder abuse in domestic settings-clarifies REF AJU

A1111 Murphy,C Child Advocate Office-establish REF AWC

A1112 Murphy,C Interstate Medical Licensure Compact-NJ enters into REF AHE

A1113 Murphy,C Mental health first aid training-St. Bd of Ed incl instruct for pub sch teachers REF AED

A1114 Murphy,C/Zwicker,A 5G Network and Development Task Force-establish REF ATU

A1115 Murphy,C/Johnson,G Charitable contributions, State-based-allows gross income tax deduction REF ABU

A1116 Murphy,C/Greenwald,L Small wireless facility deployment-provides for uniform regulation REF ATU

A1117 Murphy,C Delaware River Basin Commission;$200K REF AEN

A1118 Murphy,C/Mukherji,R+1 Mental health first aid training-State employees receive REF AHE

A1119 Murphy,C/Lopez,Y Alice Paul statue-Joint Committee on Library of Cong to replace Philip Kearney REF AWC

A1120 Murphy,C/Mosquera,G Child care centers, lic.-prov. annual notice of emergency procedure requirements REF AWC

A1121 Murphy,C Veteran of US or organized militia misrepresentation-upgrades certain crimes REF AMV

A1122 Murphy,C/Benson,D+1 Women Veterans Coordinator-establishes in DMVA REF AMV

A1123 Murphy,C/Benson,D Hearing aids-requires health benefits coverage for all ages REF AFI

A1124 Murphy,C/Vainieri Huttle,V Planning for an Aging Population Task Force-establishes REF ASE

A1125 Coughlin,C/Johnson,G+2 Liquor license, inactive-provide for transfer and sale, qualify smart growth mun REF AOF

A1126 Coughlin,C/Sumter,S+1 State agencies, certain-sell Internet ads on agencies’ websites as pilot program REF ASL

A1127 Coughlin,C Warrant info-auth computer sys that would allow electronic access to arrest info REF ALP

A1128 Coughlin,C/Holley,J+2 Liquor license, inactive-mun hold lic reserved for smart growth devel, addl 5 yr REF AOF

A1129 Coughlin,C Manufacturing equipment and facility renovation-CBT for certain investment REF ACE

A1130 Coughlin,C/Holley,J+5 Limited brewery premises-allows consumption of food REF AOF

A1131 Coughlin,C/Dancer,R Freshwater wetlands mitigation projects-use St-owned mun-managed Blue Acres land REF AAN

A1132 Coughlin,C Catastrophic Illness, Children Relief Fd prog-excl donations in determining elig REF AWC

A1133 Coughlin,C/McKeon,J Insurance producers-prohibits application of fiduciary standard REF AFI

A1134 Coughlin,C Charter school-modify enrollment procedures, use lottery selection process REF AED

A1135 Coughlin,C/Karabinchak,R+1 Nonprofit hospital w/for-profit medical on-site provider-restore prop tax exemp REF ASL

A1136 Coughlin,C/Houghtaling,E Wage claims against subcontractors-concerns responsibility of owners REF ALA

A1137 Coughlin,C/Pinkin,N+36 Health care plans-offered by SEHBP and local boards of education REF ABU

A1138 Coughlin,C/Lampitt,P+6 Breakfast or lunch, reduced price-State pay difference REF AED

A1139 Freiman,R/Calabrese,C Winery salesrooms-makes various changes to law governing REF AAN

A1140 Freiman,R/Calabrese,C Agriculture-related events on preserved farmland-permits REF AAN

A1141 Freiman,R/Zwicker,A+2 Firearm purchaser ID-increases from age 18 to 21 REF AJU

A1142 Freiman,R/Pinkin,N Zero-Based Budget Act-State Treasurer develop/integrate cert practices/procedure REF ABU

A1143 Freiman,R/Swain,L+1 Energy usage and spending at State buildings-State Treasurer required to review REF AEN

A1144 Freiman,R/Vainieri Huttle,V+2 Dogs-allowed in sampling and tasting areas of breweries REF AOF

A1145 Freiman,R/Egan,J+10 Electronic Permit Processing Review System-establishes REF ACD

A1146 Freiman,R/Murphy,C+4 Historical Markers Trail-Division of Travel and Tourism establish REF ATG

A1147 Freiman,R State procurement process-revise certain aspects REF ASL

A1148 Freiman,R/Thomson,E+8 Retirement plans, qualified-income tax exemption for contributions REF AFI

A1149 Freiman,R/Johnson,G+1 Education loan payments-income tax deduction made by certain taxpayers REF AED

A1150 Freiman,R/Downey,J+1 Home restoration contractors-requires registration REF ARP

A1151 Freiman,R/Downey,J+2 Insourcing business-provides CBT and income tax credits REF ACE

A1152 Freiman,R/Zwicker,A+6 First time home buyers & seniors-provides temporary income tax credit REF AHO

A1153 Freiman,R/Benson,D+3 E-ZPass-opt in to receive real-time electronic toll notification REF ATR

A1154 Freiman,R/Swain,L+1 Small businesses-req to provide earned sick leave; CBT & income tax credit REF ACE

A1155 Freiman,R/Murphy,C+1 Access Link paratransit service during state of emergency-NJT operate REF ATR

A1156 Freiman,R/Mazzeo,V+1 Minimum wage increase-provides gross income tax credits for employers REF ALA

A1157 Freiman,R/Mazzeo,V+1 Minimum wage increase-establish task force to study impact on businesses REF ALA

A1158 Freiman,R/Lopez,Y+1 Disability benefits provided by transportation network companies-authorize use REF AHU

A1159 Freiman,R/Zwicker,A Income housing obligation, moderate-auth workforce housing transfer agreements REF AHO

A1160 Freiman,R Traumatic Brain Injury Fund-include trans cost, accessing support group meetings REF AHU

A1161 Freiman,R/Mazzeo,V Minimum wage increases-Commissioner of Labor & Workforce Devel. annually review REF ALA

A1162 Freiman,R Municipal consolidation-related costs-State reimburse 50% REF ASL

A1163 Freiman,R/Danielsen,J+4 Opioid abuse-estab publish awareness, Pregnant Women, Women w/Dependent Children REF ALP

A1164 Freiman,R/Zwicker,A Commuter rail service on West Trenton Line-NJT conduct study on restoring use REF ATR

A1165 Freiman,R/Armato,J+3 Assets, depreciable-allows taxpayers deduct cost under CBT and gross income tax REF AST

A1166 Freiman,R Health care benefits insur carrier-contract for independent forensic finan audit REF AOF

A1167 Freiman,R/Tully,P Affordable housing obligation-strategic forecasting analysis, impact on each mun REF AHO

A1168 Freiman,R Tax preparation software-prohibits charging fees for filing State tax returns REF ACO

A1169 Freiman,R/Swain,L+3 Health care service firm-provides income tax credit certain taxpayers REF AHE

A1170 Freiman,R/Zwicker,A DNA samples & genetic information-analysis property of person sampled REF ALP

A1171 Freiman,R/Karabinchak,R Statewide database, certified payroll information for pub works projects-creates REF ALA

A1172 Zwicker,A/Benson,D+6 Website, classified-mun and co police departments estab safe areas for purchases REF ALP

A1173 Zwicker,A/Pinkin,N+1 Residents w/special needs-establish central registry for use during emergencies REF AHS

A1174 Zwicker,A/Vainieri Huttle,V+7 Special ed. students-estab. comprehensive searchable ed prog & resources website REF AED

A1175 Zwicker,A/Benson,D+6 Internet service providers-prohibits disclosure of subscriber’s personal ID info REF AST

A1176 Zwicker,A/Freiman,R Angioplasty, elective procedures-estab. req, issue licenses to certain hospitals REF AHE

A1177 Zwicker,A/Quijano,A Organ and bone marrow donations-grants State employees paid leave REF ALA

A1178 Zwicker,A/DePhillips,C+1 Blockchain technology-permits corporations to use for recordkeeping requirements REF AST

A1179 Zwicker,A/Pinkin,N State buildings, certain-high performance green building standards REF AEN

A1180 Zwicker,A Libraries-allows disposal of certain materials without advertising for bids REF ASL

A1181 Zwicker,A/Mukherji,R+1 Internet websites, commercial and online service operators-post privacy policy REF AST

A1182 Zwicker,A Drilling platform-clarifies liability for discharges of hazardous substances REF AEN

A1183 Zwicker,A/Vainieri Huttle,V Wine making facilities, instructional-sell wine on premises at certain events REF AAN

A1184 Zwicker,A+1 School discipline data-report on their websites and to Commissioner of Education REF AED

A1185 Zwicker,A/Vainieri Huttle,V Spill Compensation and Control Act cap-incr on recovery damages cert dischargers REF AEN

A1186 Zwicker,A/Murphy,C Natural disaster-related spending, by State & local govt.-requires DCA to track REF ACO

A1187 Zwicker,A/Benson,D+2 Autonomous vehicles-directs MVC to establish driver’s license endorsements REF ATR

A1188 Zwicker,A/Benson,D+2 Bot, used for commercial or election purposes to deceive-prohibits use REF AST

A1189 Zwicker,A/Benson,D+1 Autonomous vehicle pilot program, fully-establishes REF ATR

A1190 Zwicker,A Innovation Assistance Act-establishes & provides tax credits to cert. businesses REF AST

A1191 Zwicker,A Beatrice Hicks Innovation Partnership-prov. funding for emerging tech businesses REF AST

A1192 Zwicker,A/Benson,D Chiara’s Law-proh euthanizing animals in shelter except for health/safety reason REF AAN

A1193 Zwicker,A/Mukherji,R Hydrofluorocarbon emissions-DEP establish monitoring and reporting program REF AEN

A1194 Zwicker,A Chiropractic-provides for temporary travel license to practice REF ARP

A1195 Zwicker,A Charter school funding-provides that State pay tax levy portion REF AED

A1196 Zwicker,A/Jasey,M Charter sch. finan reporting/proh contracting w/for-profit charter mgmt org-req REF AED

A1197 Zwicker,A Charter school expand no. of grade levels or enlarge resid region-voter approval REF AED

A1198 Zwicker,A Charter school enrollment demographics-eliminates sibling enrollment REF AED

A1199 Zwicker,A Charter school admission-Commissioner of Education maintain waiting list REF AED

A1200 Zwicker,A/Chaparro,A Governor, State Legislature-estab. ranked-choice voting procedure for elections REF ASL

A1201 Zwicker,A/Quijano,A Division of Gifted and Talented Education-establish in DOE REF AED

A1202 Zwicker,A/Mukherji,R Zero-carbon source-all electric power required by energy year 2050 REF ATU

A1203 Zwicker,A/Freiman,R Department of Commerce and Innovation Act REF AST

A1204 Zwicker,A/Benson,D Independent expenditure committees-makes various changes to reporting req. REF AAP

A1205 Zwicker,A/Swain,L Recycled materials-district recycling plan include compostable waste REF AEN

A1206 Zwicker,A Independent expenditure committees-reporting requirements, makes various changes REF ASL

A1207 Zwicker,A/Dancer,R Professional license-issue for certain individuals w/good standing licenses REF ARP

A1208 Zwicker,A/Karabinchak,R Military spouses, certain-provides tax credits for hiring REF AMV

A1209 Zwicker,A Black bear-moratorium on hunting until new comprehensive policy on management REF AAN

A1210 Zwicker,A/Conaway,H Facial recognition technology use by law enforcement agency-public hearings REF AST

A1211 Zwicker,A Dogs-prohibits cropping or altering the tail or ears; animal cruelty offense REF AAN

A1212 Chaparro,A Public utilities & pipeline operators-reimburse mun., certain emergency services REF ATU

A1213 Chaparro,A/Mukherji,R Homeowners’ associations-revises time period at which unit owners assume control REF AHO

A1214 Chaparro,A/McKnight,A Internet-organized events-authorizes municipalities to regulate REF ASL

A1215 Chaparro,A/Mukherji,R+1 Automobile insurance-proh. use of gap coverage as rating factor in underwriting REF AFI

A1216 Chaparro,A Addi’s Law-parent convicted of murdering child’s other parent terminate rights REF AWC

A1217 Chaparro,A/Vainieri Huttle,V+7 Zackhary’s Law-Hit & Run Advisory Program; fleeing motor vehicle accident scene REF ALP

A1218 Chaparro,A/Vainieri Huttle,V+3 Theater liquor license-revises law REF AOF

A1219 Chaparro,A/McKnight,A+2 Rabies-owner notification of testing protocol & options prior to testing animals REF AAN

A1220 Chaparro,A Law enforcement-penalty for withholding ID to hinder apprehension or prosecution REF ALP

A1221 Chaparro,A/Speight,S+1 Social svcs. hotline-emerg contact info & access instructions be prov to tenants REF AHO

A1222 Chaparro,A Publishing document, State agency Internet Website-redact handwritten signature REF ASL

A1223 Chaparro,A/Webber,J Rail passenger service-provide purchasers w/proof of payment at time of purchase REF ATR

A1224 Schaer,G/Johnson,G+8 Wiretap orders-authorize to investigate luring of a child and ID theft REF AJU

A1225 Schaer,G/Tucker,C+9 Medicaid, veterans on SSI-increase personal needs allowance to $50 to recipients REF AMV

A1226 Schaer,G/Jimenez,A+17 Medical facilities-electric public utilities provide priority power restoration REF AHS

A1227 Schaer,G/Freiman,R+2 Revenue Advisory Board-establish, provide consensus revenue forcasting advice REF ABU

A1228 Schaer,G/Vainieri Huttle,V+4 Breakfast after the bell-establish incentive fund REF AWC

A1229 Schaer,G/Mosquera,G+8 Homeless prevention programs-DCA make information available on its website REF ACD

A1230 Schaer,G/Benson,D+2 Clinical Trials Working Group-creates, concerns clinical trial for drugs REF AHE

A1231 Schaer,G+6 Adopted children-maintain religious upbringing when placed in family home REF AWC

A1232 Schaer,G Adopted child-requires religion not be changed REF AWC

A1233 Schaer,G/Holley,J+4 Lead paint-municipalities conduct inspections in single-and two family dwellings REF AHO

A1234 Schaer,G Firearm education program-successful completion to obtain a purchaser ID card REF ALP

A1235 Schaer,G/Lopez,Y+3 Street gang recruitment, criminal and criminality-upgrades certain penalties REF ALP

A1236 Schaer,G/Houghtaling,E+1 Adulterated candy-prohibits sale in NJ REF ACO

A1237 Schaer,G/Wirths,H+1 Construction industry employers-notify employees of certain rights REF ALA

A1238 Schaer,G/Timberlake,B+1 Asbestos inspection-establish licensing and permit req., adoptions of standards REF ARP

A1239 Schaer,G Healthcare Disclosure and Transparency Act REF AFI

A1240 Schaer,G/Chaparro,A Rental asst. determinations & evictions-concern residential inspection findings REF AHO

A1241 Schaer,G/Benson,D+1 Mental health screening service-concerns expansion of services by DOH REF AHU

A1242 Schaer,G/Benson,D+3 Early Intervention Support Services program-expansion of program to all counties REF AHE

A1243 Schaer,G/Benson,D+1 Mosquito spraying-requires notification prior to application REF AAN

A1244 Schaer,G Health care fac.-DOH establish standardized requirements for vendor registration REF AHE

A1245 Schaer,G/DeAngelo,W Public utility infrastructure projects-notice required prior to initiating REF ATU

A1246 Schaer,G/Vainieri Huttle,V+1 Terrorism-expands crime REF AHS

A1247 Schaer,G Tuition Aid Grant-establish program to provide free tuition to certain students REF AHI

A1248 Schaer,G/Mukherji,R College Ready Students Program Act-prov tuition-free dual enrollment opportunity REF AHI

A1249 Schaer,G/Mukherji,R Succeed in NJ-estab student loan reimb prog, resid employed in designated fields REF AHI

A1250 Schaer,G/Jasey,M School counselor preparation programs-include credits on college/finan planning REF AED

A1251 Schaer,G/Reynolds-Jackson,V+35 Sch. districts-revise health care levy adjustment; make changes to sch emp benf. REF ASL

A1252 Schaer,G/Mukherji,R+14 Lead Education Accountability & Disclosure Act-pub. water systems prov cert info REF AEN

A1253 Schaer,G/Mukherji,R+4 Lead service lines-public water systems develop schedules for replacement REF AEN

A1254 Schaer,G Geriatric parole-establishes for certain eligible inmates REF ALP

A1255 Schaer,G/Dancer,R Religious services-establish security plan; select 1 person to carry handgun REF AJU

A1256 Schaer,G/DeCroce,B Barber service-concerns licensure of persons rendering services in another state REF ARP

A1257 Schaer,G+1 Public venues & places of worship-submit emerg plans to law enforcement agencies REF ALP

A1258 Schaer,G/Mukherji,R+1 SHBP, SEHBP-requires pharmacy benefits manager report price and amount charged REF ASL

A1259 Schaer,G/DeCroce,B Pharmacy benefits manager prov. services w/in Medicaid prog-disclose info to DHS REF AHU

A1260 Schaer,G/Wimberly,B+2 Juneteenth Independence Day-changes date to June 19 of each year REF ASL

A1261 Schaer,G Juveniles-revise criteria and eligibility for medical parole for certain inmates REF ALP

A1262 Schaer,G/Timberlake,B Lead service line inventories and replacement-public water system develop REF AEN

A1263 Schaer,G Life insurance, stranger-originated-prohibits act, practice or arrangement REF AFI

A1264 Greenwald,L/Holley,J+1 Plenary retail distribution license-removes limit from certain stores REF AOF

A1265 Greenwald,L/Lampitt,P Limited retail religious distribution license-establishes REF AOF

A1266 Greenwald,L/Schaer,G+1 Surplus lines insurance coverage-decreases premium REF AFI

A1267 Greenwald,L Motor vehicle rental surcharge-decrease from $5 per day to $2 per day REF ATR

A1268 Greenwald,L/DeAngelo,W+1 Property taxation-authorizes State constitutional convention to reform REF ASL

A1269 Greenwald,L Class 4A commercial property-eliminates the 1% fee and the 1% tax REF AAP

A1270 Greenwald,L/Quijano,A+1 Teacher recruitment grant program-establishes in DOE;$6M REF AHI

A1271 Greenwald,L/Bramnick,J+1 Motor veh franchisees/franshisors-revises law concerning rights/responsibilities REF ARP

A1272 Greenwald,L/Benson,D+1 Devel. disabled person-rebalance State resources and provide community services REF AHU

A1273 Greenwald,L/Vainieri Huttle,V+3 DEP-required to submit annual financial report on status of cert. fund balances REF AEN

A1274 Greenwald,L Public officials, AG & county prosecutors, acting-serve no longer than 6 months REF ASL

A1275 Greenwald,L Carpet and other flooring installation-excludes from sales and use tax REF ABU

A1276 Greenwald,L/Zwicker,A Cosmetology/Hairstyling State Board-modifies education requirement for licensure REF ARP

A1277 Greenwald,L/Benson,D Drug evidence testing-data collection and issuance of report required REF ALP

A1278 Greenwald,L/Vainieri Huttle,V Office parks and retail centers-authorized conversion to mixed-use developments REF ACD

A1279 Greenwald,L/Holley,J+2 Handgun purchase-estab 180 day prohibition, person fails to report loss/theft REF AJU

A1280 Greenwald,L/Murphy,C+3 Destructive device-revises definition include weapons of 50 caliber or greater REF AJU

A1281 Greenwald,L/DeAngelo,W+1 HonorScholars Program-establishes, renames NJSTARS and repeals NJSTARS II REF AHI

A1282 Greenwald,L/McKnight,A+4 Tuition assistance programs and student loan debt-graduation requirements REF AED

A1283 Greenwald,L/Mukherji,R Drinking water supply & wastewater infrastructure-BPU estab 2 year grant program REF ATU

A1284 Greenwald,L/Moriarty,P+8 Income tax agreements, reciprocal w/other states-restricts auth. to terminate REF ABU

A1285 Greenwald,L Design-Build Constr. Services Procurement Act-estab awarding contract procedures REF ACD

A1286 Greenwald,L/Mukherji,R+1 Immigrants obtaining professional & occupational licenses-permits undocumented REF ARP

A1287 Greenwald,L/Coughlin,C+10 Food Desert Elimination Act-provide incentives to supermarkets to eliminate REF AHU

A1288 Greenwald,L Utility connection fees, local government-clarifies intent regarding REF ATU

A1289 Greenwald,L/Pinkin,N Charity care services, qual-allows gross income tax deduction prov by physicians REF AHE

A1290 Greenwald,L Residential construction projects-concerns prevailing wage payments REF ALA

A1291 Greenwald,L School elections-shortens certain school board members’ terms REF AED

A1292 Greenwald,L/Johnson,G+2 Handgun ammunition-regulate sale & develop system for electronic firearm info. REF AJU

A1293 Greenwald,L/Burzichelli,J+1 Brewery, distillery industries-estab advisory council; funding thru alco bev tax REF AOF

A1294 Greenwald,L/Speight,S+2 County Jail Rehabilitation and Re-Entry Program-evaluate inmates needs REF ALP

A1295 Greenwald,L/Reynolds-Jackson,V+2 Medicaid enrollment course for inmates-requires DOC and DHS pre-enroll REF ALP

A1296 Mosquera,G/Murphy,C+3 Complaints, public-State department required to provide a link on its website REF ASL

A1297 Mosquera,G/Murphy,C Election activities-provides excused absences for public school students REF AED

A1298 Mosquera,G/Coughlin,C+5 Garden State Manufacturing Jobs Act REF ACE

A1299 Mosquera,G/Vainieri Huttle,V+2 Vehicles, compressed natural gas-provides corporation business tax credits REF ACE

A1300 Mosquera,G/Murphy,C Interscholastic athletic opportunity report-school district to annually submit REF AED

A1301 Mosquera,G+1 Pawnbroker-required to file transaction reports online REF ARP

A1302 Mosquera,G/Vainieri Huttle,V+3 Alimony-prohibits awarding to domestic violence offenders REF AJU

A1303 Mosquera,G Podiatric physicians-include coverage of services REF AFI

A1304 Mosquera,G/Wimberly,B Mortgage loan discrimination based on familial status-prohibits REF AFI

A1305 Mosquera,G/Moriarty,P+9 Domestic violence committed in the presence of a child-establish new crime REF AWC

A1306 Mosquera,G/Murphy,C+2 Agency prov temp home for child or pregnant woman during crisis-background check REF AWC

A1307 Mosquera,G/Space,P Alcohol Education, Rehabilitation and Enforcement Fund-revises distribution REF AHU

A1308 Mosquera,G/Murphy,C+2 Child Support Reform Task Force-establish REF AJU

A1309 Mosquera,G/Benson,D Homestead property tax reimbursement-revises criteria to establish base year REF ASL

A1310 Mosquera,G/Moriarty,P Sex offenders-required annual review to determine if they registered and tiered REF AJU

A1311 Mosquera,G/Webber,J Decedent’s safe-deposit box-revises procedures concerning access REF AJU

A1312 Mosquera,G/Mukherji,R Infant/toddler-allow tri-weekly visits for parents/guardian under Child Prot Div REF AWC

A1313 Mosquera,G/Tucker,C SNAP applications-DHS use performance bonuses to incr. staff for processing REF AHU

A1314 Mosquera,G/Murphy,C Fire police officers-permits certain fire police units to appoint REF ALP

A1315 Mosquera,G/Moriarty,P Grab bar installation-required in certain restrooms REF ASE

A1316 Mosquera,G/DeAngelo,W+9 Energy assistance-provides $21 minimum annually to qualified families REF AHU

A1317 Mosquera,G/Greenwald,L+15 Domestic violence and firearms-revises certain laws concerning REF ALP

A1318 Mosquera,G/Vainieri Huttle,V+3 Shotgun and rifle purchases-criminal background check required REF ALP

A1319 Mosquera,G/Schaer,G+2 Behavioral Mental Health Advisory Board-establish REF AHU

A1320 Mosquera,G Immigrant privacy law-prevent disclosure of health care enrollment information REF AHU

A1321 Mosquera,G/Chaparro,A Affordable health care plans-create English/Spanish language Internet websites REF AHU

A1322 Mosquera,G/Murphy,C Lymphedema-health insurers, SHBP/SEHBP provide coverage for diagnosis/treatment REF AFI

A1323 Mosquera,G Domestic viol. incident-failure to report, makes it a disorderly offense REF AWC

A1324 Mosquera,G/Holley,J+1 Domestic Violence Tuition Waiver Program-establishes REF AWC

A1325 Mosquera,G/Conaway,H Family First Employer Act-enacts, establishes award for certain employers REF AWC

A1326 Mosquera,G/Downey,J+3 Baby monitor, unsecured-creates public awareness campaign concerning risks REF AWC

A1327 Mosquera,G Class Two special law enforcement officers-establishes certain hiring preference REF ALP

A1328 Mosquera,G/Vainieri Huttle,V+2 Domestic violence reports-establish human resource officers response training REF AWC

A1329 Mosquera,G/Chaparro,A Alien/illegal alien-replace reference w/foreign & undocumented foreign nationals REF ASL

A1330 Mosquera,G/Murphy,C Fire hydrants-prohibits water companies from accessing more than one charge REF ASL

A1331 Mosquera,G/Murphy,C Fire hydrant access-req. certain water companies access water flow rate testing REF ASL

A1332 Mosquera,G/DeAngelo,W+1 Veteran coordinator, higher ed instit-work w/DMVA, ensure all available access REF AMV

A1333 Mosquera,G/Mukherji,R+2 Computer science-school districts offer course, high sch. graduation requirement REF AED

A1334 Mosquera,G Levi’s Law-DOH provide spina bifida information to parents/families of newborns REF AWC

A1335 Mosquera,G/Spearman,W Civil service-municipalities having population under 2,500 withdraw by ordinance REF ASL

A1336 Benson,D/Wimberly,B+10 Mold hazard-DCA required to establish procedures for inspection and abatement REF AHO

A1337 Benson,D+1 Sex offenders-loc government registration notification req, proh living near sch REF ALP

A1338 Benson,D/Downey,J+1 Megan’s law-requires use of electronic mail for community notification REF ALP

A1339 Benson,D/Vainieri Huttle,V+10 School bus aide-minimum required for every 15 special needs students REF AED

A1340 Benson,D/Lopez,Y+2 Water testing and filters-water supplier reimburse residential customers REF ATU

A1341 Benson,D/Murphy,C Drinking water quality standards-supplier notify affected mun & school districts REF ATU

A1342 Benson,D/Conaway,H+5 Lead in drinking water-health care facilities required to test and remediate REF ATU

A1343 Benson,D/Mukherji,R Amino acid-based elemental formulas, certain-requires health insurance coverage REF AFI

A1344 Benson,D/McKnight,A+1 Dual language immersion program, devel.-estab grant program for school districts REF AED

A1345 Benson,D/Johnson,G+4 Main Street Economic Growth Prog-estab to encourage bus development in small mun REF ACE

A1346 Benson,D Medicaid-limits ability to seek recovery for improper enrollment, admin. error REF AHE

A1347 Benson,D/McKnight,A+1 Mold hazards in school buildings-requires evaluation for and abatement REF AEN

A1348 Benson,D Fire extinguishers-required in new 1 and 2 family residences REF AHO

A1349 Benson,D/DeCroce,B+2 Transportation Trust Fund Authority-revenues from other funds;$165.95M REF ABU

A1350 Benson,D/McKnight,A+4 Restorative Justice in Education Pilot Program-establish in Education Department REF AED

A1351 Benson,D/Giblin,T+3 Stroke ready hospitals, acute-desig; estab Stroke Care Advisory Panel & database REF ASE

A1352 Benson,D/Mukherji,R Nonimmigrant aliens-removes exclusion from qualifying for in-State tuition rates REF AHI

A1353 Benson,D/DeCroce,B+1 Railroad crossing-driver required to stop when on-track equipment is approaching REF ATR

A1354 Benson,D/Lopez,Y Learner’s permit, special-establishes cert additional examination & requirements REF ATR

A1355 Benson,D/Murphy,C+2 Animal abuser registry-establish; prohibits convicted person from owning a pet REF AAN

A1356 Benson,D+2 Veteran-submit personal status statement prior to civil service eligibility list REF AMV

A1357 Benson,D/Holley,J Life Sciences Training and Devlopment Program-establishes in DOLWD REF ALA

A1358 Benson,D+6 School bus recordings tampering-criminalize; school bus video monthly inspection REF ATR

A1359 Benson,D/Tucker,C+3 Woman Veteran-authorizes creation of license plates REF ATR

A1360 Benson,D/Tucker,C+2 Vendors that employ veterans-DMVA grant preference in awarding contracts REF ASL

A1361 Benson,D/Murphy,C+2 Mental health and addiction service provider-transition to fee-for-svc reimb sys REF AHU

A1362 Benson,D/DeCroce,B+4 Public Use Airports Task Force-estab; develop materials concerning capabilities REF ATR

A1363 Benson,D/Swain,L Sch transportation contract-termination of contract for misconduct by contractor REF ATR

A1364 Benson,D Nursing homes-DOH estab process, independent informal dispute resolution hearing REF AHE

A1365 Benson,D/Houghtaling,E+4 Wildlife-prohibits harassing or taking at competitive events; establish penal. REF AAN

A1366 Benson,D/DeCroce,B Motor vehicle subscription services-concerns REF ATR

A1367 Benson,D Respite care services for eligible Medicaid beneficiaries-ensure coverage REF AHU

A1368 Benson,D/Chiaravalloti,N Veterans awarded degrees-Outcomes-Based Allocation funding-FY2020 act to include REF AMV

A1369 Benson,D/Zwicker,A Patrolman Billie D Ellis Memorial Highway-desig. portion of Rt 27 in Princeton REF ATR

A1371 Benson,D/Vainieri Huttle,V Transportation network companies-share info., sexual misconduct investigation REF ATR

A1372 Holley,J/Wimberly,B+3 Lead paint inspection-required prior to home purchase; estab. led hazard ed prog REF AHO

A1373 Holley,J/Mukherji,R Children’s products-prohibits sale of unsafe supplemental mattresses REF ACO

A1374 Holley,J/McKnight,A Marijuana-legalizes possession & personal use of small amounts for age 21 & over REF AOF

A1375 Holley,J/McKnight,A+1 Sch meal prog-Dept of Agriculture increase participation thru marketing campaign REF AAN

A1376 Holley,J Patient’s med. hist-when devel or supplementing check for substance use disorder REF AHE

A1377 Holley,J/McKnight,A Meal plan funds, unused-donate to emergency meal fund, distrib. to NJ food banks REF AHI

A1378 Holley,J/Vainieri Huttle,V Cybersecurity and Communications Integration Cell-develop best practices REF AST

A1379 Holley,J Officials, locally elected-prohibit retroactive salary incr. as of Dec. 1, 2018 REF ASL

A1380 Holley,J Steam radiators-requires residential landlords to install protective covers REF AHO

A1381 Holley,J Private Vehicle Rental Modernization Act REF AFI

A1382 Holley,J Homestead property tax reimbursement for seniors-based on sch. portion, tax bill REF ASL

A1383 Holley,J Nurse, licensed-veteran receive credit upon completing military medical training REF AMV

A1384 Moen,W Baccalaureate degree program, accelerated 3 year-4 year higher ed. instit. offer REF AHI

A1385 Moen,W Higher ed instit, governing bd memb-complete a training prog devel by Secretary REF AHI

A1386 Moen,W Colleges, State and county-adds 2 employees to boards of trustees REF AHI

A1387 Moen,W Outstanding Scholars Recruitment Program-establishes REF AHI

A1388 Moen,W Military active duty-auth. to fish in freshwater w/out license or trout stamp REF AMV

A1389 Moen,W Notaries public-provides for training programs and increases application fees REF AJU

A1390 Moen,W Mail-in ballot procedure-creates fund to reimburse counties for cost REF ASL

A1391 Lopez,Y/Mukherji,R+8 Postage for sending goods to Armed Forces-income tax credit for cost REF AMV

A1392 Lopez,Y/Freiman,R Digital currency-regulates and establishes certain consumer protections REF AST

A1393 Lopez,Y/Giblin,T+2 Prof & occupational bds-req standards, considering applicants w/crim hist record REF ARP

A1394 Lopez,Y/Murphy,C Registered Apprenticeship Program for State Agencies-establish REF ALA

A1395 Lopez,Y/Quijano,A+2 Gun crimes-AG issue reports concerning gun use REF AJU

A1396 Lopez,Y/Vainieri Huttle,V State & local government-concerns information security standards and guidelines REF ASL

A1397 Lopez,Y/Murphy,C+1 Nursing services, private duty-requires health benefits coverage REF AFI

A1398 Lopez,Y/Vainieri Huttle,V Child care centers-prospective and current staff members undergo drug testing REF AWC

A1399 Lopez,Y/McKnight,A+21 Eye exam completed-young children required, entering pub. sch or Head Start Prog REF AED

A1400 Lopez,Y/Mukherji,R+3 Detective Melvin Vincent Santiago’s Law-disarming an armed security officer REF AJU

A1401 Lopez,Y/Downey,J+6 Opioid abuse & prevention-requires public high school students receive instruct. REF AED

A1402 Lopez,Y Construction worker employment-concerns stop-work orders REF ALA

A1403 Lopez,Y Leapfrog Hospital Survey-requires certain hospitals to complete REF AHE

A1404 Lopez,Y/Vainieri Huttle,V+9 Crimes against elderly and disabled-requires collection and reporting of info. REF AHU

A1405 Lopez,Y/Spearman,W Partnership for a Drug Free NJ-increase appropriation REF AHU

A1406 Lopez,Y/Carter,L+5 Nursing services-establishes min. Medicaid reimbursement rates for private duty REF AHE

A1407 Lopez,Y Residential automatic pesticide misting systems-prohibits installation or use REF AAN

A1408 Lopez,Y/Reynolds-Jackson,V+3 Apprenticeship mentoring-estab for women, minorities and persons w/disabilities REF ALA

A1409 Lopez,Y/Schaer,G Governor’s Urban Scholarship Prog-extends elig to students residing, certain mun REF AHI

A1410 Lopez,Y/Dancer,R Gold Star Family Member-co. clerk or register of deeds/mortgages issue ID card REF AMV

A1411 Lopez,Y/Vainieri Huttle,V+1 Firearm, loaded-prohibits leaving w/in easy access to minor under age 18 REF ALP

A1412 Lopez,Y/Johnson,G+5 Children, youth & family services organizations-establish COLA REF AHE

A1413 Lopez,Y Transportation proj, shutdown-DOT compensate local govt entities for penal/fines REF ATR

A1414 Lopez,Y/McKnight,A Juvenile Offender Community Conservation and Improvement Services Program REF ALP

A1415 Lopez,Y/Karabinchak,R+1 Pub util fac & related street repaving-concerns procedures, respect to repair REF ATU

A1416 Lopez,Y Pub utilities cable TV companies-accommodate/relocate fac, pay costs, infra proj REF ATU

A1417 Lopez,Y/Greenwald,L+5 Firearms & ammunition-establishes cert criminal penalties to disqualified person REF AJU

A1418 Lopez,Y/Tully,P+1 Used Car Buyer’s Bill of Rights-establish new requirements for motor veh dealer REF ATR

A1419 Lopez,Y/Tully,P Hospital staff-revises identification badge requirements REF AHE

A1420 Lopez,Y Business financing-proh contracts that contain confession by judgment provisions REF AFI

A1421 Lopez,Y/Quijano,A Strangling victim, domestic violence-concerns pretrial detention REF ALP

A1422 Lopez,Y/Benson,D Automobile insurer involved in claim-not required to provide a statement REF AFI

A1423 Lopez,Y Driver’s license fee-requires MVC to prorate for certain individuals REF ATR

A1424 Lopez,Y/Karabinchak,R Senior Citizen Home Repair and Modification Program-establishes;$10M REF ACD

A1425 DeCroce,B+4 Offender internet registry-establish publicly accessible Internet registry REF AJU

A1426 DeCroce,B/Dancer,R Sex offender registration information-publish on internet registry REF AJU

A1427 DeCroce,B/Giblin,T+3 Public school instruction, veterans and observance of patriotic exercises-req. REF AMV

A1428 DeCroce,B+5 Home solar electrical generator-tax deduction, purch./installing battery backups REF ATU

A1429 DeCroce,B/Benson,D+7 High-risk pregnancy and reporting of fetal deaths-screening required REF AWC

A1430 DeCroce,B+6 Summer payment plan-each school district offer for school district employees REF ALA

A1431 DeCroce,B/Zwicker,A+8 Modern manuf bus-provide assistance, St agencies promote devel, concerns careers REF ACE

A1432 DeCroce,B/Chiaravalloti,N+2 Child custody loss-psychological exam required to regain custody REF AWC

A1433 DeCroce,B+2 Property taxes, delinquent-allows income tax refunds be credited against REF ASL

A1434 DeCroce,B/Johnson,G+11 Crime victim-make victim impact statement directly to defendant at sentencing REF AJU

A1435 DeCroce,B/Thomson,E+11 Red Tape Review Commission-estab, assess effect rules/regulation have on economy REF ASL

A1436 DeCroce,B/Thomson,E+7 NJBEST contributions-provides income tax deductions REF AHI

A1437 DeCroce,B/Thomson,E+9 Pension plans, qualified, deferred comp-exclude certain income tax contributions REF AAP

A1438 DeCroce,B/Thomson,E+9 State Auditor-authorizes cost-benefit analyses of certain programs & initiatives REF ASL

A1439 DeCroce,B+7 Labor laws, State-revises test for employment or independent contractor status REF ALA

A1440 DeCroce,B Highlands Water Prot, Planning Act-repeals planning & env permitting provisions REF AEN

A1441 DeCroce,B Minor employment certificate-revises application and issuance procedures REF ALA

A1442 DeCroce,B/Johnson,G Criminal Injuries Compensation Act of 1971-makes various changes REF AJU

A1443 DeCroce,B/Benson,D+5 Suicide prevention training-required for mental health practitioners REF AHU

A1444 DeCroce,B/Benson,D Senior nutrition programs’ motor vehicles-exempts from registration fees REF ATR

A1445 DeCroce,B UEZ-authorizes creation in West Milford REF ACE

A1446 DeCroce,B/DePhillips,C Telemarketing sales calls-prohibits from making REF ACO

A1447 DeCroce,B Tourism promo. & devel. activities at Lake Hopatcong-prov. funding Jefferson Twp REF ATG

A1448 DeCroce,B+10 Smoking devices, electronic-prohibits person under 21 yrs of age from possessing REF ALP

A1449 DeCroce,B/DePhillips,C School construction responsibility-transfer to Div. of Prop. Management & Constr REF AED

A1450 DeCroce,B/DePhillips,C+9 Company, limited liability-make certain disclosures concerning ownership REF AFI

A1451 DeCroce,B/DePhillips,C+10 Campaign expenditures, entity whose principals cannot be readily identified-proh REF ASL

A1452 DeCroce,B+2 Lake Hopatcong-DEP evaluate sewer svc; tax deduction, septic system maintenance REF AEN

A1453 DeCroce,B+2 Lake Hopatcong Commission-$4M annually from General Fund REF AEN

A1454 Moriarty,P/Zwicker,A+6 Independent State authority member-disclosure contractual relationship REF ATR

A1455 Moriarty,P/Greenwald,L+3 Sales tax holiday, annual-establish, sale of computers & certain school supplies REF ABU

A1456 Moriarty,P Government records-makes certain changes to public access REF AJU

A1457 Moriarty,P/Caputo,R+12 Anti-depotism policies-req. adoption of policies by school dist. and charter sch REF AED

A1458 Moriarty,P+1 School districts-provide for safe operation of electrically operated partitions REF AED

A1459 Moriarty,P/Johnson,G Children’s products-prohibits sale containing lead, mercury or cadmium REF ACO

A1460 Moriarty,P Ink cartridge-requires printers to display average cost per printed pages REF ACO

A1461 Moriarty,P/Johnson,G+1 State, local authority member, officers-concerns compensation and benefits REF ASL

A1462 Moriarty,P/DeAngelo,W+3 Voters-estab pilot prog to permit active military service members to use Intenet REF AMV

A1463 Moriarty,P/Conaway,H+1 Digital copy machine-requires destruction of stored records REF ACO

A1464 Moriarty,P/Pinkin,N Retail food establishment-DOH establish uniform standards REF AHE

A1465 Moriarty,P+1 Govt Reality Check Act-proh employers from providing benefits to public employee REF ASL

A1466 Moriarty,P/Vainieri Huttle,V DRPA officers, employees-impose gift and compensation restrictions REF ATR

A1467 Moriarty,P/Vainieri Huttle,V DRPA officers, employees-impose gift and compensation restrictions REF ATR

A1468 Moriarty,P/Vainieri Huttle,V+1 Delaware River Toll Bridge Commission-impose restrictions REF ATR

A1469 Moriarty,P/Vainieri Huttle,V+1 PANYNJ Commissioners, officers & employees-impose gifts/compensation restriction REF ATR

A1470 Moriarty,P/Conaway,H+1 DOC privatization contract-State Auditor required to review REF ASL

A1471 Moriarty,P/Vainieri Huttle,V+4 State expenditure Internet website-State Treasurer to org./publish contract data REF ABU

A1472 Moriarty,P/Quijano,A+6 Credit card interchange fees and consumer protection-concerns REF ACO

A1473 Moriarty,P Geography ed in high school-directs Education Commissioner to study curriculum REF AED

A1474 Moriarty,P/Jimenez,A+7 Motor vehicles for sale-dealership required to notify buyers of recalls REF ACO

A1475 Moriarty,P Check, unsolicited-revised law concerning prohibition REF ACO

A1476 Moriarty,P/Bramnick,J Text message, unsolicited-revise penalty provision of law concerning prohibition REF ACO

A1477 Moriarty,P/Danielsen,J Prescrip. Drug Review Commission-establish-requires production costs be reported REF AHE

A1478 Moriarty,P/Benson,D Binding arbitration dispute-St agency, will not enter into contract w/bus entity REF ASL

A1479 Moriarty,P Motor vehicles-proh transporting certain items, provides standards for loading REF ATR

A1480 Moriarty,P Motor vehicle certificate of ownership-requires secured party to deliver by mail REF ATR

A1481 Moriarty,P+2 Electronic toll transponder-imposes certain requirements for rental companies REF ACO

A1482 Moriarty,P/Caputo,R+6 Fair Repair Act-concerns repairs to certain consumer electronics REF ACO

A1483 Moriarty,P Vehicle trade-in and title releases-regulates pay-off REF ACO

A1484 Moriarty,P+3 Strategic Lawsuit Against Pub Participation-auth application for dismissal REF AJU

A1485 Moriarty,P/Sumter,S+4 Mun Volunteer Prop Tax Reduction Act-prop owner volunteer in return for vouchers REF ASL

A1486 Moriarty,P Used Motor Vehicle Dealer Licensing Act REF ACO

A1487 Moriarty,P/Johnson,G Used Car Buyers’ Bill of Rights-prohibits as is sales of used motor vehicles REF ACO

A1488 Moriarty,P/Vainieri Huttle,V+3 Sex orientation of adults-prohibits attempts by mental health prof. to change REF AHE

A1489 Moriarty,P Invasive examination of unconscious patient by health care practitioner-prohibit REF AHE

A1490 Moriarty,P/Vainieri Huttle,V Merchandise offered in advertisements-req. disclosure of usual/customary price REF ACO

A1491 Moriarty,P/Holley,J Consumers-retail companies, subcontr. work/svcs to provide certain notifications REF ACO

A1492 Moriarty,P/Quijano,A Binary firearm triggers-establishes criminal penalties for sale and possession REF AJU

A1493 Moriarty,P Death pronouncement-permits EMT/paramedic/county medical examiner’s investigator REF AHE

A1494 Rooney,K+7 Public utility requesting rate increase-hold public hearing in every county req. REF ATU

A1495 Rooney,K Sharing Resources-estab grant/loan prog, encourge shared svc & mun consolidation REF ASL

A1496 Rooney,K Special ed.-estab. grant program, sch. dist develop in-dist & collaborative prog REF AED

A1497 Rooney,K Student Population Density Aid-provides to certain public school districts REF AED

A1498 Rooney,K Personal watercrafts-establish cert exceptions, emerg personnel prov rescue svcs REF AHS

A1499 Rooney,K Regional authorities-estab. measures to improve transparency and accountability REF ATR

A1500 Rooney,K Anti-Bullying Bill of Rights Act-amends definition of harassment & intimidation REF AED

A1501 Rooney,K Property tax credits, certain-requires State to award as rebates REF ASL

A1502 Rooney,K Driver’s license knowledge test-required to offer in Italian REF ATR

A1503 Rooney,K/Auth,R Animal prescriptions-required to be issued in owner’s name REF AAN

A1504 Rooney,K/McKeon,J+6 E-ZPass website-req publication of certain information related to toll discounts REF ATR

A1505 Rooney,K/DePhillips,C Honor and Remember Flag-mandates display at certain public buildings REF AMV

A1506 Rooney,K Epinephrine Access & Emerg. Treatment Act-admin of auto-injector device, possess REF AHE

A1507 Rooney,K Hunting, trapping and fishing fees & licenses-exempts residents 65 and older REF AAN

A1508 Rooney,K/Thomson,E+1 Right to Home Defense Law-justifiable use of force, defending home or residence REF ALP

A1509 Rooney,K Honeybee hives-proh. Dept. of Agriculture from regulating min prop size required REF AAN

A1510 Rooney,K/Chiaravalloti,N Internet access speed, faster-cable television companies required to provide REF ATU

A1511 Rooney,K Paperless ticketing system used for entertainment access-prohibits use REF ARP

A1512 Rooney,K/Chiaravalloti,N Cable television companies-provide television svc. & Internet to all svc. areas REF ATU

A1513 Rooney,K/Mukherji,R Ticket sales, online-prohibit circumventing security measures REF ACO

A1514 Rooney,K/Pinkin,N+4 Recycling bins-provide bins in State buildings REF AEN

A1515 Rooney,K Marijuana, medical-authorizes for treatment of substance use disorder REF AHE

A1516 Rooney,K Pet grooming services-regulates performance REF AAN

A1517 Rooney,K/Burzichelli,J Animal rescue from mv-exempts law enforcement & emerg. personnel from liability REF AAN

A1518 Rooney,K Polling places-prohibits the use of schools REF ASL

A1519 Rooney,K/DePhillips,C+3 Opioid antidotes-authorizes first responders to administer & dispense w/immunity REF AHE

A1520 Rooney,K/Johnson,G Income tax exemption, higher ed expenses-increase age of dependent REF AHI

A1521 Rooney,K/Burzichelli,J+3 Horse-authorizes creation of special license plate and commem. as State animal REF ATR

A1522 Rooney,K CATV companies renewing system-wide franchise-make svc available w/in cert. mun. REF ATU

A1523 Rooney,K/Chiaravalloti,N Congestion Pricing Cost Relief Commission-creates REF ATR

A1524 Rooney,K/Karabinchak,R Pavement condition & conduct pavement lifecycle analysis-DOT prov, annual report REF ATR

A1525 Rooney,K/Vainieri Huttle,V DOE candidates for employment-req. to undergo criminal history background check REF AED

A1526 Rooney,K+1 Transportation network companies-prov riders w/cert info, illuminated ID markers REF ATR

A1527 Rooney,K/Karabinchak,R+6 Election workers-raise pay to $300 a day REF ASL

A1528 Rooney,K/Karabinchak,R MVC online services-prohibits charging fees REF ATR

A1529 Spearman,W Estates personal representative-provides application for voluntary discharge REF AJU

A1530 Spearman,W Scooter, motorized-equip w/safety flags, operated on public roadway or bike path REF ALP

A1531 Spearman,W/Karabinchak,R License plate frames-permits which do not obsure numbers or letters on lic plate REF ATR

A1532 Spearman,W School districts, renaissance-requires use of common enrollment system REF AED

A1533 Spearman,W/Reynolds-Jackson,V+2 Tenant-based voucher, reservation portion-person displaced due to housing devel. REF AHO

A1534 Spearman,W/Chiaravalloti,N+1 Works Act-businesses create pre-emp training prog in partnership w/nonprofit org REF ALA

A1535 Spearman,W/Reynolds-Jackson,V+4 Snowmobile, all-terrain vehicle/dirt bike-revise penalties for illegal operation REF ATR

A1536 Spearman,W/Mukherji,R+1 Sign fabrication, prevailing wage requirements & proj. labor agreements-concerns REF ALA

A1537 Spearman,W+1 Municipal Rehabilitation and Economic Recovery Act-extend economic recovery term REF ASL

A1538 Spearman,W Motor vehicle violations, cert municipalities-changes fine allocation collected REF ALP

A1539 Spearman,W Civil service eligible list-remove appointee upon appointment to position REF ASL

A1540 Spearman,W Plenary retail consumption licenses-allows municipalities to revoke and reissue REF AOF

A1541 Spearman,W Bicyclist approaching stop sign-reduce speed instead of stopping REF ATR

A1542 Spearman,W/Lopez,Y Tanning beds-prohibits person under 18 years of age from using REF ACO

A1543 Spearman,W Driver’s license and vehicle registration fees-exempts certain individuals REF ATR

A1544 Spearman,W Public water systems-replace at expense of public water system customers REF AEN

A1545 Clifton,R State, local government & school district employee-direct deposit required REF ASL

A1546 Clifton,R Infrastructure-permits counties to charge a fee to fund through voter approval REF ASL

A1547 Clifton,R+1 Farmland preservation purposes-disclose original purchase price for land to a co REF AAN

A1548 Clifton,R Tourism-authorizes Travel & Tourism Division accept gifts and grants to promote REF ATG

A1549 Clifton,R Historical projects-promote on website and collect donations for projects REF ATG

A1550 Clifton,R+1 Omnibus driver-inspect bus at end of route for passengers w/disabilities REF ATR

A1551 Clifton,R/Benson,D Infectious disease testing-first responder administer opioid antidote REF AHE

A1552 Clifton,R Public employee charitable contribution-incr percent may be spent on admin costs REF ASL

A1553 Clifton,R/Rooney,K Rock salt on roadways-DOT conduct study and issue report on use REF ATR

A1554 Clifton,R/Vainieri Huttle,V Overdose Fatality and Near Fatality Review Board-establish REF AHE

A1555 Clifton,R/Dancer,R Solicitation & canvassing activities-includes as violation of consumer fraud act REF ACO

A1556 Clifton,R/Benson,D Vehicle purchased by the State-required to be hybrid or electric REF AEN

A1557 Clifton,R/DeCroce,B School bus driver w/motor vehicle points-disqualifies from operating REF ATR

A1558 Clifton,R/DeCroce,B School buses-required to be equipped w/certain technology to avoid crashes REF ATR

A1559 Clifton,R School bus driver-required to pass physical performance test REF ATR

A1560 Clifton,R/Dancer,R Residential health care facilities-establish resident supervision requirements REF AHE

A1561 Houghtaling,E/Taliaferro,A+1 Landowner of the Year award program-establishes REF AAN

A1562 Houghtaling,E/Downey,J+5 Motorcycle license endorsement-issue to certain out-of-State milirary personnel REF AMV

A1563 Houghtaling,E/Downey,J+5 Horse-boarding businesses-clarifies sales tax collection responsibilities REF AAN

A1564 Houghtaling,E Equine animal activities law-clarifies responsibility and liability issues REF AAN

A1565 Houghtaling,E/Taliaferro,A+1 Agriculture development boards, county-creates alternate voting members REF AAN

A1566 Houghtaling,E/Taliaferro,A Wineries and retail salesrooms, licensed-clarifies certain responsibilities REF AOF

A1567 Houghtaling,E/Downey,J+3 Workers, locked out-concerns health insurance benefits REF ALA

A1568 Houghtaling,E/Mazzeo,V+4 Teachers of Agric. in higher ed. Student Asst Auth-estab Loan Redemption Program REF AAN

A1569 Houghtaling,E/Downey,J Pensions & annuity funds-proh. State from investing in firearm/ammunition manuf. REF ABU

A1570 Houghtaling,E Employment opportunities-public school discuss w/grades 9 thru 12 students REF AED

A1571 Houghtaling,E/Egan,J+2 Prevailing wage-public work on properties receiving tax abatement or exemptions REF ALA

A1572 Houghtaling,E/Benson,D Firearms-prohibits possession by person convicted of animal cruelty REF AJU

A1573 Houghtaling,E/Downey,J Triploid grass carp-permits stocking in waterbodies under certain circumstances REF AAN

A1574 Houghtaling,E/Downey,J+6 Slow Down or Move Over, It’s the Law Act-imposes motor vehicle penalty points REF ALP

A1575 Houghtaling,E/Downey,J Firearm registry-allow people prohibited from owning a firearm include name REF AJU

A1576 Houghtaling,E/DeAngelo,W+3 Prevailing wage-expands circumstances under which wage must be paid REF ALA

A1577 Houghtaling,E/Downey,J+1 Furlough, invol.-req. payment to State employees’, late enactment of approp act REF ASL

A1578 Houghtaling,E/Downey,J+1 Agricultural Literacy Week-establish REF AAN

A1579 Houghtaling,E/Downey,J Disabled person-DEP required to develop beach accessibility guidelines REF AHU

A1580 Houghtaling,E/McKeon,J+1 Jersey Native Plants Program-establish REF AAN

A1581 Houghtaling,E/Dancer,R+1 Invasive Species Task Force-establish REF AAN

A1582 Houghtaling,E/Downey,J+1 Pensions and retirement income-increase exclusion for certain taxpayers REF AAP

A1583 Houghtaling,E/Dancer,R+1 Native seed-DEP estab. grant program in higher education instit to support devel REF AAN

A1584 Houghtaling,E/Johnson,G+2 Native plants-Department of Agriculture develop & plant nurseries; make brochure REF AAN

A1585 Houghtaling,E/Johnson,G Native Seed Commission-establish; develop plan to increase production and use REF AAN

A1586 Houghtaling,E/Downey,J Long Term Tax Exemp Law-annual svc charge paid to mun, enter financial agreement REF ASL

A1587 Houghtaling,E/Dancer,R Dogs-permitted in farmers markets REF AAN

A1588 Houghtaling,E/Downey,J+1 Veteran property tax deduction & tax exemption elig.-revise veteran definition REF AMV

A1589 Houghtaling,E/Carter,L+2 CDS and opioids, schedule II-concerns prescriptions REF ALP

A1590 Houghtaling,E/Downey,J Caller ID information, certain-prohibits manipulation REF ALP

A1591 Houghtaling,E/Downey,J Plant species-State Board of Agriculture provide list of environmentally harmful REF AAN

A1592 Houghtaling,E+1 Pollinator habitat-DEP estab. leasing program for State-owned land used/manage REF AAN

A1593 Houghtaling,E/Burzichelli,J+5 Farm buildings, certain-requires promulgation of separate code criteria REF AAN

A1594 Houghtaling,E/Downey,J+8 Centers for Independent Living-DOLWD for continued assistance;$750k REF ASE

A1595 Houghtaling,E/Downey,J+1 Code Blue alert-req when Natl Weather Svc predict 32 degrees Fahrenheit or lower REF AAP

A1596 Mejia,P Franchise arrangements-prohibits no-poaching agreements REF ALA

A1597 Mejia,P/Timberlake,B Promote Employment by State Agencies of People w/Disabilities Task Force-estab. REF ALA

A1598 Lampitt,P/Schaer,G+9 Caregiver’s Assistance Act-income tax credit incurred for care of sr family memb REF ASE

A1599 Lampitt,P/Benson,D+13 Student w/concussion-evaluate by lic. health care prof prior to returning to sch REF AED

A1600 Lampitt,P/Moriarty,P+1 Local unit sharing of services-encourages REF ASL

A1601 Lampitt,P/Mukherji,R+6 Motor vehicle lease-allows termination in event of death and prohibits fee REF ACO

A1602 Lampitt,P/Benson,D Veterans-provides up to 60 tuition-free credits at county colleges REF AMV

A1603 Lampitt,P HPV vaccination-requires for students in grades 6 thru 12 REF AHE

A1604 Lampitt,P Health benefit plans-concerns unlawful employment practices based on provision REF ALA

A1605 Lampitt,P/Coughlin,C Sick leave, unused-limits payments and limits vacation leave carried-forward REF ASL

A1606 Lampitt,P/Moriarty,P+8 Wage and hour law-increases certain penalties for violations REF ALA

A1607 Lampitt,P/Benson,D+1 Autonomous vehicles on State roadways-permits testing and use REF ATR

A1608 Lampitt,P/Vainieri Huttle,V+3 Prescription drugs for certain medical conditions-continued coverage required REF AFI

A1609 Lampitt,P/Mukherji,R+1 Motor vehicles, self-driv-clarify owner comply w/existing insurance requirements REF AFI

A1610 Lampitt,P+1 Limited breweries licensee-eliminates restriction on sale of beer REF AOF

A1611 Lampitt,P/DeAngelo,W Student Loan Assistance and Home Purchase Act-establishes REF ASL

A1612 Lampitt,P Teachers-establish loan redemption program REF AHI

A1613 Lampitt,P/Mukherji,R Teacher certification req-proh St Bd of Ed, limiting number of 2-yr coll credits REF AED

A1614 Lampitt,P School breakfast kiosk pilot program-establish REF AED

A1615 Lampitt,P/Mosquera,G+2 Family justice centers-establish; provide coordinated assistance to crime victim REF AWC

A1616 Lampitt,P/Conaway,H+8 Student ID cards-required to contain phone number for suicide prevention hotline REF AHI

A1617 Lampitt,P/Jasey,M+2 Juvenile-family crisis information-allow law enforcement to provide sch. w/info. REF AED

A1618 Lampitt,P/Reynolds-Jackson,V+5 At-risk youths-law enforcement agencies coordinate w/sch dist to ID and assist REF AED

A1619 Lampitt,P/Mukherji,R Classroom supplies expenses-provides income tax deduction to eligible educators REF AED

A1620 Lampitt,P Foreclosure-residential mortgage lenders accept in lieu of foreclosure REF AED

A1621 Lampitt,P/Jasey,M Special education students-attend college courses/vocational training pilot prog REF AED

A1622 Lampitt,P/Pintor Marin,E+5 Nutrition assistance programs-transfers authority from DOH to DHS REF AHU

A1623 Lampitt,P/Benson,D Student loan payments-establishes gross income and CBT credits REF AHI

A1624 Lampitt,P Graduation proficiency test-revises provisions of law; elim. test in 11th grade REF AED

A1625 Lampitt,P/Jasey,M+6 STEM-devel outreach prog, encourage young women/minorities pursue career in STEM REF AST

A1626 Lampitt,P/McKeon,J School bus, electric-powered-EDA establish loan program for certain costs REF ATR

A1627 Lampitt,P Teachers & school leaders-estab task force, examine professional development req REF AED

A1628 Lampitt,P/Timberlake,B+1 Virtual learning in sch. dist. w/teacher shortages-conduct study on feasibility REF AED

A1629 Lampitt,P/Jasey,M Teaching staff member certification-State Bd of Examiners expedite determination REF AED

A1630 Lampitt,P/Greenwald,L+7 School meals, bill in arrears-clarifies school dist cannot restrict meal access REF AED

A1631 Lampitt,P/Jasey,M+6 Meal prog-sch dist take action to increase participation in free/reduced priced REF AED

A1632 Lampitt,P/Reynolds-Jackson,V+6 School Meal Fund-sch district establish to assist student w/meal bill in arrears REF AED

A1633 Lampitt,P/Mosquera,G Child care expenses-allows gross income tax credit for portion REF AWC

A1634 Lampitt,P NJCLASS loan borrowers-reduce loan repayment, child enrolled in Grow NJ Kids REF AHI

A1635 Lampitt,P/Downey,J Medical marijuana-permits authorization thru telemedicine & telehealth REF AHE

A1636 Lampitt,P/Vainieri Huttle,V+1 Sexual assault training for law enforcement-expand scope REF AWC

A1637 Lampitt,P/Mukherji,R+1 Youth Suicide Prevention Advisory Council-prepare prevention instruction report REF AWC

A1638 Stanfield,J Age-restricted community-restrict occupancy of unit to older adults after resale REF AHO

A1639 Stanfield,J+1 Apprenticeships, registered-prov. CBT and income tax credits for bus that employ REF ALA

A1640 Stanfield,J+1 Student database-include military-connected student identifier in database REF AED

A1641 Stanfield,J Public utilities-required to mail customers detailed rate settlement agreements REF ATU

A1642 Stanfield,J Public utilities-provide customers notice of request for increase in rates REF ATU

A1643 Stanfield,J Good Samaritan Law-prov immunity, who assists animals at accident scene or emerg REF AHS

A1644 Stanfield,J Epinephrine for anaphylaxis-assessment of district employees trained in admin. REF AED

A1645 Quijano,A/Benson,D+2 Drones equipped with weapon-creates fourth degree crime REF AHS

A1646 Quijano,A/Chaparro,A+2 Security Deposit Assistance Pilot Program-establish REF ACD

A1647 Quijano,A/DeCroce,B+1 Assault on disabled victims-upgrades REF AJU

A1648 Quijano,A/McKnight,A School buildings-Department of Community Affairs survey suppression systems REF AED

A1649 Quijano,A Judges and prosecutors-prohibits posting or publishing home address on Internet REF AJU

A1650 Quijano,A Restrictive covenant-limits certain provisions in and enforceability of REF ALA

A1651 Quijano,A/Vainieri Huttle,V Boil water notice-req. by certain public water systems via phone, email or text REF ATU

A1652 Quijano,A Lead in drinking water-higher ed institutions test annually; report test results REF AHI

A1653 Quijano,A/Pinkin,N+9 Vehicle-fueling and charging infrastructure, zero-emission-development projects REF ACE

A1654 Quijano,A Cybersecurity awareness training-State, county & municipal employees complete REF ACO

A1655 Quijano,A High school equivalency exam fees-State pay for low-income individuals REF AED

A1656 Quijano,A/Chaparro,A+4 New single or two family homes-fire suppression systems required REF AHO

A1657 Quijano,A/DeAngelo,W+1 Auto insurance underwriting-proh. use of education, occupation and credit score REF AFI

A1658 Quijano,A/Mukherji,R Inmate, substance abuse treatment prog-earn time credits reduce parole elig date REF ALP

A1659 Quijano,A/Bramnick,J+1 Insurance Fair Conduct Act-unreasonable prices for business insurance REF AFI

A1660 Quijano,A PERS members/retirants-increase surviving spouse accidental death benefit REF ASL

A1661 Quijano,A Cannabis business expense deduction-decouples St tax provisions, fed prohibition REF AOF

A1662 Quijano,A/Jimenez,A+3 Mallory’s Law-revise provision, sch dist anti-bullying policy; parent civil liab REF AED

A1663 Quijano,A/Vainieri Huttle,V+3 Nonprofit Security Grant Program-establishes REF AHS

A1664 Quijano,A Grand jury witness-bars disclosure of personal identifying information REF AJU

A1665 Quijano,A/Pinkin,N Individual & small emp health benefit plans-revise permissable rating factors REF AFI

A1666 Quijano,A/Vainieri Huttle,V Ammunition sale or transfer-prohibits mail order, Internet and any other method REF ALP

A1667 Quijano,A/Schaer,G Class Three special law enforcement officers-prov. security in places of worship REF ALP

A1668 Quijano,A Criminal record-impose cert duties; penalties for disseminating expunged records REF AJU

A1669 Quijano,A/Freiman,R Insulin-health insurers required to limit copayments REF AFI

A1670 Quijano,A Voting system, electronic-requires vendor disclose finan. ties prior to approval REF ASL

A1671 Quijano,A Hearing impaired-law enforcement agency training & contract w/qual. interpreters REF ALP

A1672 Quijano,A/Caputo,R School Opening and School Closing Student Safety Task Force-establishes REF AED

A1673 Quijano,A/Reynolds-Jackson,V+2 Children 16 or younger-health insurance companies to cover lead screenings REF AFI

A1674 Quijano,A Ballots-requires gender neutral elected office titles REF ASL

A1675 Quijano,A Academic degree-granting inst.-proh. entering into revenue sharing arrangements REF AHI

A1676 Quijano,A/DeAngelo,W SPRS member, 9/11 WTC-provides death benefits to surviving spouses & children REF AHS

A1677 Quijano,A Residential Water Quality Assurance Program-establish in DEP REF AEN

A1678 Burzichelli,J Extracurricular activity-prohibits board of ed from charging a participation fee REF AED

A1679 Burzichelli,J/Benson,D+1 New Jobs for NJ Act-concerns tax credit, employers who hire unemployed workers REF ACE

A1680 Burzichelli,J Partnerships, limited partnerships, limited liability companies-revises law REF ARP

A1681 Burzichelli,J Student Loan Lottery-establish w/winnings applied to outstanding student loans REF ATG

A1682 Burzichelli,J/Jasey,M School district-prohibits joining associations, Statewide interscholastic sports REF AED

A1683 Burzichelli,J/Pintor Marin,E+3 Hospital, non-profit-maintains property tax exemption REF ASL

A1684 Burzichelli,J Pet trusts-clarifies provisions with regards REF AAN

A1685 Burzichelli,J/Murphy,C Claudia’s Law-patient receive notification of abnormality in chest x-ray REF AHE

A1686 Burzichelli,J Ambulatory care facility assessment-reduces REF AHE

A1687 Burzichelli,J Farmers-DEP obtain approval from Secretary of Agric prior to levying penalties REF AAN

A1688 Burzichelli,J Rental property, residential-expands municipal authority to license and inspect REF AHO

A1689 Burzichelli,J/Taliaferro,A Sr, disabled citizens-incr annual income limitation elig $250 prop tax deduction REF ASL

A1690 Burzichelli,J/Dancer,R School, municipal, fire district elections-conduct general election day in Nov. REF ASL

A1691 Burzichelli,J Electric generation & trans. fac. assets-divest assets to unaffiliated companies REF ATU

A1692 Burzichelli,J Hazardous substances-concerns taxes on transfer REF AEN

A1693 Burzichelli,J+1 Casino lic applicant-disqualif for 5 yrs, substantially closed casino prop in St REF ATG

A1694 Burzichelli,J Temp. approp-incr amount allowable between start of fiscal yr/adoption of budget REF ASL

A1695 Burzichelli,J Homeowners’ assoc bylaws w/respect to animals if owner is FEMA desig. displaced REF AHS

A1696 Burzichelli,J Bicycles, unclaimed-police donate to nonprofit organizations REF ASL

A1697 Burzichelli,J Marriage or civil union license-obtain in any municipality in the State REF AJU

A1698 Burzichelli,J Animal, domestic companion-rights of action for pecuniary damages REF AAN

A1699 Burzichelli,J/Space,P Deer hunting with firearm-authorizes on Sunday on private property REF AAN

A1700 Burzichelli,J/Mukherji,R+2 Alcoholic beverages-creates new permit to allow certain restaurants to sell REF AOF

A1701 Burzichelli,J Fire police officers-establish special license plates REF ATR

A1702 Burzichelli,J/Taliaferro,A Tidal wetlands-prohibits demolishing or requiring removal of cabins REF AEN

A1703 Burzichelli,J Sports officials-upgrades certain types of assault to aggravated assault REF AJU

A1704 Burzichelli,J/Lopez,Y+3 Medicaid reimbursement to nursing homes-Department of Human Services review REF AHU

A1705 Burzichelli,J Liquid nicotine-imposes retail sales tax; repeals floor tax REF AAP

A1706 Burzichelli,J/Zwicker,A+3 Small business stock-income tax deduction from capital gain from sale/exchange REF AAP

A1707 Burzichelli,J/Houghtaling,E+1 Racing Commission for horse racing purse subsidies;$20M REF ATG

A1708 Burzichelli,J Marijuana, medical-workers’ compensation & PIP coverage required REF AFI

A1709 Burzichelli,J/Taliaferro,A+2 Hooked on Fishing-Not on Drugs Program;$450K REF AAN

A1710 Burzichelli,J Sewerage systems, municipal-authorize alternative procedure for sale to pub util REF ATU

A1711 Burzichelli,J/Reynolds-Jackson,V Alcoholic beverage retail licenses Class C inactive-allows mun. to renew or deny REF AOF

A1712 Burzichelli,J/Karabinchak,R Real estate sale-concerns disclosure of certain information prior to sale REF ARP

A1713 Burzichelli,J Deer-authorizes Sunday firearm and bow hunting on certain lands REF AAN

A1714 Burzichelli,J Class I renewable energy-allows BPU to increase cost to customers 2022 thru 2024 REF AEN

A1715 Burzichelli,J Kiosks, automated service-imposes contribution requirements on use by employers REF ALA

A1716 Kennedy,J/McKnight,A+2 Handicapped parking-allows primary caregiver of handicapped person to apply REF AHU

A1717 Kennedy,J/Pinkin,N Internet ticket sales-prohibits certain violations of terms of service REF ACO

A1718 Kennedy,J/Rooney,K+2 Breach of security, personal info w/in bus. or public entity-free credit report REF ACO

A1719 Kennedy,J/Holley,J+1 Defibrillator, automatic external-higher ed instit required to have athletic fac REF AHI

A1720 Kennedy,J/Pinkin,N Triclosan-prohibits sale of certain products containing REF ACO

A1721 Kennedy,J Restaurant chains, certain-provide sodium information for items offered for sale REF AHE

A1722 Kennedy,J/Vainieri Huttle,V NJT trains-requires door to operator’s cabin be locked REF ATR

A1723 Kennedy,J Public utility performing road excavation-required repaving REF ATU

A1724 Kennedy,J/Benson,D Chlorpyrifos insecticide-prohibits use REF AAN

A1725 Kennedy,J/Benson,D Pub. util. & cable tv svc providers-notify public entities of svc discontinuance REF ATU

A1726 Kennedy,J Eating events, competitive-requires presence of basic life support ambulance REF AHE

A1727 Kennedy,J/Jasey,M+2 Gender, non-binary-indicate “X” for sex on any driver’s license or ID card REF ATR

A1728 McKnight,A/Danielsen,J+5 Paper account statements-depository institutions req. to provide to elder adults REF AFI

A1729 McKnight,A/Chiaravalloti,N+1 Transportation services-certain providers develop and publish route schedules REF ATR

A1730 McKnight,A/Chiaravalloti,N+5 Senior citizen high-rise building-lobby security req in high violent crime areas REF AHO

A1731 McKnight,A/Webber,J+3 Violent crime victims-prohibit releasing personal identifying information REF ALP

A1732 McKnight,A/Sumter,S Witness protective order-authorize against actor attempted to prevent reporting REF ALP

A1733 McKnight,A/Vainieri Huttle,V+1 American Sign Language interpreter-request interpreter at public meetings REF ASL

A1734 McKnight,A 911 calls, certain-establishes procedures for intake and record keeping REF ALP

A1735 McKnight,A Law enforcement officer-required to have updated photograph REF ALP

A1736 McKnight,A/Chaparro,A+2 Child counseling-either physically present or heard acts of domestic violence REF AWC

A1737 McKnight,A/Vainieri Huttle,V+1 Home-schooled child-parent req to notify school district in writing of intention REF AED

A1738 McKnight,A/Munoz,N+3 Safe Sanitary Subsidized Rental Housing Bill of Rights-establishes REF AHO

A1739 McKnight,A Prostitution Offender Education Prog.-impose mandatory fine w/in 500 feet of sch REF AJU

A1740 McKnight,A/Chaparro,A+4 Senior citizen rental housing-prohibits late penalties against tenant REF AHO

A1741 McKnight,A/Murphy,C Children’s meals-restaurants provide healthy beverages REF AWC

A1742 McKnight,A/Quijano,A+2 Landlord registration procedures-clarifies & expands; create rights for tenants REF AHO

A1743 McKnight,A/Reynolds-Jackson,V Gunfire-sch-based mentoring in pub schools located w/in 1K feet, 3 yr pilot prog REF AED

A1744 McKnight,A/Vainieri Huttle,V Youths, at-risk-develop program to assist schools in identifying REF ALP

A1745 McKnight,A/Reynolds-Jackson,V State aid, public schools-provides voluntary contrib by taxpayers on tax returns REF AAP

A1746 McKnight,A/Reynolds-Jackson,V College Loans to Assist State Students-defer payments to new parent REF AHI

A1747 McKnight,A/Jasey,M School dress code or uniform policy-prohibit school dist from denying admittance REF AED

A1748 McKnight,A/Benson,D+3 Transporting network companies-proh engaging in surge pricing during st of emerg REF ATR

A1749 McKnight,A/Vainieri Huttle,V+2 Hate crimes-amend statute that crim. display of symbols/exposing threats of viol REF AJU

A1750 McKnight,A/Carter,L+1 Cosmetology and hairstyling or ancillary services-permits chair or booth rental REF ARP

A1751 McKnight,A/Tucker,C+2 Disabled veterans & purple heart recipients-municipalities desig. parking spaces REF AMV

A1752 McKnight,A VCCO-post signs and distribute pamphlets in emergency rooms REF ALP

A1753 McKnight,A Bereavement areas-certain hospitals required to establish REF AHE

A1754 McKnight,A/Dancer,R+3 Cursive handwriting in public schools-requires instruction REF AED

A1755 McKnight,A/Quijano,A+6 Silver Alert Sys, missing person w/dementia-same broadcast alerts as Amber Alert REF ACO

A1756 Munoz,N+8 Sick leave, certain used-prohibit payment to public employees at retirement REF ASL

A1757 Munoz,N PERS-benefits are calculated on base salary regardless of extra compensation REF ASL

A1758 Munoz,N/Vainieri Huttle,V+2 Stalking and restraining order protections for adoptive children-concerns REF AHU

A1759 Munoz,N/Chaparro,A+1 Nursing programs-estab process for county colleges to offer baccalaureate degree REF AHI

A1760 Munoz,N/Jasey,M+10 Consumer Access to Health Care Act-elim advanced practice nurse to prescribe med REF AHE

A1761 Munoz,N/Wirths,H+3 PERS-bars certain employees of certain public agencies from participation REF ASL

A1762 Munoz,N Nurses, newly lic. registered prof.-attain baccalaureate degree w/in 10 years REF ARP

A1763 Munoz,N/Vainieri Huttle,V+8 Prosecutors, municipal-establishes mandatory domestic violence training REF AJU

A1764 Munoz,N Assault involving domestic violence-provides a mandatory term of imprisonment REF AJU

A1765 Munoz,N Prevention of Domestic Violence Act-expands types of abusive acts REF AJU

A1766 Munoz,N/Jimenez,A Judges & judicial personnel-establish a minimum level of domestic viol training REF AJU

A1767 Munoz,N Domestic violence for adoptive parents-expands REF AJU

A1768 Munoz,N/Mosquera,G+5 Monica’s Law-establish evidence-based risk assessment in domestic violence cases REF AJU

A1769 Munoz,N/Mosquera,G+3 Domestic crisis teams-uniform response procedures req, Statewide supervision REF AJU

A1770 Munoz,N/Mosquera,G+6 Domestic viol cases-training req, law enforcement officers to assist in handling REF AJU

A1771 Munoz,N/Vainieri Huttle,V+6 Domestic violence, child exposed-estab. Statewide program, provide treatment svc REF AJU

A1772 Munoz,N/Dancer,R Batterers’ Intervention Programs, domestic violence cases-establishes standards REF AJU

A1773 Munoz,N/Jasey,M Nurses, advanced practice-establishes tuition reimbursement program REF AHI

A1774 Munoz,N/Space,P+7 Inflation taxable income brackets-indexes under gross income tax REF AAP

A1775 Munoz,N EEO settlement agreements-approved by NJT board of directors REF ATR

A1776 Munoz,N NJT, unsafe conduct-NJT publish safety violations, establish mechanism to report REF ATR

A1777 Munoz,N Employment and contract information-NJT post on website REF ATR

A1778 Munoz,N State realty transfer fee-allocates nondedicated portions to mun prop tax relief REF ACD

A1779 Munoz,N Property tax reimbursement program-expands eligibility REF ASL

A1780 Munoz,N Manufacturing equipment-provides a CBT credit for certain investment REF ACE

A1781 Munoz,N Nurse psych advanced-completion of certificate, involuntary treatment commitment REF AHE

A1782 Munoz,N Manufacturing jobs-reduce number req to qualify for finance & incentive programs REF ACE

A1783 Munoz,N Tunnel-NJT adopt plan to evacuate passengers when rail veh. becomes immobilized REF ATR

A1784 Munoz,N/DeCroce,B Nurses, advanced practice visiting-limited practice of prescribing meds & device REF AHE

A1785 Munoz,N Health care benefits-set level; req employee contrib; proh Medicare Part B reimb REF ASL

A1786 Munoz,N Nursing-biennial renewal of lic or certificate is due on professional’s birthday REF AHE

A1787 Munoz,N Homestead property tax deduction, under gross income tax-incr & indexes maximum REF AHO

A1788 Munoz,N Campaign funds-permits use, pay for child care expenses for campaign activities REF ASL

A1789 Munoz,N/Pintor Marin,E+1 Child care services-State entities & agencies provide for full-time employees REF AWC

A1790 Munoz,N/DeCroce,B NJT annual report-changes reporting date and certain date requirements REF ATR

A1791 Munoz,N Nurse staffing committees-hospitals establish REF AHE

A1792 Peterson,E/Webber,J+5 Transfer inheritance tax-phases out over 2 years REF ABU

A1793 Peterson,E Adoption expenses, certain-permits tax credit against gross income tax REF AHU

A1794 Peterson,E Electronic communication svcs or remote computing services-comply w/NJ subpoenas REF AJU

A1795 Peterson,E/Dancer,R+8 Child pornography law-revises and upgrades crimes to first degree REF AJU

A1796 Peterson,E/Webber,J Students w/conflicts of conscience-excuses students from cert class requirements REF AHI

A1797 Peterson,E+1 S corp. bus. tax cred-transfer to shareholders, apply against in income tax liab REF ACE

A1798 Peterson,E+3 Open pub meetings-municipal governing body provide sufficient time for comments REF ASL

A1799 Peterson,E/Conaway,H+3 Rescue, first aid or ambulance squads-clarify immunity from civil damages REF AJU

A1800 Peterson,E/Johnson,G+1 Disabled persons-provides employers with various tax incentives REF ACE

A1801 Peterson,E/DeAngelo,W Design professionals-authorized to self-certify construction plans REF ASL

A1802 Peterson,E/Webber,J+3 Handgun-chief of police, disqualification of applicant’s permit/purchase ID card REF ALP

A1803 Peterson,E/Lampitt,P+4 Domestic violence-related assault-upgades under certain circumstances REF AJU

A1804 Peterson,E/Jasey,M Bingo, conducted by educational organizations w/prizes for students-permits REF ATG

A1805 Peterson,E/Dancer,R+1 Domestic violence crimes, certain-provide mandatory minimum term of imprisonment REF AJU

A1806 Peterson,E+1 Illegal aliens-proh. employment and req use of E-Verify program in pub contracts REF ALA

A1807 Peterson,E/Space,P+6 Firearm trans-reasonableness standard for persons who deviate from travel course REF ALP

A1808 Peterson,E+1 Domestic viol. against minors-prov. additional aggravating factor in sentencing REF AJU

A1809 Peterson,E/DiMaio,J Emergency warning lights-permits use of LED lights REF ALP

A1810 Peterson,E Angioplasty, elective service-DOH req to issue license, cert qualifying hospital REF AHE

A1811 Peterson,E Condemned property-specifies just compensation for use by profit-making entity REF AHO

A1812 Peterson,E/Chaparro,A+13 Child custody-establishes presumption of joint legal and physical custody REF AJU

A1813 Peterson,E Low, moderate income housing units-calculation required REF AHO

A1814 Peterson,E CBT-establishes net operating loss carryback deduction REF AAP

A1815 Peterson,E Wineries, produce more than 250K gallons a year-allow to ship wine to customers REF AAN

A1816 Peterson,E Volunteer fire companies-exempts from charitable registration fees REF ACO

A1817 Peterson,E Parole hearings-allow victims and relatives to witness REF ALP

A1818 Peterson,E PFRS death benefit-pay supplemental needs trust for unmarried disabled child REF ASL

A1819 Peterson,E/Wirths,H+1 Emp reconciliation plan-estab when loc unit participates in shared svc agreement REF ASL

A1820 Peterson,E/Vainieri Huttle,V Child abuse-officer of ed sign acknowledgement & undergo training, report duties REF AED

A1821 Peterson,E+1 Casino regulators-statutory ethics & conflicts-of-interest, legalized marijuana REF AJU

A1822 Peterson,E Intruder-authorizes use of force in a dwelling under certain circumstances REF ALP

A1823 Peterson,E/Thomson,E+5 Military sash-allow graduating student to wear while participating in ceremony REF AMV

A1824 Peterson,E/DiMaso,S Voter registration-limit automatic process at Motor Vehicle Commission locations REF ASL

A1825 Timberlake,B Firefighters devel cancer-elig for workers compensation/accidental disab pension REF ALA

A1826 Timberlake,B Suspended sentence/probation/parol reduction-based on compliance with conditions REF ALP

A1827 Timberlake,B Garden State Multiple Employee Plan MEP-concern St-admin retirement savings plan REF ALA

A1828 Timberlake,B/Murphy,C+1 Portable benf-estab sys for worker, prov svc to consumers thru contracting agent REF ALA

A1829 Timberlake,B Surplus Gross Income Tax Rev Acct-estab, level of unanticipated rev is collected REF ABU

A1830 Timberlake,B/Caputo,R+2 Student Learning Standard, Social Studies-sch dist prov law enforcememt instruct REF AED

A1831 Timberlake,B/Tucker,C+1 Pub safety emp, deceased-permit reimb of COBRA health benefit costs of survivors REF ALA

A1832 Timberlake,B Local contracting units-establish joint venture and set-aside programs REF ASL

A1833 Timberlake,B/Giblin,T+3 Toy guns and imitation firearms-prohibits certain sales REF ACO

A1834 Timberlake,B/Tucker,C+6 Community Wealth Preservation Prog-expand access, purch prop from sheriff’s sale REF ACD

A1835 Timberlake,B/Reynolds-Jackson,V+5 Housing, residential developers-provide low, moderate & middle income housing REF AHO

A1836 Timberlake,B/Jasey,M Breast Feeding employee-requires employer to provide certain accommodations REF AWC

A1837 Timberlake,B/Lampitt,P+6 Listening to Mothers Survey Act-estab. survey, improve maternity care access/svc REF AHE

A1838 Timberlake,B/Zwicker,A+3 Education services online-prohibits using and disclosing certain information REF AST

A1839 Timberlake,B/Vainieri Huttle,V Child abuse reporting hotline-maintain by DCPP, prov info on available resources REF AWC

A1840 Timberlake,B/Vainieri Huttle,V Emergency medical services delivery-revises requirements REF AHE

A1841 Timberlake,B/Quijano,A Lead or asbestos hazard abatement, primary residency-gross income tax deduction REF AHE

A1842 Timberlake,B Homeless Bill of Rights REF AHU

A1843 Timberlake,B Abandoned property-shortens timeframe for municipality to rehabilitate REF AHO

A1844 Timberlake,B Jewelry containing cadmium-prohibits sale, distribution and manufacturing REF ACO

A1845 Timberlake,B/Speight,S Lead paint on home exterior-requires construction permit and inspections on work REF AHO

A1846 Timberlake,B/Vainieri Huttle,V Birthing options-midwives/physicians required to provide pregnant women w/info. REF AWC

A1847 Timberlake,B/Speight,S Mental Illness Crisis Resource Hotline-establish 24 hour, toll-free hotline REF AHU

A1848 Timberlake,B/Tucker,C Halloween, children’s costumes-requires reflective material REF ACO

A1849 Timberlake,B/Caputo,R Law enforcement officers stay with dead body util medical examiner arrives-req. REF ALP

A1850 Timberlake,B Commercial vehicles registered in State-req. to be equipped w/underride prot sys REF ATR

A1851 Schepisi,H/Vainieri Huttle,V+2 Property acquired by municipalities-exempt county, school & fire district taxes REF ASL

A1852 Schepisi,H/Moriarty,P+1 Sick & vacation leave-limits certain unused to be carried-forward REF ASL

A1853 Schepisi,H+1 Crime Victim’s Bill of Rights-enhances REF AJU

A1854 Schepisi,H Medically necessary emergencies in outpatient settings-insurers to reimburse REF AFI

A1855 Schepisi,H Transitional Aid to Localities program-extends elig. for short-term finan. asst. REF ASL

A1856 Schepisi,H Office of International Trade and Protocol in EDA-establishes REF ACE

A1857 Schepisi,H/Chaparro,A Business Tax and Incentive Task Force-establishes REF ACE

A1858 Schepisi,H Economic development partnerships-authorizes establishment of regional REF ACE

A1859 Schepisi,H Moving expenses, commence work in State-provides income tax deduction REF ACE

A1860 Schepisi,H Personal Injury Trust Fund Transparency Act-concerns trust claims REF AJU

A1861 Schepisi,H Property tax exemption or abatement, certain-prohibits from receiving REF AHO

A1862 Schepisi,H/Thomson,E Long Term Tax Exemption Law-limits amount of real property that may be taxed REF AHO

A1863 Schepisi,H+6 Affordable fair share housing-incr max mun percentage by age-restricted units REF AHO

A1864 Schepisi,H/Auth,R+3 Affordable Housing Obligation Study Commission-establishes REF AHO

A1865 Schepisi,H Employee, prospective-eliminates requirement to discuss personal matters REF ASL

A1866 Schepisi,H/Clifton,R+1 Abandoned prop-convert to affordable housing, cred toward fair share obligation REF AHO

A1867 Schepisi,H/Thomson,E+3 Affordable housing-DCA collect info about State residents, provide to COAH REF AHO

A1868 Schepisi,H/Thomson,E+5 Affordable housing preference-allows municipalities to establish for their resid REF AHO

A1869 Schepisi,H+8 Affordable housing obligations-COAH administer based on statewide obligation REF AHO

A1870 Schepisi,H+9 Housing projects-authorizes municipal challenge to non-redevel ordered by COAH REF AHO

A1871 Schepisi,H+9 Affordable housing obligations-COAH calculate on Statewide basis REF AHO

A1872 Schepisi,H+12 Fair share affordable housing obligations-additional factors used in calculation REF AHO

A1873 Schepisi,H+8 Affordable housing obligation-exemptions for urban aid municipalities REF AHO

A1874 Schepisi,H+10 Affordable housing-concerning local zoning authority with respect to REF AHO

A1875 Schepisi,H Child, unemancipated-authority to make provision, ed expenses w/child support REF AJU

A1876 Schepisi,H/Chaparro,A School bus drivers-required to retake certain knowledge and skills tests REF ATR

A1877 Schepisi,H/Karabinchak,R+31 Pub office or emp-estab procedures for disqual upon conviction of cert crimes REF AJU

A1878 Schepisi,H Disclosure statement, annual-req business entity that was issued permit/lic file REF ASL

A1879 Schepisi,H/Webber,J+1 Firearms purch. ID card, non-resid.-law enforcement notify fed. immigration auth REF AOF

A1880 Schepisi,H/Dancer,R Minors-exempt personal identifying information from disclosure in public records REF ASL

A1881 Schepisi,H/Dancer,R Security officer assault-upgrades simple assault to aggravated assault REF AJU

A1882 Schepisi,H/Dancer,R Public utility customers’ right to decline installation of smart meter-provides REF ATU

A1883 Schepisi,H Vehicle warranty, for aftermarket and recycled parts-consumer notification req. REF ACO

A1884 Schepisi,H Law enforcement officers-qualify for use of firearm once a year REF AJU

A1885 Schepisi,H Mobile intensive care programs & paramedic licensure-revises requirements REF AHE

A1886 Schepisi,H/DiMaso,S+20 Volunteer Emergency Responder Loan Redemption Program-establish REF AHI

A1887 Wimberly,B Employer securities sale-provides gross income tax exclusion for capital gains REF AAP

A1888 Wimberly,B Economic Redevelopment & Growth Grant program-increase value of resid tax credit REF ACE

A1889 Wimberly,B/Lopez,Y+2 Minorities and women in construction industry-concerns outreach and training REF ALA

A1890 Wimberly,B Court Security Enhancement Fund-establishes and increases court fees REF AJU

A1891 Wimberly,B/Murphy,C NJ SHARES-provides for voluntary contributions, taxpayers on income tax returns REF ATU

A1892 Wimberly,B Expungement records, nondisclosure-establish pilot program in Paterson REF AJU

A1893 Wimberly,B/Armato,J+46 Unclaimed Util. Deposit Trust Fd.-revenue to Statewide nonprofit energy asst org REF ATU

A1894 Wimberly,B School district under State intervention-prohibits from leasing building REF AED

A1895 Wimberly,B Core curriculum content standards-creates advisory council to oversee revision REF AED

A1896 Wimberly,B Manchester Regional School District-provide additional State school aid;$3.1M REF AED

A1897 Wimberly,B/Holley,J+2 Marijuana-decriminalizes possession of 10 grams or less and personal use amount REF AJU

A1898 Wimberly,B/Carter,L Motor vehicle surcharges-establishes payment plan is mandatory upon request REF ALP

A1899 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V+3 Safe and Sanitary Rental Housing Act-establishes REF AHO

A1900 Wimberly,B/Chaparro,A County Tenant Legal Assistance Program-allows for establishment REF AJU

A1901 Wimberly,B/Speight,S+5 Eviction Crisis Task Force-study recent trends in eviction actions against resid REF AHO

A1902 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V State department contracts out work-requires cost analysis in certain cases REF ASL

A1903 Wimberly,B Expungement eligibility-expands; eliminates cap on number of convictions REF AJU

A1904 Wimberly,B/Vainieri Huttle,V+9 Sensitivity training program-develop for high school athletic directors/coaches REF AED

A1905 Wimberly,B/Timberlake,B Public util.-maintain billing records, duration of account; overpay full refund REF ATU

A1906 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V+1 Police, false report-includes as bias intimidation; false 911 call-estab. crime REF ALP

A1907 Wimberly,B/Tully,P+7 Tiny home occupancy-municipalities lease vacant municipal land REF AHO

A1908 Wimberly,B/Karabinchak,R+5 High labor-demand industries-Work & Learn Consortiums, estab certificate program REF AHI

A1909 Wimberly,B/Vainieri Huttle,V+1 Brianna’s Law-gestating cow transporting for slaughter fourth degree crime REF AAN

A1910 Wimberly,B/Speight,S Multiple dwelling owners w/at least 9 units-provide maintenance svc 24 hrs a day REF AHO

A1911 Wimberly,B High school coaches, employed in school districts-provide employee stability REF AED

A1912 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V+2 Mortgage loan & prop tax pymts-temp defer, emp affected by federal govt shutdown REF AFI

A1913 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V+15 School Security Task Force-establishes REF AED

A1914 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V+3 Senior Cit. Tenant Protection Act-allow senior cit apply for rent increase limit REF AHO

A1915 Wimberly,B/Quijano,A+4 Juvenile incarceration and parole-concerns REF ALP

A1916 Wimberly,B/Sumter,S Grants for Urban Parks to Hinchliffe Stadium, Paterson;$1M REF AEN

A1917 Wimberly,B/Sumter,S+1 William Paterson University;$2M REF AHI

A1918 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V+4 Thomas Edison State University;$1.7M REF AHI

A1919 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V+1 Fair Chance in Housing Act-estab cert housing rights, persons w/criminal records REF AHO

A1920 Wimberly,B/Tucker,C+5 Pest infestation-prohibits certain demolitions without inspection REF AHO

A1921 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V+4 Domestic violence Internet registry-creates for public access; increases fines REF AWC

A1922 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V+3 Financial instit., foreclosed property-remove water svc lines that contain lead REF AFI

A1923 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V+2 Statewide limitation on rent increases-establishes REF AHO

A1924 Wimberly,B/Sumter,S William J Pascrell Jr. Highway-designates State Highway Route 19 REF ATR

A1925 Wimberly,B/Reynolds-Jackson,V+2 MV surcharge-rev to Special Need Housing REF AHO

A1926 Wimberly,B Racially discriminatory language-Law Revision Comm. identify statutes containing REF ASL

A1927 DiMaso,S Government affairs agents-prohibits appointed officials, convicted from serving REF ASL

A1928 DiMaso,S Motor vehicle accident, caused by medical condition-municipal judge dismiss REF AJU

A1929 DiMaso,S Affordable housing-revise 20% set-aside requirement for newly-constructed devel. REF AHO

A1930 DiMaso,S Affordable housing obligation-to reflect job loss, fed mil installation closure REF AHO

A1931 DiMaso,S Tuition reimb.-prohibits public employers when obtained from unaccredited instit REF ASL

A1932 DiMaso,S/Pinkin,N Vehicle, municipal-prohibits certain officials from using for private purposes REF ASL

A1933 DiMaso,S Veterans, first responders and police-authorizes free admission to State parks REF AMV

A1934 DiMaso,S/Munoz,N+4 Sch emerg-annual training for students/staff of roles & responsibilities during REF AHS

A1935 DiMaso,S/Munoz,N+4 School security-districts institute policies to improve emerg. communications REF AED

A1936 DiMaso,S/Munoz,N+4 School safety-St Police maintain 24 hr hotline, anonymous tip regarding threats REF AED

A1937 DiMaso,S/Munoz,N+3 School employees & students ID cards-school districts implement policy mandating REF AED

A1938 DiMaso,S/Munoz,N+4 Emergency communication policy and protocals-school district submit for review REF AED

A1939 DiMaso,S/Munoz,N+4 School security resource clearinghouse, online-DOE establish REF AED

A1940 DiMaso,S/Munoz,N+4 School emergency response-Police Training Commission adopt training course REF AED

A1941 DiMaso,S/Munoz,N+4 School safety and security plans-Commissioner of Education review REF AED

A1942 DiMaso,S Property assessment-revises law governing REF ASL

A1943 DiMaso,S/Clifton,R+6 Wineries, produce more than 250K gallons per yr.-allow lic. to ship to consumers REF AOF

A1944 DiMaso,S/Thomson,E Colleges, private and their police officers-affords civil immunity REF AJU

A1945 DiMaso,S/Clifton,R Automatic dialing device callers-disclose certain identifying information REF ACO

A1946 DiMaso,S Public util rate increase-prohibit until conclusion of hearing/BPU determination REF ATU

A1947 DiMaso,S/Schepisi,H+1 Child sexual abuse-directs school districts to establish policies and training REF AED

A1948 DiMaso,S Horse racing and simulcast activities-continue during state of emergency REF ATG

A1949 DiMaso,S Handicapped parking signs-include non-emergency law enforcement contact number REF ATR

A1950 DiMaso,S+1 Drug/alco. treatment program-earn credit against court-imposed finan obligations REF AJU

A1951 DiMaso,S/Vainieri Huttle,V VCCO-requires signs be posted in emergency rooms regarding REF ALP

A1952 DiMaso,S Fiscal note, estimate-prohibits release of bill from committee without REF ASL

A1953 DiMaso,S Civil settlement agreement w/public entity-forfeit public office or employment REF ASL

A1954 DiMaso,S River’s Law-animal abuse, value of animal’s life, second degree crime REF AAN

A1955 DiMaso,S Alcoholic beverages-allows certain qualifying projects to sell REF ALP

A1956 DiMaso,S Civil settlement agreements with State entity-make full restitution REF ASL

A1957 DiMaso,S/Lopez,Y Sexual Assault Survivor Protection Act-award monetary comp, include atty fees REF AJU

A1958 DiMaso,S Dog or cat shelter/pound-criminalizes impounding w/out consent of other party REF AAN

A1959 DiMaso,S/Thomson,E Superstorm Sandy-grant prog exchange for affordable housing obligation reduction REF ACD

A1960 DiMaso,S/Vainieri Huttle,V Desecrating any public monument, insignia, symbol or structure-incr. penalties REF AJU

A1961 DiMaso,S/Vainieri Huttle,V Madalyn’s Law-toxic shock syndrome, install age-appropriate signs in ladies room REF AED

A1962 Pinkin,N/Coughlin,C White Collar Crime Offender Registry Act REF ALP

A1963 Pinkin,N/Webber,J+2 Higher ed. public instit.-prohibits increasing tuition and fees more than 4% REF AHI

A1964 Pinkin,N/McKeon,J+12 Judges/judicial personnel-establish certain req. for domestic violence training REF AJU

A1965 Pinkin,N/Murphy,C Community residential facilities-equip with standby emergency power generators REF AHS

A1966 Pinkin,N Malpractice cases, professional-revises affidavit of merit requirement REF AFI

A1967 Pinkin,N/Mosquera,G+2 Brain injury screening and education program-establish in DCF REF AWC

A1968 Pinkin,N+1 Green home improvement-prov tax deduction for increasing building sys resiliency REF AST

A1969 Pinkin,N/Murphy,C+5 Lactation rooms-make available at certain PANYNJ airports REF AWC

A1970 Pinkin,N/Zwicker,A Rutgers University board of governors-adds 2 student representatives REF AHI

A1971 Pinkin,N/Conaway,H Electric school bus pilot program-directs BPU develop and implement REF ATU

A1972 Pinkin,N/Conaway,H+3 Ensuring Transparency in Prior Authorization Act REF AHE

A1973 Pinkin,N Angel Investor Tax Credit Act-incr for qualified investments; addl bus incentive REF AST

A1974 Pinkin,N Energy storage analysis-BPU and electric public utilities to conduct REF ATU

A1975 Pinkin,N Zero emission vehicle charging station-50% credit against societal benf charge REF ATU

A1976 Pinkin,N Sch dist bldgs-NJ infrastr Bank issue bonds to finan cost-effective improvements REF AEN

A1977 Pinkin,N/Pintor Marin,E+8 Lead test results-establish online reporting systems for sch and child care ctrs REF AEN

A1978 Pinkin,N/Kennedy,J+9 Plastic carryout bags, expanded polystyrene & single-use straws-prohibits use REF AEN

A1979 Pinkin,N/Lopez,Y+5 Architectural Paint Stewardship Act; paint producers implement or participate REF AEN

A1980 Pinkin,N Immunization Information System-revises access and reporting requirements REF AHE

A1981 Pinkin,N/Lopez,Y+2 Plastic Pollution Task Force-establishes study, ways to reduce & address REF AEN

A1982 Pinkin,N/Lopez,Y+15 Women-requires certain corporations appoint to board of directors REF AWC

A1983 Pinkin,N/Karabinchak,R Election officials-coordinate w/relevant federal officials regarding security REF ASL

A1984 Pinkin,N/Karabinchak,R Election equipment-store in secured facility REF ASL

A1985 Pinkin,N/Karabinchak,R Vol, fire company/emerg svcs & elig dependents-expands tuition credit program REF AHI

A1986 Pinkin,N/Conaway,H Ultrasound screenings-prohibit preauthorization and cover under health benf plan REF AFI

A1987 Pinkin,N Physicians, retired-establishes limited medical license REF ARP

A1988 Pinkin,N/Mukherji,R+1 Physicians license-provides average time to issue shall not exceed 51 days REF ARP

A1989 Pinkin,N/Conaway,H One-room surgical practices-revises licensure REF AHE

A1990 Pinkin,N/Karabinchak,R+1 School bus, newly-manufactured-equipped with global positioning systems REF ATR

A1991 Pinkin,N/Quijano,A Sexually violent offenders-establish training for judges REF AJU

A1992 Pinkin,N/Conaway,H One Health Task Force-estab. communications between physicians and veterinarians REF AHE

A1993 Pinkin,N Electric veh. charging stations-developers offer option in new home construction REF AEN

A1994 Pinkin,N/Karabinchak,R School buses equipped with GPS-establish pilot program REF AED

A1995 Pinkin,N Student exchange visitor placement org, international-register w/Secretary of St REF ASL

A1996 Bramnick,J/Webber,J+3 Sr citizen & disabled person prop tax deduction-incr amount of income limit elig REF ASL

A1997 Bramnick,J/Munoz,N+2 State Auditor-expands duties to include performance audits at request of Leg. REF ASL

A1998 Bramnick,J Ballot questions-disclose total amount of State debt or other entity REF ASL

A1999 Bramnick,J/Mazzeo,V+2 Military monument desecration-crime of third degree REF AMV

A2001 Bramnick,J Physicians-allows to jointly negotiate w/carriers over contractual terms REF AFI

A2002 Bramnick,J/Peterson,E+1 S corporations-eliminates minimum CBT REF ACE

A2003 Bramnick,J/Munoz,N Sex assault, convicted-subject to No Early Release Act REF AJU

A2004 Bramnick,J+5 Income tax rates-reduce by 10% over 3 years REF ABU

A2005 Bramnick,J/Sumter,S+2 Life insurance-requires notice prior to lapse due to nonpayment of premium REF ACO

A2006 Bramnick,J/DeAngelo,W+4 Military member-may qualify for residential tuition rate at county colleges REF AMV

A2007 Bramnick,J/Burzichelli,J Private wildlife habitat certification program-DEP establish REF AAN

A2008 Bramnick,J+2 Bus. out-migration, formation and employment-study impact of St bus income taxes REF ACE

A2009 Bramnick,J/Schepisi,H Campaign contributions-disclosure by independent expenditure groups REF ASL

A2010 Bramnick,J Governor and legislative leaders-meet quarterly REF ASL

A2011 Bramnick,J+2 Blue painted between yellow lines-authorize Commissioner of Transportation allow REF ATR

A2012 Bramnick,J/Carter,L Respect for Physicians Act-prompt response for prior auth. for health services REF AFI

A2013 Bramnick,J+2 Annual approp., failure to enact-impose a daily fine of $250 for each leg. REF ASL

A2014 Bramnick,J/Thomson,E Vehicles, donated-provides gross income tax deduction REF AAP

A2015 Bramnick,J DUI accident-provides that limitation on lawsuit option does not apply REF AFI

A2016 Bramnick,J Motor vehicle insurance policy-include underinsured/uninsured motorist coverage REF AFI

A2017 Bramnick,J/DeCroce,B+1 Affordable housing-reforms procedures; repeal Statewide Non-Resid. Devel Fee Act REF AHO

A2018 Bramnick,J Petroleum products-rate reduction if Legislative action incr other tax rates REF ATR

A2019 Bramnick,J/DeCroce,B Trans. capital proj. & infra safety inspection-cont, failure to enact approp law REF ATR

A2020 Bramnick,J/DeCroce,B+1 Statewide Affordable Housing Obligation Commission-establish REF AHO

A2021 Bramnick,J/Dancer,R+3 Medical tests & procedures-prohibits pre-approval or precertifications REF AFI

A2022 Bramnick,J/Moriarty,P+4 Cancer treatments-proh. pre-approval or percertification, tests and procedures REF AHE

A2023 Bramnick,J/Moriarty,P Health Insurance Claim Plain Language and Simplification Act REF AFI

A2024 Bramnick,J/Vainieri Huttle,V+1 Prenatal ultrasound screenings-prohibits pre-approval covered under health plans REF AFI

A2025 Bramnick,J/Dancer,R Partnership’s statement-requires filing fee or recording of statement REF AFI

A2026 Bramnick,J/Munoz,N Veterans, civil service purpose-define vet./disabled vet under fed/St definition REF AMV

A2027 Bramnick,J/Carter,L+1 Emma’s Law-sch bus transporting students w/special needs equip w/safety features REF ATR

A2028 Bramnick,J/DePhillips,C Mail-in ballot-complete ballot each year; repeals automatic vote-by-mail desig. REF ASL

A2029 Bramnick,J/Munoz,N Local Unit Audit Teams-create program in the Department of the Treasury REF ASL

A2030 Pintor Marin,E Port Support Zone Act of 2015 REF ACE

A2031 Pintor Marin,E/Sumter,S School district-request permission to use an unrecognized position title REF AED

A2032 Pintor Marin,E/Quijano,A Legionnaire’s Disease prevention-regis., testing & disinfection of cooling tower REF AHE

A2033 Pintor Marin,E Holiday pay-State reimburse county employees for performing State services REF ASL

A2034 Pintor Marin,E Pol. party affiliation-decreases from 55 to 21 days to change, prior to primary REF ASL

A2035 Pintor Marin,E Family leave benefits-allows for sharing between covered individuals REF ALA

A2036 Pintor Marin,E Civil svc-adjusts ID of first class cities & cert co have unclassified positions REF ASL

A2037 Pintor Marin,E/Lampitt,P+2 Baby boxes-various St dept prov info linkages & safe sleep education on websites REF AWC

A2038 Pintor Marin,E/Mukherji,R+2 Human trafficking offense-civil actions against person profiting from commission REF AJU

A2039 Pintor Marin,E Dwellings-municipalities adjust deadline to apply for short-term exemp/abatement REF ASL

A2040 Pintor Marin,E Health svc. corporations-clarify charitable role & revises bd of directors’ memb REF AJU

A2041 Pintor Marin,E Disabled or elderly, endangering person-upgrades crime REF AJU

A2042 Pintor Marin,E/Sumter,S Personal Injury Trust Fund Transparency Act-concerns trust claims REF AJU

A2043 Pintor Marin,E/Calabrese,C Foreclosed resid. property-seller deliver insurable title in contract of sale REF AFI

A2044 Pintor Marin,E Site remediation-owner applying for de minimis cert no contamination knowledge REF AEN

A2045 Pintor Marin,E Prevailing wage & pay to play laws-apply local pub contract bid threshold amount REF ASL

A2046 Pintor Marin,E/DeAngelo,W School shared services arrangements-required by executive county superintendent REF AED

A2047 Pintor Marin,E/Giblin,T Charity care to certain hospitals-revises criteria for payment REF AHE

A2048 Pintor Marin,E/Burzichelli,J Lottery tickets-adjust from 30% to 27% rate dedicated to public pensions REF ATG

A2049 Pintor Marin,E/Mukherji,R Lead plumbing-concerns disclosure by homeowner prior to sale REF AEN

A2050 Pintor Marin,E Trauma centers-establishes restrictions on new designation REF AHE

A2051 Pintor Marin,E/Mukherji,R Sewerage authority-prohibits imposing connection fee in certain circumstances REF ATU

A2052 Pintor Marin,E/Mosquera,G+1 Marriage license application-revises form, permit changes in middle and surname REF AHU

A2053 Pintor Marin,E Grow NJ Assistance Prog.-change elig requirements/benefits; extend prog deadline REF ACE

A2054 Pintor Marin,E Scrap metal theft-upgrades crime REF ATR

A2055 Pintor Marin,E/Freiman,R Econ Redevel and Growth Grant Prog & NJ Asst Program-extend application deadline REF ACE

A2056 Pintor Marin,E/Speight,S Disability & accident insur-proh discrim w/respect to charging rates of premiums REF AFI

A2057 Pintor Marin,E/Munoz,N+4 Transition staff members-applies law governing EEO and affirmative action REF AAP

A2058 Pintor Marin,E/Munoz,N+6 Criminal investigations-disclosure required by applicants for State employment REF AAP

A2059 Pintor Marin,E/Munoz,N+4 Human resource management of employees-grants authority to Civil Service Comm. REF AAP

A2060 Pintor Marin,E/Munoz,N Campaign contrib-allow use for child care expense related to campaign activities REF ASL

A2061 Pintor Marin,E/Reynolds-Jackson,V State Rental Assistance Program-annual appropriation;$80M REF AHO

A2062 Pintor Marin,E Mun court-reduce fine amounts set by mun ordinance if violator is unable to pay REF AJU

A2063 Pintor Marin,E/Reynolds-Jackson,V Prisoner reentry transitional housing-requires DCA establish standards REF ACD

A2064 Calabrese,C+1 Bisphenol A-proh. sale, offer for sale or distrib. of infant products containing REF ACO

A2065 Calabrese,C/Jasey,M+6 Lesbian, gay business owners w/disab. or veteran-creates certain assistance prog REF ACE

A2066 Calabrese,C/Mukherji,R Sewerage rate increase-subjects county and municipality approval by BPU REF ATU

A2067 Calabrese,C DOBI employees-criminal history background check required REF AFI

A2068 Calabrese,C/Jasey,M+2 Digital devices in classrooms-DOE develop health & safety best practices for use REF AED

A2069 Calabrese,C Higher education institution-State Auditor conduct performance review audit REF AHI

A2070 Calabrese,C/Mukherji,R Neonicotinoid pesticides-directs DEP to classify as restricted use pesticide REF AAN

A2071 Calabrese,C Business financing contract containing confession by judgment-incl notifications REF AFI

A2072 Calabrese,C/Swain,L+2 Lead-contaminated water service lines, senior & low income homeowners-prov loans REF AEN

A2073 Calabrese,C/Conaway,H Special ed. aid, extraordinary-students w/costs over $55K, State reimb county REF AED

A2074 Calabrese,C/Benson,D+3 Suicide Hopeline-allows follow-up calls from opertators to at risk minors REF AHU

A2075 Calabrese,C/Dancer,R+1 Milkweed plants-prohibits sale treated with certain pesticides REF AAN

A2076 Calabrese,C/Verrelli,A+1 State wage, benefit and tax laws-DOLWD post information of person who violates REF ALA

A2077 Calabrese,C Mercury in floors of certain facilities-establish task force to study presence REF ACO

A2078 Calabrese,C Mercury free-new flooring for schools and child care centers be certified REF ACO

A2079 Calabrese,C Shared service agreements between local governments-include certain provisions REF AAP

A2080 Swain,L/Tully,P+9 School security training-employed in substitute capacity & emp/vol of youth prog REF AED

A2081 Swain,L/Mosquera,G+5 Sexual assaults-PANYNJ & airport operators coordinate w/law enforcement invest. REF AWC

A2082 Swain,L/Tully,P+3 Sch bus driver’s driving record-share w/bd of education, bus contractor & police REF ATR

A2083 Swain,L/Downey,J+2 Cyber-interference-establishes fourth degree crime REF ALP

A2084 Swain,L/Tully,P School bus contractor-prov info, result of criminal background check on bus driv REF AED

A2085 Swain,L/Tully,P+1 Euthanizing animals-shelter or kennel offer to animal rescue org. for adoption REF AAN

A2086 Swain,L/Murphy,C+1 Sexual assault, ed instit by another student-fine fail to appropriately respond REF AHI

A2087 Swain,L/Murphy,C+2 Sexual misconduct, health care prof-higher ed instit report allegation to lic bd REF AHI

A2088 Swain,L/Tully,P Breast cancer patients-hospital provide info concerning reconstructive surgery REF AHE

A2089 Swain,L/Mosquera,G Sexual assaults on cruise ships-directs PANYNJ to coordinate invest./prosecution REF AWC

A2090 Swain,L/Chiaravalloti,N+2 Fairness in Asset Forfeiture Proceedings Task Force-establishes REF ALP

A2091 Swain,L/Tully,P Bus driv. emp. records-release to future emp., written response, complaint filed REF ATR

A2092 Swain,L/Tully,P+1 Smoking devices, electronic-DOE devel/disseminate training materials for sch emp REF AED

A2093 Swain,L/Tully,P+7 Fentanyl-AG establish program to detect in State’s illegal drug supply REF ALP

A2094 Swain,L/Houghtaling,E+4 Pollinator-friendly-establishes label for plants REF AAN

A2095 Swain,L/Tully,P+2 Motorbus, purchased for public transportation svc-be electric-powered by 2029 REF ATR

A2096 Swain,L/Tully,P+1 Enhanced Crossing and Crosswalk Pilot Program-establishes in Bergen County REF ATR

A2097 Swain,L/Reynolds-Jackson,V+2 Campus sexual assault victim-higher education institutions establish hotline REF AHI

A2098 Swain,L/Freiman,R Health care practitioners-disclose criminal and discipliniary hist. to patients REF AHE

A2099 Swain,L/Tully,P Stillbirth-expands list of health care professionals auth to prov svcs & support REF AHE

A2100 Swain,L/Tully,P Drinking water test every 3 years-req resid owners, schools & child care centers REF AEN

A2101 Swain,L/Tully,P+4 Public utilities infrastructure projects-provide notice prior to initiating REF ATU

A2102 Swain,L/Tully,P+3 Water, public system-prov customers & loc officials w/elevated lead level notice REF AEN

A2103 Swain,L/Tully,P Alternative fuel vehicles-permits counties and municipalities to bond for REF ASL

A2104 Swain,L/Tully,P Children’s products-DEP post a list of certain chemicals and reports use REF AEN

A2105 Swain,L/Tully,P+2 NJT-provide notice concerning routine maintenance & significant reduction in svc REF ATR

A2106 Swain,L/Tully,P+4 Fair Play Act-allows collegiate student-athletes earn comp, use of name or image REF AHI

A2107 Swain,L Child support, over age 19-clarifies procedures concerning collection REF AJU

A2108 Swain,L/Lopez,Y Electric veh charging stations-exemp local approval installation at gas stations REF AEN

A2109 Swain,L/Vainieri Huttle,V Dogs and cats euthanized at shelters/pounds-DOH establish reduction REF AAN

A2110 Swain,L/Chiaravalloti,N+1 Bike/pedestrian safety-Hwy. Traffic Safety Div conduct public awareness campaign REF ATR

A2111 Swain,L/Vainieri Huttle,V Abortion laws, restrictive-prohibits expenditure of State funds REF ASL

A2112 Swain,L/Vainieri Huttle,V Motor vehicle accident-leaving scene, first degree crime if it results in dealth REF ALP

A2116 Tully,P/Swain,L+6 Fed. fds for St agencies-St Treasurer submit report to Leg identifying deadlines REF ASL

A2117 Tully,P/Swain,L+1 Federal funds, receipt-establish State Ombudsman to oversee application REF ASL

A2118 Tully,P/Swain,L+12 Telecommunications & Internet service providers-terminate service contracts REF ACO

A2119 Tully,P/Swain,L+1 Aircraft systems, unmanned-clarify crime of trespassing/invasion of privacy incl REF AHS

A2120 Tully,P/Swain,L Miranda Vargas Act-suspend sch bus endorsement driv lic convicted, 3 moving viol REF ATR

A2121 Tully,P/Swain,L Consumer reporting agencies-proh adverse info, emp affected by fed govt shutdown REF AFI

A2122 Tully,P/Pinkin,N+3 Food allergies-restaurants post signs advising customers to notify servers REF ACO

A2123 Tully,P/Swain,L+1 Pedestrian and Bike Safety Advisory Council-establishes REF ATR

A2124 Tully,P/Swain,L+1 Alco. & Drug Use Disorder Policy-estab off, oversee fd & data tracking treatment REF ALP

A2125 Tully,P/Houghtaling,E+2 Pollinator Pathway designation for municipalities-creates REF AAN

A2126 Tully,P/Houghtaling,E+3 Pollinator habitat program-directs DEP to establish for closed landfills REF AAN

A2127 Tully,P/Swain,L Emergency Medical Technician Training Fund-revises eligibility req. for reimb. REF AHE

A2128 Tully,P/Swain,L Health insurance carriers-prohibits denying preauthorized covered services REF AFI

A2129 Tully,P/Swain,L+1 Emergency Service Length of Service Award Program-permits loc govt unit to grant REF ALP

A2130 Tully,P/Swain,L+1 Smoking devices, tobacco & electronic-increase penal for sale to person under 21 REF AHE

A2131 Tully,P/DePhillips,C+1 Global War on Terrorism Medal-creates REF AMV

A2132 Tully,P/Swain,L Digital content-retailers required to permit person to cancel and obtain refund REF ACO

A2133 Tully,P/Swain,L Rental companies-Homeland Security conduct study regarding suspicious behavior REF AHS

A2134 Tully,P/Swain,L+4 Drinking water tests-public water systems required to offer tests to customers REF ATU

A2135 Tully,P/Swain,L+2 Lead plumbing-requires property condition disclosure statement indicate presence REF AHO

A2136 Tully,P/Swain,L+3 Lead service lines, replacement-allow municipalities to establish loan programs REF AEN

A2137 Tully,P/Swain,L+2 Drinking water-landlord provide notice to tenants concerning lead REF AEN

A2138 Tully,P/Swain,L Smoke detectors-establish pilot program to purchase/install in school restrooms REF AED

A2139 Tully,P/Swain,L+2 Responsible School Violence Prevention, Preparation and Protection Pilot Program REF AED

A2140 Tully,P/Wirths,H+1 Health care service firms-revise requirements for financial information reports REF ACO

A2141 Tully,P/Swain,L+1 Lead service lines-requires certain residential developers to replace REF AEN

A2142 Tully,P/Swain,L Military personnel non-resident dependent children-provide resident tuition rate REF AHI

A2143 Tully,P/Swain,L Firearm owner become New Jersey resident-obtain purchaser ID card REF ALP

A2144 Tully,P/Swain,L Advanced imaging svcs. & elective surgical proc.-req. pilot prog in SHBP & SEHBP REF AHE

A2152 Mukherji,R/Pintor Marin,E+5 Green building projects-priority consideration of permit applications REF AEN

A2153 Mukherji,R/Vainieri Huttle,V+4 Mental illness-clarify law governing involuntary commitment incl substance abuse REF AHU

A2154 Mukherji,R/Jasey,M Duckweed on pond-post signs warning of presence and potential danger REF AAN

A2155 Mukherji,R/Johnson,G Digital Currency Jobs Creation Act REF AST

A2156 Mukherji,R/Chaparro,A+1 Chloe’s Pet Access Law-permits dogs in outdoor seating areas of restaurants REF AAN

A2157 Mukherji,R Jersey City Reservoir prop.-dedicate CBT revenues for preservation & restoration REF AAN

A2158 Mukherji,R/Vainieri Huttle,V Sober living home-clarify auth. to regulate resid, substance abuse aftercare fac REF AHU

A2159 Mukherji,R/Jimenez,A+1 Sepsis recognition and treatment protocols-requires hospital establish REF AHE

A2160 Mukherji,R/Chaparro,A Prescription drugs & drug samples-proh. certain steering and marketing practices REF AHE

A2161 Mukherji,R/Benson,D+2 Charitable food contributions, made from business inventory-income tax deduction REF ACO

A2162 Mukherji,R/Johnson,G+1 MarcAnthony’s Law-criminalizes use of defaced or stolen firearm & injure police REF ALP

A2163 Mukherji,R/Jasey,M+2 Student loan interest, certain-allows income tax deduction REF AHI

A2164 Mukherji,R Acting Associate Justice of the Supreme Court-temp assigned to Supreme Court REF AJU

A2165 Mukherji,R/Chaparro,A County homelessness housing trust fund-$7 increase in surcharge, record document REF AHO

A2166 Mukherji,R/Chaparro,A+2 Voter-take photo of own ballot and share it on Internet-based social media REF ASL

A2167 Mukherji,R/Chaparro,A Crossing guard or parking enforcement assault-upgrades to aggravated assault REF ALP

A2168 Mukherji,R/Chiaravalloti,N Computer science course-high schools required to offer REF AED

A2169 Mukherji,R/Chaparro,A+1 Sanctuary jurisdiction-establish program, reimb. loc govt for fed grant fds lost REF AHS

A2170 Mukherji,R/Sumter,S+2 Grant awards-allows students to use during summer session REF AHI

A2171 Mukherji,R/Johnson,G Internet service providers-keep subscriber’s identifiable information confident REF AST

A2172 Mukherji,R/Chaparro,A+1 Edison Innovation Science & Technology Fund-establish;$5M REF AST

A2173 Mukherji,R/Chaparro,A+2 Veterans-exempts from non-driver identification card fees REF AMV

A2174 Mukherji,R/Holley,J+1 Driving w/suspended license suspended for parking viol.-prohibits cert penalties REF AJU

A2175 Mukherji,R/Chaparro,A+2 Voter regis. website, online-Secretary of State estab & auth digital signatures REF ASL

A2176 Mukherji,R/Quijano,A+3 9-1-1 calls-exempts cert. health information from definition of goverment record REF ACO

A2177 Mukherji,R/DeAngelo,W Craft distillery production limit-incr.; elim. tour req. on-premises consumption REF AOF

A2178 Mukherji,R Certificate of rehabilitation-issue to offenders w/substance abuse disorder REF ALP

A2179 Mukherji,R Stop loss insur. coverage-90 day notice cancellation/renewal for small bus plans REF AFI

A2180 Mukherji,R Prescription drug benefits-develop standard prior authorization form REF

A2181 Mukherji,R Medicaid-pharmacies dispense for all covered medications REF AHE

A2182 Mukherji,R/Chaparro,A+1 Human trafficking-commercial driver license applicants complete training course REF AWC

A2183 Mukherji,R Nursing home-permit use of electronic monitoring devices at resident’s request REF AHE

A2184 Mukherji,R Fuel cell devices-provides sales and use tax exemption for sale REF AEN

A2185 Mukherji,R/Speight,S Housing Choice Vouchers Program, federal, pre-application-continuously maintain REF AHO

A2186 Mukherji,R/Chaparro,A+1 Homeless shelter-establish Statewide database of beds REF ACD

A2187 Mukherji,R/Chaparro,A Residential rental premises-establishes 5 year moratorium on conversions REF AHO

A2188 Mukherji,R/Zwicker,A+1 Internet websites cert & online svcs-disclose personal ID info, customer opt-out REF AST

A2189 Mukherji,R/McKnight,A+13 Liberty St. Park Protection Act; estab. Advisory Committee & DEP related actions REF AAN

A2190 McKeon,J/Vainieri Huttle,V+2 Plastic Container Recycling Enhancement Act REF AEN

A2191 McKeon,J/Wimberly,B+6 Statewide gun buyback program-requires Attorney General establish REF ALP

A2192 McKeon,J/Quijano,A+2 Whistleblower claim-bars pub entity/emp, entering into confidential settlements REF ASL

A2193 McKeon,J/Moriarty,P+6 President-candidate req to disclose fed. income tax return to appear on ballot REF ASL

A2194 McKeon,J/Vainieri Huttle,V+5 State parks-required to remain open for 7 days due to failure to enact NJ Budget REF AEN

A2195 McKeon,J/Quijano,A Heroin mixtures-estab. new crime, upgrades penalty involving heroin and fentanyl REF AJU

A2196 McKeon,J St. pensions-proh investment, req divestment in pub traded fossil fuel companies REF ASL

A2197 McKeon,J/Downey,J+13 Gay/transgender defense-prev. criminal defendant from asserting to reduce charge REF AJU

A2198 McKeon,J Water Infrastructure Improvement Bond Act of 2018-authorize bonds for $400M REF ATU

A2199 McKeon,J/Pinkin,N Statewide Water Supply Plan-specifies min 20 year planning duration, add new req REF AEN

A2200 McKeon,J/Vainieri Huttle,V Water loss audits-require water purveyors to conduct and report to DEP REF AEN

A2201 McKeon,J/Pinkin,N+5 Lead service line inventories-public water systems compile and submit to DEP REF AEN

A2202 McKeon,J Green stormwater infra.-DOT prioritize design, construction & repair of pub hwys REF ATR

A2203 McKeon,J/Jasey,M Income exceeding $1M-increase income tax rate, dedicate revenue to tax relief REF AAP

A2204 McKeon,J/Chiaravalloti,N Green building-permits developer to qualify for low-interest loan from NJEDA REF ACE

A2205 McKeon,J/Jasey,M+7 NJBEST prog-income tax deduction for contrib; distrib to qual St tuition program REF AHI

A2206 McKeon,J/Space,P+2 Solid and hazardous waste, soil & fill recycling industries-concerns regulation REF AEN

A2207 McKeon,J/DeCroce,B+2 For-profit debt adjusters-eligible for licensing to conduct business in this St. REF ACO

A2208 McKeon,J Electric or renewable power source veh-counties and municipalities purch w/bonds REF AEN

A2209 McKeon,J/Downey,J Health clinics/urgent care facilities-establish registration and operational req REF AHE

A2210 McKeon,J/Lampitt,P Marijuana-related funds-establishes State bank for handling REF AFI

A2211 McKeon,J Personal vehicle sharing program-establish REF AFI

A2212 McKeon,J/Vainieri Huttle,V+6 Environmental permits in burdened communities-concerns REF AAN

A2213 McKeon,J/Freiman,R+1 Small employers-prohibits insurers from offering stop loss insurance REF AFI

A2214 McKeon,J/Vainieri Huttle,V+7 Health benefits dependent coverage-requires coverage until child turns 26 of age REF AFI

A2215 McKeon,J/Conaway,H+6 Health benefits coverage-requires for certain preventive services REF AFI

A2216 McKeon,J/DeAngelo,W+8 Law Against Discrimination-expand to health programs and activities REF AFI

A2217 McKeon,J Organ and tissue donation-provides for opting out REF ATR

A2218 McKeon,J Organ donor driver’s license or ID card designation-remain until renewal REF ATR

A2219 McKeon,J/Pinkin,N+2 Qualified offshore wind project-expands definition REF ATU

A2220 McKeon,J/Pinkin,N Solar renewable energy portfolio standards, net metering-revises law REF ATU

A2221 McKeon,J Auto accidents-unreimb medical expense reimb, econ loss in civil actions/damages REF AJU

A2222 McKeon,J/Freiman,R+4 Prescription drug savings-carriers required to pass on to consumers REF AFI

A2223 McKeon,J Health service corporation-reorganize into a mutual holding company system REF AFI

A2224 McKeon,J Federal home loan banks-revises effects of delinquency & insolvency proceedings REF ARP

A2225 Dancer,R/Benson,D+4 Motor vehicle interior light-stopped by law enforcement, light required to be on REF ALP

A2226 Dancer,R/Houghtaling,E+9 Small business, first-time paperwork violations-suspends fines REF ACE

A2227 Dancer,R Minor psych fac.-notify Div. of Child Prot. if parent unwilling to remove child REF AWC

A2228 Dancer,R+9 Pain-Capable Unborn Child Protection Act-bans abortion 20 weeks or more REF AWC

A2229 Dancer,R/Webber,J+1 Sex offense in foreign countries-comply with Megan’s Law REF AJU

A2230 Dancer,R Farmland, perserved-reacquire devel. rights, establish restrictions/conditions REF AAN

A2231 Dancer,R/Vainieri Huttle,V+1 Dyslexia-DOE establish pilot program, provide assistive technology to students REF AED

A2232 Dancer,R/Downey,J Worker’s compensation medical charges-prohibits reporting to reporting agencies REF ALA

A2233 Dancer,R/Timberlake,B Law enforcement officer retired due to disability-tuition assistance eligible REF AHI

A2234 Dancer,R/Vainieri Huttle,V Born out of wedlock-eliminates phrase from statutes concerning legal settlement REF AWC

A2235 Dancer,R Carjacking and child prostitution-conviction records shall not be expunged REF AJU

A2236 Dancer,R Kratom-criminalizes manufacture, sale and possession of substances containing REF ALP

A2237 Dancer,R Death penalty-restores for certain murders REF AJU

A2238 Dancer,R Military, overseas-authorizes marriage or civil union by video conference REF AJU

A2239 Dancer,R Disabled-clarifies that age restrictions may not be imposed to exclude housing REF AHO

A2240 Dancer,R Horseback riding on State-owned lands-requires use of protective headgear REF AAN

A2241 Dancer,R DEP fees-obtain legislative approval/authorization before an increase or new fee REF AEN

A2242 Dancer,R Sewerage & utility authorities-impose residency req. on newly appointed members REF ASL

A2243 Dancer,R Student, commits sexual offense-prohibits student from attending same school/bus REF AJU

A2244 Dancer,R/Murphy,C+12 Veterans cremains-revise provisions concerning claiming and proper disposal REF AMV

A2245 Dancer,R Children-establish for involuntary civil commitment REF AHU

A2246 Dancer,R/Pinkin,N+3 Federal service academy-Adjutant General of DMVA issue flag to resident enrolled REF AMV

A2247 Dancer,R/Murphy,C Horse racing-prohibits req. of advance notice in order to continue, st of emerg. REF ATG

A2248 Dancer,R Pretrial risk assessment-expands to include acquittals for reasons of insanity REF AJU

A2249 Dancer,R Manufactured homes, affordable-communities are inherently beneficial uses REF AHO

A2250 Dancer,R/Webber,J+1 Megan’s Law-person convicted of sex offenses in foreign country register REF AJU

A2251 Dancer,R Children crisis intervention service units & screening center-training protocols REF AWC

A2252 Dancer,R Casino & racetrack gaming-emp. oversee operations considered essential personnel REF ATG

A2253 Dancer,R OPRA to any student record-prohibits public access REF AED

A2254 Dancer,R Cannabis, medical-not subject to sales tax REF AHE

A2255 Dancer,R Paper and automatic voter registration-req at agency providing hunting licenses REF ASL

A2256 Dancer,R Sports wagering license-continue live horse racing for standardbred racetracks REF ATG

A2257 Dancer,R School districts located in historic communities-provide emergency St school aid REF AED

A2258 Dancer,R Therapy dog-estab pilot program to use in public elementary school wellness prog REF AED

A2259 Dancer,R Integrated Co-occurring Treatment Facility Construction Bond Act;$100M bonds REF AHU

A2261 Dancer,R Horses, retired-establish fund to care for and improve track safety REF ATG

A2262 Dancer,R Public assistance programs-businesses required to make available no-cost help REF AHE

A2263 Thomson,E/Bramnick,J Training wage-establishes REF ALA

ACR11 Space,P/Wirths,H+1 State tax bills pass both Houses of Leg by 3/5 majority vote-amends Constitution REF ABU

ACR12 Space,P/McKeon,J+1 Municipal court judges-remove certain gubernatorial appointments REF AJU

ACR13 Space,P/Wirths,H Internet & telephone services-BPU investigate and bring svc to rural communities REF ATU

ACR14 Wirths,H/Space,P+1 Fish, hunt, trap and harvest fish-constitutional amendment to preserve rights REF AAN

ACR15 Wirths,H/Space,P+2 Free public school system-describe maintenance & support Legislature provides REF AED

ACR16 Wirths,H/Space,P Council on Local Mandates-constitutional amendment to broaden powers REF ASL

ACR17 Wirths,H/Space,P Housing rights of State residents-clarifies housing opportunity laws REF AHO

ACR18 Wirths,H/Benson,D Senior, disabled citizens-eliminate caps to qualify for $250 prop. tax deduction REF ASL

ACR19 Carter,L/Murphy,C+6 Violence Against Women Act-urges Congres REF AWC

ACR20 Carter,L/Kennedy,J Gun control measures-memorializes Congress & President to enact legislation REF AJU

ACR21 DeAngelo,W Collective bargaining-amends Constitution to give public employees the right REF ALA

ACR22 Armato,J/Mazzeo,V Veteran, civil service hiring-provide preference, received badge, medal, ribbon REF AMV

ACR23 Peters,R+4 Energy Tax Receipts Property Tax Relief-requires programs be fully funded REF ASL

ACR24 Peters,R/Bramnick,J+5 State government spending-estab 2 percent cap on annual appropriations increases REF AAP

ACR25 Peters,R/Mazzeo,V+7 Fire insurance policy-require tax imposed on premiums paid to St Firemen’s Assoc REF AHS

ACR26 Kean,S/DePhillips,C+3 Veteran property tax deduction-constitutional amendment to increase to $500 REF AMV

ACR27 Kean,S+2 Property tax-freeze on primary residences of homeowners 65 years and over REF ASL

ACR28 Kean,S/Thomson,E+7 Gold Star family-receive veteran’s property tax deduction REF AMV

ACR29 Catalano,J/McGuckin,G State aid to school districts-allocate on equal per pupil basis REF AED

ACR30 Webber,J+2 Legislative terms-limit Senate to 3 successive terms; General Assembly to 5. REF ASL

ACR31 Jimenez,A/Sumter,S+4 Medicaid wraparound payments to qualified health centers-ensure payment REF AHE

ACR32 Jimenez,A Radiologist assistants-encourages regulations to authorize practice REF ARP

ACR33 Jimenez,A/Mejia,P Keegan Landfill-Urge NJ Sports & Exposition Auth & DEP immediate action to close REF AEN

ACR34 Auth,R Senior citizen, primary residence-exempt $60K assessment from property taxation REF ASL

ACR35 Auth,R Revenue responsibility-cap, limit spending growth to 1 percent over 6 years REF ABU

ACR36 DiMaio,J/Peterson,E+4 Free public school support-allocate all income tax receipts to school districts REF AED

ACR37 DiMaio,J/Space,P Justices of the Supreme Court-provides for 5 year terms and tenure elections REF AJU

ACR38 DiMaio,J/Space,P+1 Judicial review of arbitration rulings-elim disputes concerning court facilities REF AJU

ACR39 DiMaio,J Motor vehicle fees-dedicate portion of revenue to transportation system REF ATR

ACR40 DiMaio,J+2 Health care coverage-prohibits law or regulation compelling person to obtain REF AHE

ACR41 Caputo,R/Schaer,G+1 Casino operation & estab.-authorize Legislature to permit in certain counties REF ATG

ACR42 Caputo,R Casinos outside of Atlantic City-establish not more than 2 REF ATG

ACR43 Caputo,R/Vainieri Huttle,V Casino establishment & operation in Bergen, Essex, Hudson-allow not more than 3 REF ATG

ACR44 Caputo,R Casinos in Bergen County-allow establishment and operation of casinos by 2018 REF ATG

ACR45 Caputo,R/Holley,J+13 Casino gambling in northern part of State-intent to approve authorization REF ATG

ACR46 Mazzeo,V/Armato,J+3 Law enforcement officer, permanent disability-$250 property tax deduction REF ALA

ACR47 Armato,J Veteran property tax deduction-extend eligibility to surviving spouse REF AMV

ACR48 Armato,J Vets., honorable discharge & totally disabled-grant total property tax exemption REF AMV

ACR49 Vainieri Huttle,V/Tucker,C+3 9-1-1 system-urges Governor and Legislature to fully fund REF AHS

ACR50 Vainieri Huttle,V/Murphy,C+2 Human trafficking-SCI examine activity business/employer of massage therapists REF AWC

ACR51 Johnson,G/Coughlin,C+10 State Parole Board-transfer probation functions from Judiciary REF AJU

ACR52 Verrelli,A Defendant’s fees from municipal court matters-address prior to incarceration REF AJU

ACR53 Speight,S/McKnight,A+1 Palliative Care & Hospice Education & Training Act-pass; fund initiatives REF ASE

ACR54 Speight,S Educational Opportunity Fund Board-modernize regulations, student funding levels REF AHI

ACR55 Chaparro,A/Timberlake,B+3 People’s Republic of China-condemns abuses against Falun Gong practitioners REF ASL

ACR56 Greenwald,L/Murphy,C Legislative Apportionment Commission-change membership; composition requirements REF ASL

ACR57 Greenwald,L/Benson,D+1 Veterans and surviving spouses-receive enhanced homestead rebate amount REF AMV

ACR58 Greenwald,L/Kean,S Homestead real property-proposes to limit assessment REF AHO

ACR59 Greenwald,L/Quijano,A+1 Assault weapons ban-urge President and Congress to enact REF ALP

ACR60 Greenwald,L State transportation system bonded indebtedness-require voter approval REF ATR

ACR61 Greenwald,L State constitutional convention-reform system of property taxation REF ASL

ACR62 Greenwald,L/Conaway,H Health care-establish right to comprehensive, affordable, accessible health care REF AHE

ACR63 Greenwald,L/Murphy,C Legislative Apportionment Commission-change membership; composition requirements REF ASL

ACR64 Moen,W Preserved open space-requires State make payments in lieu of taxes REF AAN

ACR65 DeCroce,B Law enforcement officers, permanent disability-give $500 property tax deduction REF ASL

ACR66 Houghtaling,E/Downey,J+4 9-1-1 System & Emergency Response Trust Fund Account-dedicate money to 9-1-1 sys REF AHS

ACR67 Burzichelli,J Senior & disabled citizen income-increase limitation for property tax deduction REF ASL

ACR68 McKnight,A/Holley,J+1 Elder adults-require paper account statements be provided to REF AFI

ACR69 Munoz,N Pension and health benefits of public employees-authorize changes REF ASL

ACR70 Munoz,N Motor vehicle fees & surcharges-dedicate portion of revenue to transit system REF ATR

ACR71 Peterson,E State bond refundings that increase bonded indebtedness-require voter approval REF ASL

ACR72 Peterson,E State budget-prohibit from using bonds to balance REF ABU

ACR73 Peterson,E/Thomson,E+1 Recreational marijuana tax revenue-dedicate to property tax relief REF AAP

ACR74 Peterson,E/DiMaio,J+1 Recreational marijuana-dedicate tax revenue for rehabilitation services REF AJU

ACR75 Timberlake,B/Wimberly,B+11 Lead hazard remediation-dedicate revenue collected from sales tax on paint REF AHO

ACR76 Schepisi,H+1 State funding for public education-distributed on a per pupil basis REF AED

ACR77 Schepisi,H+10 Affordable housing construction-prohibit exclusionary zoning; clarify obligation REF AHO

ACR78 Schepisi,H/DeCroce,B+7 Affordable housing obligation-requires statewide calculation REF AHO

ACR79 Schepisi,H/DeCroce,B+3 Legislative Select Committee on Investigation-constitutes special committee REF ASL

ACR80 Pinkin,N/McKeon,J+26 Natural resources, public-make State trustee; guarantee environmental rights REF AAN

ACR81 Pinkin,N/Vainieri Huttle,V+2 Plastics recycling marketplace-urges DEP and EDA to establish REF AEN

ACR82 Pinkin,N/Freiman,R+3 Senior Security Act of 2019-urges US Senate to adopt REF AFI

ACR83 Bramnick,J/Space,P+5 Property tax relief and reform-special session of Legislature to consider REF ASL

ACR84 Bramnick,J Legislative districts-establish to promote competition between political parties REF ASL

ACR85 Bramnick,J Public school, free-Legislature describe manner it provides for efficient system REF ASL

ACR86 Bramnick,J+2 Homestead real property-limit assessment; allow exemption, $50K of home value REF AHO

ACR87 Bramnick,J/DeCroce,B+2 Affordable housing obligations-provide that only Legislature may determine REF AHO

ACR88 Bramnick,J Public school-prohibit student being compelled to attend other than nearest REF AED

ACR89 Tully,P/Dancer,R Volunteer fire fighter/first aid squad member residence-$200 property tax credit REF ASL

ACR90 McKeon,J Organ donation-give registered organ donors priority in organ allocations REF AHE

ACR91 Bergen,B General Assembly-proposed constit amendment to limit 12 years successive terms REF ASL

AJR11 Space,P/DeAngelo,W+2 Hunting and Fishing Day-designates fourth Saturday of September each year REF AAN

AJR12 Peters,R Neon yellow-designates official color to raise awareness of suicide among vets. REF AMV

AJR13 Catalano,J+2 Obesity Care Week-designates the second week of October of each year REF AHE

AJR14 Webber,J/Space,P Ronald Reagan Day-designates February 6th of each year REF ASL

AJR15 Jimenez,A/Benson,D+4 Marrow Donation Awareness Week-designate second full week in September REF AHE

AJR16 Auth,R/Mukherji,R+16 Beirut Barracks Bombing Remembrance Day-designates October 23rd of each year REF AMV

AJR17 Auth,R Home-Schooling Month-designates May of each year REF AED

AJR18 Auth,R Teen Driver Safety Awareness Week-designates third full week in December REF ATR

AJR19 DiMaio,J/Peterson,E+2 Women Veterans Month-designates March of each year REF AMV

AJR20 Mazzeo,V/Armato,J Civil service examinations-urges to permit during deployment REF AMV

AJR21 Mazzeo,V/Armato,J Jersey Fresh Season-designates months of June through September of each year REF AAN

AJR22 Vainieri Huttle,V Multiple System Atrophy Awareness Month-designates March REF AHE

AJR23 Verrelli,A/Reynolds-Jackson,V+2 State Commission on Urban Violence-establishes; study sources of violence in NJ REF ALP

AJR24 Chiaravalloti,N/Mukherji,R Crossing Guard Appreciation Day-designates on International Walk to School Day REF AED

AJR25 Chiaravalloti,N World Day of Remembrance for Road Traffic Victims-designates 3rd Sunday in Nov. REF ATR

AJR26 Chiaravalloti,N/Benson,D+4 STEM Week-designates second week of March in each year REF AST

AJR27 Chiaravalloti,N County College Month-designates April REF AHI

AJR28 Giblin,T/Vainieri Huttle,V Eating Disorders Awareness Week-permanently designates last week in February REF AHE

AJR29 Downey,J/Houghtaling,E Law Enforcement Officer Appreciation Day-designates January 9 of each year REF ALP

AJR30 Murphy,C/Mosquera,G+6 Domestic Violence & Legal Access Task Force-establishes; study unmet legal needs REF AJU

AJR31 Murphy,C School Psychology Awareness Week-designates second full week in November REF AED

AJR32 Freiman,R/Zwicker,A Autoimmune Encephalitis Awareness Day-designates February 22 of each year REF AHE

AJR33 Lopez,Y/McKnight,A+9 Gun Violence Awareness Day-designates June 2 of each year REF AHS

AJR34 Lopez,Y/Vainieri Huttle,V+1 Endometriosis Awareness Month-designates March of each year REF AWC

AJR35 Lopez,Y/Downey,J Better Hearing and Speech Month-designates May of each year REF AHU

AJR36 Lopez,Y/Vainieri Huttle,V Day for the Elimination of Violence Against Women in NJ-designates November 25 REF AWC

AJR37 DeCroce,B+6 Megan’s Law Risk Assessment Review Task Force-review scale used for sex offender REF ALP

AJR38 Clifton,R/Munoz,N Unified smart card fare collection study commission-establishes REF ATR

AJR39 Houghtaling,E/Downey,J+1 Manufacturing Week-designates first week of October of each year REF ALA

AJR40 Quijano,A Electoral system-urges to assure of protection from foreign computer hackers REF ASL

AJR41 Quijano,A/Reynolds-Jackson,V+1 Federal decennial census-permit incarcerated individuals use home address REF ASL

AJR42 McKnight,A/Vainieri Huttle,V+9 Children’s Mental Health Awareness Week-designates first week of May each year REF AWC

AJR43 McKnight,A/Vainieri Huttle,V+4 Emotional and Behavioral Disorder Awareness Month-designates May of each year REF AHU

AJR44 McKnight,A/Chaparro,A+10 Domestic Violence Services Awareness Week-designates third full week in March REF AWC

AJR45 McKnight,A/Chaparro,A Library Awareness Week in NJ-designates second week of September of each year REF ASL

AJR46 McKnight,A/Timberlake,B+3 Financial Literacy Month-designates April of each year REF AED

AJR47 McKnight,A Toiletry Day-designates April 24 of each year REF AHU

AJR48 Munoz,N Transit Alternative Revenue Task Force-establishes REF ATR

AJR49 Timberlake,B Autism Awareness Month-designates April of each year REF AHE

AJR50 Timberlake,B Minority Health Month-designates April of each year REF AHE

AJR51 Timberlake,B CASA Child Advocate Month-designates April of each year REF AWC

AJR52 Timberlake,B/Lopez,Y+4 Fire Prevention Awareness Month-designates October of each year REF ALP

AJR53 Timberlake,B/Lopez,Y+5 Bullying Prevention Month-designates October of each year REF AED

AJR54 Timberlake,B/Lopez,Y+4 Stroke Awareness Month-designates May of each year REF ASE

AJR55 Timberlake,B/Lopez,Y+12 Domestic Violence Awareness Month-designates October of each year REF ALP

AJR56 Timberlake,B/Downey,J Sudden Infant Death Syndrome Awareness Month-designates October REF AWC

AJR57 Timberlake,B Child Abuse Prevention and Awareness Month-designates April of each year REF AWC

AJR58 DiMaso,S/Vainieri Huttle,V+8 Women in Public Office Day-designates March 19th REF AWC

AJR59 DiMaso,S Superstorm Sandy Remembrance Day-designates October 29 of each year REF AHS

AJR60 Pinkin,N/Schaer,G+1 Tree of Life Remembrance Day-designates October 27th of each year REF ASL

AJR61 Bramnick,J Respect the Taxpayer Day-designates second Tuesday of January each year REF AAP

AJR62 Calabrese,C/Houghtaling,E Learning Through Gardening Day-designates first Thursday of March of each year REF AAN

AJR63 McKeon,J/Danielsen,J+4 Commission on Drunk and Impaired Driving-establishes; reduce incidences REF ALP

AR11 Space,P/Wirths,H Law enforcement officers-condemns images inciting violence against officers REF ALP

AR12 Space,P/Mazzeo,V+11 Organ harvesting from political prisoners-denounces People’s Republic of China REF ASL

AR13 Wirths,H/Space,P+1 41 sponsors or more-require mandatory posting; provides Special Order Speeches REF ASL

AR14 Carter,L/Spearman,W African-American youth, swim programs-urges to promote participation REF AWC

AR15 Tucker,C Transgender veterans-memorialize to authorize changes on certain military forms REF AHE

AR16 Tucker,C USS Liberty Rememberance Day-designates June 8, 2018 REF AMV

AR17 Tucker,C Violence-declares public health crisis REF AHE

AR18 Mazzeo,V/Armato,J+2 Sports betting-urges to oppose efforts to federally regulate REF ASL

AR19 Mazzeo,V/Armato,J Atlantic City Rail Line-urges Gov. & NJT conduct marketing & investment campaign REF ATR

AR20 Danielsen,J/DeAngelo,W Net neutrality-urges President and Congress to restore in federal law REF AST

AR21 Danielsen,J+1 Northeast Supply Enhancement Project-express opposition; urges alternative proj. REF AOF

AR22 Thomson,E+2 Walter Patterson & Werner Foerster Justice & Extradition Act-expresses support REF ALP

AR23 Thomson,E Hudson Canyon-opposes designation as national marine sanctuary REF AAN

AR24 Thomson,E/Kean,S Law enforcement officers-recognizes and honors service REF ALP

AR25 Auth,R+8 Military personnel-permit to carry loaded firearms at military facilities REF AMV

AR26 Auth,R Amtrak service disruption-urges AG take action to recover from repair costs REF ATR

AR27 DiMaio,J Opioid pain medication-license boards implement continuing education requirement REF ARP

AR28 Chiaravalloti,N Merchant Marine, WW II-pass H.R.2992 & S.2989; award Congressional Gold Medal REF AMV

AR29 Chiaravalloti,N/Mazzeo,V Post Traumatic Stress Disorder Task Force-support Veterans Treatment Courts REF AMV

AR30 Chiaravalloti,N/Vainieri Huttle,V+1 Slow Down, Saves Lives-urges counties and municipalities to adopt REF ATR

AR31 Chiaravalloti,N Sleep apnea-reconsider withdrawing advance notice of proposed rulemaking REF ATR

AR32 Chiaravalloti,N/Jasey,M Transgender individuals-condemns Trump Administration’s policy REF AHU

AR33 Chiaravalloti,N/Greenwald,L Protection of Lawful Commerce in Arms Act-urges to repeal REF ALP

AR34 Chiaravalloti,N Waze Mobile Limited-urges to prohibit sharing of sobriety checkpoint information REF AST

AR35 Chiaravalloti,N Hearing impaired-urges law enforcement agency training program, how to approach REF ALP

AR36 Giblin,T/Schaer,G+3 Motor vehicle safety inspections-opposes elimination REF ATR

AR37 Conaway,H/Murphy,C+3 Hazardous waste incinerator-opposes construction in Falls Township, PA REF AEN

AR38 Conaway,H/Zwicker,A+1 Hydrogen fuel cell vehicle-provide funding & incentives to promote usage REF AST

AR39 Benson,D Merrill’s Marauders-urges to pass legislation awarding Congressional Gold Medal REF AMV

AR40 DeCroce,B/Vainieri Huttle,V Children, Internet-urges to pass legislation protecting from danger while using REF AWC

AR41 DeCroce,B Greenwood Lake water quality-urges NY to join NJ in efforts to improve REF AEN

AR42 Rooney,K/Johnson,G+1 Argentina-urges to fulfill its Superfund obligations for Passaic River REF AEN

AR43 Rooney,K/McKeon,J+3 E-ZPass-urges to provide discounts to residents of NJ REF ATR

AR44 Rooney,K/McKeon,J+3 E-ZPass-urges reciprocity agreement to provide discounts to residents of NY & NJ REF ATR

AR45 Rooney,K Fusion energy research-urges Congress and President increase funding REF AST

AR46 Spearman,W Dick Allen-urges to elect to National Baseball Hall of Fame REF ATG

AR47 Clifton,R/Munoz,N NY PA Station-urges NJT provide telecommuting locations during repairs REF ATR

AR48 Clifton,R/Munoz,N+2 Amtrak at NY PA Station-urges Congress to examine operations REF ATR

AR49 Clifton,R Federal Transit Administration-strengthen safety oversight, improve guidance REF ATR

AR50 Mejia,P/Mosquera,G Public charge policies-condemn proposed rule & expanding benefit list considered REF AHS

AR51 Quijano,A/Mazzeo,V Disabled-encourages accessible beaches REF AHU

AR52 Quijano,A/Murphy,C Children of cert LGBTQ parents-calls on federal govt to recognize as US citizens REF AHU

AR53 Quijano,A Gun violence-urges President & Congress to declare national emergency REF ALP

AR54 Quijano,A Mexico-US border wall-opposes decision to declare national emergency to fund REF ALP

AR55 Quijano,A/Downey,J Suicide prevention & mental health crisis hotline-urges FCC designate 9-8-8 REF AHU

AR56 Kennedy,J/Johnson,G+1 Haitian nationals-condemns decision to terminate Temporary Protected Status REF AOF

AR57 McKnight,A/Chaparro,A+1 Kids Entrepreneurship Awareness Week-urges to designate second week of June REF AST

AR58 McKnight,A Slavery, indentured servitude-urges to prohibit use for those convicted of crime REF AJU

AR59 McKnight,A Day of Civility-designates November 13, 2019 REF AHU

AR60 McKnight,A/Chiaravalloti,N Civil asset forfeiture cases-study the reasonableness of lowering court fees REF ALP

AR61 Peterson,E Law enforcement-require training on developmentally disabled & behavioral health REF ALP

AR62 Peterson,E Financial literary instruction-require school dist. incorporate into curriculum REF AED

AR63 Peterson,E/Vainieri Huttle,V Special Olympics-recognize contributions REF AHU

AR64 Timberlake,B/Caputo,R+2 Tax code-urges to exclude all discharged student loans from federal income tax REF AHI

AR65 Timberlake,B/McKnight,A+9 Terrorists, domestic-urges FBI to categorize white supremacists as REF AOF

AR66 DiMaso,S/Munoz,N+2 Law Enforcement Directive No. 2007-1 & School Safety & Security-update regularly REF AED

AR67 Pinkin,N/Lopez,Y+1 Advisory Council on Solid Waste Management-urges Governor to make appointments REF AEN

AR68 Swain,L/Reynolds-Jackson,V Crisis pregnancy centers-condemns deceptive practices REF AWC

AR69 Swain,L/Tully,P Congestion pricing plan, NYC-opposes REF ATR

AR70 Swain,L/Tully,P Suez North America-replace lead service lines; urges to hold company accountable REF AEN

AR71 Swain,L/Pinkin,N Plastic straws and stirrers, disposable-encourages citizens to reduce use REF AEN

AR72 Tully,P/Swain,L School security drill-urges schools provide parents opportunity to observe REF AED

AR73 Tully,P/Swain,L Religious organizations-DOL proposed rule clarifying civil right protections REF ALA

AR75 McKeon,J+1 Fossil fuel companies-urges legal action for harms caused by climate change REF AEN

AR76 McKeon,J/Quijano,A Aerial unmanned vehicles-urges FAA to expand restrictions on flights REF AHS

AR77 McKeon,J/Jasey,M Fossil fuel projects-urges Governor to impose moratorium REF AEN

(Visited 2,223 times, 34 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *